ارزیابی دانشکده های دانشگاه پروان

امروز مورخ 12-11-1398 ضمن ارزیابی دانشکده زراعت با دیپارتمنت و کمیته های آن، امتحان استادان حق الزحمه دیپارتمنت جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پروان اخذ گردید.

مسوولین و استادان دانشکده زراعت واقعا زحمت زیاد کشیده و ابتکارات خوبی داشتند منجمله نصب بنر های مهم در جاهای مناسب دانشکده و تهیه کتاب ثبت فعالیت های آکادمیک استادان و علی الرغم امکانات محدود استفاده خوب از فارم تحقیقاتی و گل خانه.