افتتاح اعمار 3.54 کیلومتر سرک در داخل دانشگاه.

پنجشنبه روز گذشته طی مراسم با شکوهی افتتاح شروع کار(۳.۵۴) سرک کانکریتی همراه با ساختمانهای آبرو آن وتکمیل سایت پلان پوهنتون توسط شرکت ساختمانی ( امید ارشیا) به مبلغ حدود(۷۰) ملیون افغانی از بودیجه وزارت محترم احیا و انکشاف دهات (برنامه راه سازی روستایی ) از تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۵۶ کار آن آغاز الی ۱۵ ماه آینده به بهره برداری سپرده می شود. در افتتاح اغاز به کار این پروژه شماری از مقامات بلند پایه حکومتی از جمله محترم نصیر احمد درانی وزیراحیا و انکشاف دهات ، محترم دکتر احمد سیرمهجور معین مالی واداری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی همراه با هیات همراهش، وکلای مردم در شورای ملی وشورای ولایتی روسای شماری از دارات دولتی پروان نیز اشتراک داشتند. درختم محفل آقای مهجور با پوهندوی استاد غلام داود بها و معاونین محترم دانشگاه ازشماری دفاتر دانشگاه پروان نیز دیدن نمود. دانشگاه پروان درجریان سال ۱۳۹۵ /۱۳۹۶ به تعداد (۵) پروژه زیربنا ساختمان تعمیر تدریسی برای دانشکده های اقتصاد و زراعت ، تعمیر خوابگاه ، تعمیر اداری روی دست داشت که یک تعمیر آن (اداری) به بهره برداری سپرده شده و متباقی آن تحت کار است که الی ختم سال ۱۳۹۶ به بهره برداری سپرده خواهد شد. همچنان رهبری دانشگاه پروان در تلاش است تا بزودی چهار تعمیر دیگر برای دانشکده ژورنالیزم ، کمپیوتر ساینس ، کتابخانه ، کودکستان و استحکمات دیوار احاطوی دانشگاه بشکل پخته واساسی با نصب سیم خاردار الی ختم سال ۱۳۹۷ در اولویت زیرساخت ها در این کانون علمی است.