سیمینار شش روزه تحت عنوان روش تحقیق در علوم اجتماعی

کارگاه آموزشی شش روزه تحت عنوان ( روش تحقیق در علوم اجتماعی ) که برای 35 تن از دانشجویان دانشکده های مختلف توسط یک تن از اساتید محترم مرکز ملی تحقیقات پالیسی دانشگاه کابل که ازشنبه 29 اسد1396 آغاز شده بود امروز شنبه 4 سنبله 1396 با توزیع تصدیق نامه برای دانشجویان پایان یافت.
در مراسم پایانی این کار گاه آموزشی پوهنمل ذبیح الله عالمیار معاون امور علمی ، پوهنمل عبدالباسط حیدری معاون امورمحصلان روسای شماری از دانشکده ها اشتراک داشتند که در پایان استاد مرکزیاد شده از سوی هیئت رهبری دانشگاه پروان به پاس زحمات شان در راستای برگزاری کارگاه آموزشی مورد تحسین قرار گرفت.
قابل یاد آوریست که مرکز ملی تحقیقات پالیسی دانشگاه کابل در جریان سالهای پسین برای بار دوم است که دانشجویان دانشگاه پروان را تحت پوشش برنامه های آموزشی اش قرار میدهد.