گفتمان اهمیت و نتیجه استقلال به مناسبت فرا رسیدن صدمین سالگرد استقلال کشور

پوهنتون پروان به سلسله برنامه های فرهنگی خویش گفتمانی را پیرامون استقلال کشور دایر نمود که در آن ضمن هیات رهبری پوهنتون حدود 120 تن از محصلان از رشته های مختلف این نهاد اشتراک کردند. محفل با تلاوت آیاتی چند از کلام الهی آغاز گردید به تعقیب آن سرود ملی کشور به خوانش گرفته  شد. در این گفتمان پوهنمل دکتر سید مبین هاشمی معاون امور علمی پوهنتون پروان سخنرانی نموده پیرامون اهمیت و نتیجه استقلال به نکات مهم و ارزنده اشاره نمودند.

محترم هاشمی در آغاز سخنرانی شان ضمن اینکه فرا رسیدن صدمین سالگرد استقلال کشور را به شخص رئیس صاحب جمهور، رئیس صاحب اجرائیه حکومت وحدت ملی، جناب سرپرست صاحب وزارت تحصیلات عالی، هیات رهبری محترم این وزارت، هیات رهبری پوهنتون و حاضرین تبریک گفت، کسب استقلال کشور توسط شاه امان الله خان را یک دست آورد بزر گ تاریخی و سیاسی تلقی نموده آن را آغاز گام گذاشتن به سوی انکشاف پایدار خواند.

به باور هاشمی امان الله خان بعد از کسب استقلال کشور در سال 1919 میلادی دست به یک سلسله اصلاحات زد از آنجمله ساختن اولین قانون اساسی مدون زیر نام نظامنامه دولت عالیه افغانستان، ایجاد مکاتب و شفاخانه دخترانه، مدرن سازی سیستم معارف کشور، ارسال نمودن جوانان به خارج از کشور جهت ادامه تحصیل، سعی در قسمت تحقق حقوق مشروع زنان، مدرن سازی اردو، داشتن یک سیاست خارجی منظم و پویا و...که این همه کار های اساسی و بنیادی است که امان الله خان صد سال پیش از امروز آن را انجام داده و یک میراث نیک از خود به جا گذاشته است.

جناب هاشمی در پایان سخنرانی اش خواهش و تقاضای خود را از تک تک شهروندان کشور به زبان آورده گفت امید که صد سال بعد از امان الله خان بتوانیم اول استقلال کشور را حفظ کنیم به تعقیب آن با تعقیب راه های خوب امان الله خان گام های خوبی را در راستای دولت و ملت سازی گذاشته خود را در ردیف کشور های مدرن و پیشرفته جهان قرار دهیم.

گفتمان با دعائیه خیر به حق مبارزین و شهدای راه آزادی کشور به پایان رسید.

قابل یاددهانی است که سلسله برنامه های دیگر نیز پیرامون استقبال از صدمین سالگرد استقلال کشور در این پوهنتون ادامه دارد.