دیدار رئیس جمهور غنی از ولایت پروان

ریئس جمهورغنی درسفرش به ولایت پروان برانکشاف دانشگاه پروان وچگونگی معاش وتقاعد استادان وعده سپرده است هیئت رهبری دانشگاه پروان هرآن روزنه ای که بتواند به رشد یگانه کانون علمی دولتی دراین ولایت کمک کند تلاش میکند.