رئیس جدید التقرر دانشگاه پروان معرفی شد.

چنانکه همه می دانند تغیری وتبدیلی ها در نهاد های حکومتی یک اصل پزیرفته شده است روی همین اساس چاشت امروز چهار شنبه 9 اسد 1398 محترم پوهاند محمد همایون رسولی به عوض محترم پوهندوی غلام داود بها رئیس اسبق دانشگاه پروان در حضورداشت دگرجنرال فصل الدین عیار والی ولایت پروان و محترم پوهاند عبدالاحد خالقی معاون امور علمی دانشگاه پولی تخنیک کابل و نماینده مقام محترم وزارت تحصیلات عالی روئسای ادارات دولتی استادان کارمندان واحد اداری دانشگاه رسماً طی حکم نمبر (1235) مورخ 5/5/ 1398 به استادان وکارمندان معرفی و بکارش آغاز کرد.
 جنرال عیار در مراسم معرفی آقای رسولی بار دیگر وعده سپرد که با تمام توان در رشد وانکشاف دانشگاه پروان سعی خواهد و دامن قلدوری وزورگویی ها را در نهاد های تحصیلی برخواهد چید.
آقای عیار از محدود والیانی در پروان است که توجه بیشتر برای آبادانی دانشگاه دارد.
سخنرانان هریک به نوبه خود  از کارکرده های پوهندوی غلام داود بها رئیس اسبق دانشگاه پروان به نیکی یاد نموده تلاشهای ایشانرا در رشد دانشگاه ثمربخش عنوان نموده اند.
آقای بها ضمن یاد آوری از کارکردهایش در زمان ماموریت 55 ساله اش از رئیس صاحب جدید التقررخواست که بسان یک همکار خوب در کنارش می ایستد وبرای رشد دانشگاه کارخواهد کرد.
 پوهنمل دکتر سید مبین هاشمی معاون امور علمی دانشگاه پروان در مورد کارکرده های اقای بها در جریان بیشتر از 5 سال به حیث رئیس دانشگاه یاد آوری نموده زحمات شان را ستود و از ایشان به نیکی یاد نموده و برای آقای رسولی وعده نمود که با معاون اداری و امور محصلان استادان و کارمندان واحد اداری در کنارهم دیگر برای داشتن یک دانشگاه نیک نام وملی تلاش میکنیم.
 در ادامه آقای بها از سوی رهبری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و مقام ولایت پروان به پاس زحمات شبانه روزی شان در دانشگاه پروان مورد تقدیر قرارگرفت.
 قابل یاد آوری است که محترم پوهاند محمد همایون رسولی که منحیث رئیس دانشگاه پروان معرفی شد ضمن سایر اجرای وظایف در نهاد های علمی واکادمیک در سالهای پسین منحیث رئیس دانشکده انجینری دانشگاه مرکزی کابل ایفای وظیفه نموده است.
 آقای رسولی ضمن تلاش در قسمت رشد وانکشاف دانشگاه وعده سپرد که با تمام توان برای داشتن یک دانشگاه همه شمول وبرابر با معیار های جهانی کار خواهد کرد.