امروز دوشنبه 26 حمل ارزیابی کارمندان اداری توسط هیأت ارزیابی ولایت با حظور داشت رهبری دانشگاه

صبح امروز دوشنبه 26 حمل شماری از کارمندان واحد اداری در حضور داشت پوهندوی غلام داوود بها ریئس دانشگاه پروان لطف الله عزیزی معاون مالی واداری، حاجی محمد فرید محمودی نماینده مقام ولایت و پرویز مجاهد نماینده آمریت اصلاحات اداری وخدمات ملکی پروان مورد ارزیابی سالانه قرارگرفتند.

به امیدموفقیت هرچه بیشترشان