مراسم افتتاحیه مرکز تحقیقاتی مولانا جلال الدین محمدبلخی به تاریخ 1397/4/28

مرکز تحقیقاتی مولانا جلال الدین محمد بلخی امروز رسما در دانشگاه پروان افتتاح گردید. در مراسمی که به همین مناسبت در سالون کنفرانس این مرکز در دانشگاه پروان ترتیب گردیده بود جناب محترم والی صاحب پروان ، رئیس صاحب دفتر تیکا مقیم کابل، آتشه تحصیلی دولت ترکیه ، مدیر انستیتوت یونس امره، تعدادی از روسای دوایر دولتی 
، هیئت رهبری دانشگاه ، اساتید این دانشگاه، دانشجویان ، فعالین جامعه مدنی و ...اشتراک ورزیده بودند. 
این مرکز از طرف دفتر تیکا مقیم کابل تجهیز گردیده و آماده خدمت برای اهل قلم و فرهنگ می باشد. مرکز تحقیقاتی مولانا دارای یک سالون کنفرانس، یک لابراتوار مجهز، سالن جلسه و مرکز مطالعه و تحقیق بوده و با مدرن ترین لوازم و اشیا مجهز گردیده و یک فضای بسیار خوب و مناسب برای مطالعه و پژوهش می باشد. امید می بریم که اساتید این دانشگاه و پژوهشگران دیگر از این مرکز استفاه خوب نمایند. 
پوهندوی غلام داود" بها" ریئس دانشگاه پروان ضمن خوش آمدگوی مهمانان افزود که مرکز یاد شده یک دست آورد خوب واز آرزو های دیرینه ما بود که امروز برآورده شد مصمم براین هستیم که این مرکز درآینده فراتر از دانشگاه زمینه ساز فرصت های تحقیقی را برای استادان دانشگاه های همجوار واهل علم وقلم فراهم سازد.
گاه.: پنج شنبه 28سرطان