آگاهی! آغاز ثبت نام محصلین که امتحان کانکور سال 1397 را سپری نموده اند.

آگاهی!

به اطلاع تمام دانشجویانی که از طریق امتحان کانکور وزارت تحصیلات عالی به دانشگاه پروان معرفی شده اند رسانیده میشود که ضمن تبریکی و موفقیت شان روند ثبت نام دانشجویان تازه جذب شده آغاز گردیده بناً دانشجویان می توانند به تاریخ 16 اسد سال روان جهت ادامه دروس و ثبت نام به دانشکده های مربوطه این دانشگاه مراجعه نمایند.

با احترام

معاونیت امور محصلان

نوت: اسناد مورد ضرورت

1- اصل تذکره تابعیت

2- چهار قطعه عکس