برگزاری کمیته عمومی امتحانات (جهت تعیین نمودن تاریخ و آغاز و انجام امتحانات سمستر خزانی سال 1397)

 

 

آگهی!
امروز 30 جوزا کمیته عمومی امتحانات به رهبری پوهنمل عبدالباسط "حیدری" معاون امور محصلان وبا اشتراک پوهنمل ذبیح الله "عالمیار" معاون امور علمی ، روسای دانشکده ها تشکیل جلسه داده ،آغاز امتحانات نهایی سمستر بهاری را 5 سرطان 1397 و ختم آن را 28 سرطان تصویب وفیصله نموده اند.
در جلسه متذکره موضاعات مربوط به چگونگی برگزاری امتحانات نهایی بادر نظرداشت طرزالعمل تصویب شده کمیته امتحانات وزارت محترم تحصیلات عالی بحث ومورد غور قرار گرفته هدایات لازم برای رهبری دانشکده ها ، آمرین دیپارتمنت ها ومدیران عمومی تدریسی ها صادرگردید که در حصه تطبیق بهتر طرزالعمل یاد شده تدابیرلازم را اتخاذ نموده بر اصل شفافیت در این روند تأکید صورت گرفت.
نوت: آغاز روند امتحانات بخش شبانه بعداز برگزاری جلسه واطمینان ازجمع آوری فیس محصلین اعلان خواهد شد.