معرفی معاون جدید امور علمی دانشگاه توسط مقام ولایت پروان.

 

پوهنمل دوکتور سیدمبین هاشمی به اساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی ومنظوری مقام ریاست جمهوری به حیث معاون امور علمی دانشگاه پروان مقرر وامروز ۲۰جدی توسط دگرجنرال فضل الدین عیار والی پروان رسماً معرفی شد.
این مراسم که در تالار کنفرانس مرکزتحقیقاتی مولاناجلاالدین محمد بلخی دانشگاه برگزارشده، بر علاوه دگرجنرال فضل الدین عیار والی محترم پروان، محترم پوهندوی استاد غلام داود بها رئیس دانشگاه ، معاونین محترم شان خواجه روح الله صدیقی شهردار چاریکار، عبدالحکیم باوری ریس دفترمقام ولایت، بزرگان ودانشمندان از ولایت جوزجان، روسای دانشکده ها ، استادان و دانشجویان شرکت ورزیده بودند.
ابتدا آقای بها رئیس دانشگاه پروان به ایراد سخن پرداخته فرمود: همایش ما در مورد معرفی معاون امورعلمی دانشگاه ، وتقدیرازاستادان این دانشگاه از سوی مقام ولایت پروان است. 
وی پیرامون شخصیت وکارایی آقای هاشمی صحبت نموده افزود که وی از دوسال بدینسو در دانشگاه پروان خدمات ارزنده نموده است.
همچنان از بهبود وضعیت دانشگاه پروان خبر داده، از همکاری ها وحمایت های دگرجنرال فضل الدین عیار والی پروان از این دانشگاه ستایش کرد.
بعدا دگر جنرال فضل الدین عیاروالی پروان تقرر دوکتور سید مبین هاشمی را برای مسولان ، استادان و همه مردم تبریک و تهنیت گفته، علاوه کرد : این مقرری اقدام بجا و مناسب بوده ودکتر سید مبین هاشمی شایستگی لیاقت این پست را دارد .
والی پروان در تداوم صحبت هایش دانشگاه را مکان مقدس وستون فقرات جامعه بیان داشته گفت : این نهاداکادمیک را باید، هرفرد با احساس حمایت و همکاری نماید و نباید دست های غرض آلود به سوی این مکان دراز شود وبه هیچ کسی اجازه نخواهیم داد که دانشگاه را از تکامل اش باز دارند. 
انجنیرنبی الله روشنگر به نمایندگی از مردم جوزجان طی صحبتی از تلاش و خدمات والی پروان در سطح کشور ستایش نموده ،تقرر دوکتور هاشمی را نشان دهنده تعهد حکومت وحدت ملی در راستای شایسته سالاری بیان داشت .
خواجه روح الله صدیقی شاروال چاریکارضمن تبریکی به آقای هاشمی 
وعده سپرد که زمین برای دانشگاه پروان درنظرگرفته شده است 
در همین حال پوهنمل دوکتورسید مبین هاشمی معاون جدید التقرر امور علمی دانشگاه پروان از اعتماد وزارت تحصیلات عالی اداره محلی پروان و مقام ریاست جمهوری نسبت انتصاب شان در این پست تشکر کرده ،وعده سپرده که برای تضمین کیفیت در دانشگاه برگزاری کنفرانس های علمی ،و بهتر شدن وضعیت دانشگاه همواره تلاش میکند.
در اخیر محفل تحایف وتقدیرنامه ها از سوی والی پروان برای مهمانان و اساتید دانشگاه پروان توزیع گردید و به همین گونه معاون امور علمی همراه با والی پروان ومهمانان به دفترکارش رفته پست جدید را برایش تبریک گفتند.