اشتراک محترم پوهاند محمد همایون رسولی در نشست جوانان آگاه و نخبه ولایت پروان پیرامون صلح

نقش جوانان پیرامون صلح
صبح امروزنشست جوانان آگاه و نخبه ولایت پروان با مسوولین ولایتی و نقش آنها در پروسه صلح  در صالون جلسات مقام ولایت از سوی دگرجنرال فضل الدین عیار والی ولایت ،معاون شورای ولایتی پروان ، محترم پوهاند محمد همایون رسولی رئیس دانشگاه پروان ، مسوولین امنیتی ، فعالان جامعه مدنی و جوانان به کنکاش گرفته شد.

این نشست در همکاری دفتر "اسلا" برگزار شده بود.
آقای رسولی افزود:
نقش جوانان در پروسه صلح فراموش شده است
مردم افغانستان نزديک به چهاردهه را در ناامني، جنگ، مهاجرت و خشونت هاي گسترده ديگر گزرانده و ضرر و زيان جنگ را با تمام وجود خود احساس کرده اند. بنابراين جاي شگفتي نخواهد بود که بگوييم، مردم افغانستان از جنگ، برادرکشي و خونريزي و پيامدهاي زيانبار آن به ستوه آمده و خواهان صلح و آرامش در کشور مي باشند. به همين دليل شهروندان کشور همواره از روند صلح حمايت و از مذاکره با مخالفان مسلح دولت استقبال کرده اند.
کم‌رنگ بودن نقش جوانان در پروسه صلح در افغانستان به وضوع قابل مشاهده است برای رسیدن به صلح پایدار در کشور باید به جوانان نقش داده شود.
نقش جوانان در برقراری صلح در کشور با اهمیت است تا زمانی که صلح اجتماعی در کشور تامین نشود، صلح سیاسی در کشور نخواهد آمد ، اگر جلو شماری از جوانان که به دلیل بی‌کاری و فقر و تنگدستی به صفوف مخالفان می‌پیوندند گرفته شود، صلح در کشور تامین خواهد شد، بیش از 60 درصد از جمعیت افغانستان را جوانان تشکیل می‌دهند اما نقش آنان به دلیل عدم توجه دولت در تمام عرصه‌ها سمبولیک بوده است.


مانع اصلی فرا راه صلح افغانستان، موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و تا این موانع به طور مشخص شناسایی نشوند، تامین صلح در کشور کاری دشوار خواهد بود.
راه‌کارهای دخیل‌سازی جوانان در پروسه‌ی صلح ایجاد فضا برای ارایه‌ی نظر ایجاد کنفرانس‌ها، برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی و اجتماعات برای گوش دادن به نظرهای جوانان در مورد پروسه‌ی صلح و حل منازعه، می‌تواند باعث دخیل شدن هرچه بیش‌تر آن‌ها در این پروسه شود. این فعالیت باید منظم و دوام‌دار باشد که جوانان را وادار به مطالعه و تحقیق در مورد صلح کند تا بتوانند تیوری‌های و تجربه‌های دیگر کشور‌ها را در مطابقت به وضعیت افغانستان استفاده کنند. این فعالیت را معینیت امور جوانان با همکاری شورای عالی صلح و دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان (UNAMA) می‌تواند طی یک پلان منظم تطبیق کند.

انکشاف دانش و مهارت‌های جوانان در رابطه به صلح و حل منازعه

جوانان یک نیرو بالقوه و با انرژی هستند که انکشاف آن‌ها می‌تواند باعث تغییر مثبت در جامعه شود دولت افغانستان با هم‌آهنگی نهاد‌های بین‌المللی می‌تواند برنامه‌های کوتاه مدت و دراز مدت انکشافی و ارتقای ظرفیت در مورد صلح و حل منازعه را برای جوانان افغانستان راه‌اندازی کند و از این نیرو‌ها برای آوردن صلح و تغییرات مثبت در جامعه افغانستان استفاده کنند.
عدم امنیت:
هر فعالیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیاز به امنیت دارد، متأسفانه در افغانستان حتا اجتماعات مورد تهاجم هراس‌افگنان قرار می‌گیرد و هیچ نهاد دولتی نتوانسته به خوبی امنیت اجتماعات و فعالیت‌های جمعی را به طور احسن آن تأمین کند.
اعتمادسازی میان دولت و جوانان:
فاصله بین دولت و جوانان می‌تواند باعث سوء استفاده گروه‌های تروریستی و هراس‌افگنی از جوانان شود، دولت می‌تواند با ایجاد پالیسی جامع و منسجم جوانان در پروسه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دخیل بسازد. دخیل‌سازی جوانان در پروسه صلح در سطح مرکز و ولایت می‌تواند باعث رشد فکری در تصمیم‌گیری آن‌ها شود.
نبود جوانان در تصمیم‌گیری‌‌ها
یکی دیگر از عواملی که جوانان از پروسه صلح و حل منازعه دل‌سرد شده‌اند حضور کم‌رنگ‌شان در تصمیم‌گیری‌ها در مورد صلح است. دولت و جامعه‌ی جهانی، نتوانسته‌اند که چارچوبی جامع برای اشتراک قشرهای مختلف جامعه به خصوص جوانان در پروسه‌ی صلح را به میان بیاورند.
ضعف معینیت امور جوانان افغانستان
در چندین سال گذشته نه وزارت امور جوانان و نه معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ نتوانسته‌اند یک پالیسی جامع برای ازدیاد نقش جوانان در پروسه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به وجود بیاورند ضعف این نهاد باعث ایجاد تلاش‌های فردی و تک‌محوری جوانان برای دخیل شدن در پروسه‌ی صلح و حل منازعه شده است.
روابط بر ضوابط:
اکثر مقرری‌ها در پست‌های دولتی خصوصاً نهادهای دیپلوماسی افغانستان نظر به روابط و شناخت تطبیق گردیده است. بخش‌هایی از نهادهای مدیریت دیپلوماسی افغانستان مرجع اصلی ترویج صلح و حل منازعه افغانستان در دست کسانی است که نظر به روابط و شناخت مقرر شده‌اند و باعث دل‌سردی در تلاش جوانان برای به دست‌آوردن پست‌های متذکره شده است.
فرار مغزها:
فرار جوانان نخبه و شایسته به کشورهای دیگر، عامل دیگر کم‌رنگ شدن نقش جوانان است.

سه شنبه7 حوت 1398