درج تمامی کتاب های مخزن کتابخانه دانشگاه در یک دیتابیس معیاری بخاطر معیاری سازی هر چه بیشتر

پیش بسوی ایجاد سهولت سازی...
هرچند داشتن یک کتابخانه ی معیاری و مکمل که بتواند به تمامی نیازمندی های محقیقن ، پژوهشگران ودانشجویان پاسخ بدهد کار آسانی نیست دانشگاه پروان تنها نهاد اکادمیک دولتی در پروان است که با داشتن یک کتابخانه ی نسبتاً خوب در خدمت دانشجویان وفرهنگ دوستان قرار دارد.
شاد محمد دانشجو مدیرعمومی کتابخانه دانشگاه پروان میگوید که تا اکنون در حدود 17 هزار عنوان کتابهای مختلف النوع در رشته های گوناگون در کتاب خانه موجود است.
که تا اوایل سال 1397 تمامی عنوان های آن در قالب رشته های جداگانه درج دیتابیس نشده ازسوی لیبل وکود گزاری هم در اکثر آنها نصب نگردیده بود که در جریان زمستان پیش رو نزدیک به 15 هزار عنوان کتاب به همکاری سید شفیع الله وحمیدالله تکمیل گردیده و این روند در جریان است.
قابل تذکر است که کتابخانه مرکز تحقیقاتی مولانا جلال الدین محمد بلخی دانشگاه نیز در موارد ضرورت در خدمت دانشجویان قراردارد.
وی افزود که در جریان سال 1397 به همکاری رهبری دانشگاه بیشر از 900 عنوان کتاب در رشته های مختلف از بودیجه مقام محترم وزارت تحصیلات عالی خریداری گردیده که تلاشها برای تکمیل کتاب های کمبود در تمامی رشته های از سوی مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و رهبری دانشگاه پروان جریان دارد تا دانشگاه پروان دارای یک کتابخانه معیاری واستندرد باشد.