دیدار وزرای محترم تحصیلات عالی و مبارزه علیه مواد مخدر از دانشگاه پروان!

تعمیر دانشکده های زراعت و اقتصاد دانشگاه پروان امروز با حضور وزرای محترم تحصیلات عالی ومبارزه علیه مواد مخدر ، رهبری مقام ولایت ورهبری دانشگاه پروان رسماً به بهره برداری سپرده شد.
در عین حال سنگ بنای بلاک تدریسی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی این نهاد علمی واکادمیک که ازسوی کشور هندوستان تمویل مالی می شود نیزگذاشته شد.
درجنب این روز خوب وتاریخی جلاتمآب محترم وزیرصاحب تحصیلات عالی با استادان ودانشجویان نشست جداگان داشت که هدف آن شنیدن پیشنهادات استادان ودانشجویان ازنزدیک بود که باحوصله مندی تمام به سوالات جواب ارائه کرد و برای پیشنهادات شان وعده سپرد تا درکمترین زمان ممکن به حل آن پرداخته شود.
سپاس گزاری ویژه از حضور رسانه ها،نیروهای امنیتی بابت تامین امنیت، ازمهمان نوازی جناب والی صاحب وهمکارانم برای پزیرای ازمهمانان.