آمریت تضمین کیفیت

وزارت تحصیلات عالی

‍پوهنتون پروان

معاونیت امور علمی

آمریت ارتقای کیفیت و اعتباردهی

 

پلان استراتیژیک تضمین و اعتلای کیفیت

 

(۲۰۱۹-۲۰۲۳)

عناوین

          پیشگفتار.............................................................................................................................3

مقدمه...................................................................................................................................4

معرفی پوهنتون پروان...............................................................................................................6

دیدګاه...................................................................................................................................7

ماموریت ...............................................................................................................................7

ارزش ها.................................................................................................................................7

اهداف عمده............................................................................................................................7

پلان پنج ساله تضمین و اعتلای کیفیت...........................................................................................8

1.      برنامه های علمی.................................................................................................................9

2.      کادر علمی.......................................................................................................................10

3.      کارمندان اداری.................................................................................................................11

4.      محصلان..........................................................................................................................12

5.      تضمین و اعتلای کیفیت.....................................................................................................13

6.      پلان اعتلای کیفیت..........................................................................................................14

 

پیشگفتار

پلان استراتیژیک تضمین و اعتلای کیفیت فعالیت های انکشافی پنج سال آینده پوهنتون پروان را در بخش های علمی، کادر علمی، کارمندان واحد اداری و محصلان را بین سال های 2019-2023 میلادی مبتنی بر پلان استراتیژیک وزارت محترم تحصیلات عالی و پلان استراتیژیک پوهنتون پروان تصریح می‌سازد. پوهنتون پروان با در نظرداشت رشد علم و دانش در سطح جهان و ضرورت های افغانستان در بخش های مختلف ایجاد نیروی کار متخصص  و تولید دانش در تلاش است که پلان سه ساله خویش را تهیه و راه های حل مناسب را برای بهبود برنامه های انکشافی خود طرحه ریزی نماید تا در این امر بزرگ یک همکار خوب و قابل اعتماد باسایرپوهنتون ها ی افغانستان به ملت و دولت باشد.

بخش تضمین کیفیت این نهاد در نظر دارد که پروگرام های خویش را با محوریت قرار دادن پلان استراتیژیک پوهنتون بهبود و انکشاف داده برنامه های جدید را در عرصه های مدیریتی، تربیتی، تحقیقی، ایجاد توامیت، تفاهم نامه ها، ایجاد رشته های جدید، برنامه های فوق لیسانس، ایجاد پوهنحی های جدید مانند شرعیات و انجنیری که ضرورت و نیاز مبرم است همچنان ظرفیت سازی کامل استادان و کارمندان، میکانیزم شفافیت و حساب دهی و سایر بخش های مورد ضرورت را که سبب تقویت و اعتبار علمی پوهنتون می شود، تقویت بخشد.

جای مسرت و خوشی است که پوهنتون پروان توانسته است با تطبیق پلان های قبلی خویش اکثر مشکلات حاد و عمده را برطرف نموده در ساختار بخش های علمی و زیربنا یک تغییر کلی به وجود آورد. این نهاد همواره در تلاش است تا تغییر در سیستم مدیریت و اداری  مانند سایر بخش های ذکر شده به وجود آرود و به خاطر تحقق اهداف اکادمیک خویش ارتباط بزرگی را با محیط اکادمیک داخل و خارج در بلند مدت برقرار نموده تا به اهداف بلند مدت خویش به تدوین پلان های خویش بپردازد.

در پایان از کارمندان بخش تضمین کیفیت و اعتباردهی پوهنتون همچنان اعضای محترم کمیته های اصلی و فرعی تضمین کیفیت و همه استادان، کارمندان بخش اداری و محصلان بابت زحمات و تلاش های خستگی ناپذیر شان در راستای معیاری سازی این نهاد و نهادینه کردن معیار های تضمین کیفیت، سپاسگزاری می کنم.

با حرمت

پوهنمل دکتر سید مبین "هاشمی"

معاون امور علمی

       

مقدمه

افغانستان از جمله کشور های جهان سوم به شمار رفته که سال های متمادی شاهد بوده و این جنگ ها کشور را از مسیر اصلی اش که همانا ‍ترقی و سرمایه گذاری روی برنامه های آموزشی و تحصیلات عالی است باز مانده است. درحالیکه نهاد های تحصیلات عالی در انکشاف و ترقی کشور نقش مهمی را بازی می کنند. این نهاد ها با ایجاد و تدویر برنامه های مختلف می توانند در رشد و انکشاف کشور سهم برازنده داشته و فعالانه عمل کنند. علی الرغم نبود و کمبود امکانات دولت جمهوری اسلامی افغانستان به خصوص هیات محترم رهبری مقام وزارت تحصیلات عالی در قسمت ظرفیت سازی و معیاری سازی نهاد ها اقداماتی را انجام داده که همه ای آنها به شکلی از اشکال کشور به خصوص نهاد های تحصیلی را به سوی  و ترقی سوق داده و نهاد ها را معیاری تر می سازد. ایجاد ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی در چهار چوکات وزارت تحصیلات عالی و ایجاد کمیته های اصلی و فرعی تضمین کیفیت در سطح پوهنتون و بوهنحی ها از جمله اساسی ترین کار های روند معیاری سازی نهاد به شمار می رود.

پوهنتون بروان یکی از جمله نهاد های تحصیلات عالی دولتی بوده که دارای (۹) بوهنحی و (۲۶) دیبارتمنت فارغده است و دستندرکاران این نهاد در صدد آن است که توسط (۱۶۰) بست موجود کادری و بیش از (۱۲۵) بست اداری و خدماتی خدمات خوب و معیاری تحصیلی را برای حدود (۶۰۰۰) محصل عرضه کند. هیات رهبری پوهنتون بروان در معیاری سازی نهاد خویش مصمم بوده و در این راستا سعی و تلاش نموده است که ایجاد کمیته اصلی تضمین کیفیت در سطح پوهنتون و کمیته های فرعی در سطح بوهنحی ها و تطبیق برنامه های تضمین کیفیت مقام محترم وزارت و دفتر محترم انکشاف برنامه های تحصیلات عالی نمایانگر این ادعا است.

کمیته اصلی تضمین کیفیت در پوهنتون بروان متشکل از ۱۳ عضو بوده که در راس آن معاون امور علمی قرار داشته معاونین محترم امور مالی و اداری امور محصلان و روسای بوهنحی اعضای این کمیته بوده و آمر ارتقای کیفیت و اعتباردهی منشی کمیته است.

هدف از ایجاد کمیته های اصلی و فرعی تضمین کیفیت و اعتباردهی تطبیق برنامه های تضمین کیفیت، ظرفیت سازی استادان و محصلان، تقویت پروسه آگاهی دهی موارد مرتبط به تضمین کیفیت، سهیم ساختن اعضای نهاد به پیشبرد امور، تثبیت نقاط قوت و ضعف نهاد و بیشکش راه های حل جهت رفع نواقص تحلیل عوامل فرصت ها و چالش ها انکشاف متوازن در عرصه های انکشاف زیر بنا و تقویت امور مالی غرض مصرف به موقع و موثر بودجه اختصاص داده شده از طرف وزارت و... است.

بدون شک که رسیدن به اهداف ذکر شده در بالا و امثال آن به یک بلان و برنامه نیاز است که اینکه امور و نیاز ها نظر به اولویت شان طبق یک بلان تدوین شده به بیش برود. پلان استراتیژیک کمیته تضمین کیفیت با در داشت محتوا و اهداف پلان استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی ریاست محترم ارتقای کیفیت و برنامه های دفتر محترم انکشاف برنامه های تحصیلات عالی تدوین گردیده است که بلان تطبیقی آن به اساس آن تدوین می گردد که این بلان و عملی شدن محتوای آن کمک می کند تا پوهنتون بروان جایگاه خود را در میان نهاد های معتبر تحصیلات عالی کشور پیدا کند. 

 

تاریخچه پوهنتون پروان

نگاه عمومی به پوهنتون پروان

موقعیت : شهر چاریکار- پروان- افغانستان

سال تأسیس : 1340 خورشیدی

سبب ایجاد

پوهنتون پروان غرض آموزش و پرورش و تربیه‌ی کادر جوان و مسؤولیت پذیر و تأمین رفاه مادی و سلامت معنوی وطن در راستای آموزش نسل جوان از طریق ظرفیت ها و بهره گیری های علمی و قابلیت های کاری متناسب با احوال جامعه و نیازمندی های عصر امروزی ایجاد گردیده است.

پوهنتون پروان ابتدا به شکل دارالمعلمین مستعجل در سال 1340 خورشیدی آغاز به فعالیت نموده بعداً در سال 1346 خورشیدی به دارالمعلمین اساسی، در سال 1353 خورشیدی به دارالمعلمین عالی و در سال 1377 به انستیتوت پیداگوژی ارتقا نموده که در چوکات آن سه پوهنحی هر یک زبان و ادبیات، پوهنحی علوم طبیعی و پوهنحی علوم اجتماعی  فعالیت می نمود.

این نهاد در سال 1381 به موسسه تحصیلات عالی و در سال 1392 خورشیدی به پوهنتون ارتقا نموده و شامل پوهنحی های: علوم اجتماعی، زبان و ادبیات، تعلیم و تربیه، زراعت، اقتصاد، ژورنالیزم، حقوق و علوم سیاسی وکمپیوتر ساینس بوده و قرار است به اثر توجه مقام محترم وزارت و تلاش هیئت رهبری پوهنتون دیپارتمنت تعلمیات اسلامی این پوهنتون به پوهنحی ارتقا کند. در پوهنتون پروان دروس به شکل قبل از خدمت، داخل خدمت و شبانه به پیش برده می شود. امروز پوهنتون پروان منحیث یک پوهنتون در حال رشد، در جهت عرضه خدمات معیاری و سودمند، برای مردم کشور، خود را متعهد و ملزم می داند. ما امیدواریم و یقین داریم که پوهنتون پروان در مسیر سالم و هدفمند در جهت توسعه و رشد از لحاظ کمی و کیفی گام های مثمری را برمی دارد.

البته که داشتن یک برنامه‌ی منظم، مؤثر و کارا از نیازمندی های مبرم امور اداری پنداشته می شود، علاوه بر آن داشتن پلان استراتیژیک غرض رسیدن به مقاصد و اهداف سودمند علمی و حیاتی درخور اهمیت بوده و پوهنتون پروان پلان استراتیژیک پنج ساله‌ی خویش را روی یک نیازمندی با در نظر گرفتن محتوای پلان استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی تدوین نموده است.

دیدگاه

پوهنتون پروان غرض بلند بردن سطح دانش و نوآوری در توانمند ساختن نسل جوان، انکشاف تعلیمی و تربیتی آنها در مطابقت به نیازمندی های جامعه فعالیت می نماید، تا فارغ التحصیلان جوابگوی مقتضیات کنونی جامعه و نسل های آینده باشند و پوهنتون پروان تا سه سال دیگر یکی از جمله 10 نهاد علمی معتبر کشور گردد.

 

ماموریت

پرورش کادر های آراسته با اخلاق حمیده، دانش روز  و آشنایی با تکنالوژی جدید؛ تولید دانش و تبدیل پوهنتون از  یک مرکز صرفا تحصیلی به یک مرکز تحقیقی و تولید علم و دانش.

ارزش ها

·       پایبندی به ارزش های اسلامی و ملی؛

·       توجه دایمی به کیفیت در ارایه خدمات؛

·       برخورداری از استقلالیت اکادمیک و مالی؛

·       رعایت شفافیت و حسابدهی در  پیشبرد فعالیت ها؛

·       توجه به ترویج اخلاق حمیده، صداقت و محبت به وطن و بیزاری از خشونت؛

·       احترام به قانون و تلاش به تحقق و تطبیق آن.

شعار پوهنتون

   پوهنتون پروان نماد تعهد و پویایی

اهداف  استراتیژیک پوهنتون

مهم ترین اهداف این نهاد تحصیلی آموزش نیروی بشری فنی و مسلکی در رشته های یاد شده و ایجاد تحقیقات برای پیشرفت جامعه و سهیم شدن فارغین در بازسازی فزیکی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور  همچنان تولید و تقدیم نیروی کار نظر به نیازمندی های بازار کار می باشد.

پوهنتون پروان با در نظرداشت دیدگاه، ماموریت و ارزش ها اهداف کلی ذیل را تعقیب می نماید:

·       گسترش و بهبود کیفیت از طریق ایجاد و توسعه‌ی زیربناها غرض جذب محصلان؛

·       تمرکز بر بهبود کیفیت با تأکید بر ارتقای ظرفیت در پوهنتون از جمله ارتقای ظرفیت علمی کادر علمی، تحقیق و توجه به تطبیق نصاب تحصیلی جدید؛

·       ایجاد دانشکده شرعیات؛

·       افزایش ارتقای ظرفیت کادر علمی به سطح دوکتورا؛

·       افزایش ارتقای ظرفیت کارمندان اداری به میزان نیازمندی های ملی؛

·       امضای حد اقل پنج تفاهم نامه همکاری با پوهنتون های داخلی کشور؛

·       ارتقای پوهنتون به یک مرکز تحقیقی و تولید نیروی کار.

 

اهداف تضمین و اعتلای کیفیت

-        ایجاد واحد تضمین کیفیت در سطح پوهنحی ها و دیپارتمنت ها

-        مشخص ساختن چگونگی تمویل واحد تضمین کیفیت

-        برجسته ساختن نقش و اهمیت تضمین کیفیت

-        پیشبینی کار های مد نظر گرفته شده در بخش تضمین کیفی

 

برنامه هایی که قرار است در پوهنتون پروان تطبیق گردد

-        انعکاس کیفیت در تمام سطوح پوهنتون

-        آگاهی سازی تمام استادان و کارمندان از برنامه های تضمین کیفیت و پلان استراتیژیک و انجام فعالیت های با در نظرداشت محتوا و اهداف پلان

-        ایجاد هماهنگی میان واحد های مختلف پوهنتون

-        انجام ارزیابی اصلاحی و خودی در سطح نهاد و دیپارتمنت ها

-        پیشبینی برنامه های قابل تطبیق در پوهنتون پروان

 

این پلان دربر گیرنده موارد ذیل است:

1.      برنامه های علمی

2.      اعضای کادر علمی

3.      کارمندان بخش اداری

4.      تجارب محصلان

5.      تضمین و اعتلای کیفیت

 

1.     در بخش برنامه های علمی

 

دیدگاه ما

قرار است در بخش برنامه های کار های ذیل صورت گیرد:

2023

2022

2021

2020

2019

ایجاد دیپارتمنت احصائیه و اکونومتری در چهار چوکات پوهنحی اقتصاد

 

ارتقای دیپارتمنت غیر فارغده روان شناسی به دیپارتمنت فارغده

ایجاد پوهنجی انجنیری

ایجاد پوهنحی شرعیات

احیای مجدد برنامه شبانه دیپارتمنت تاریخ

 

 

ارزیابی سالانه

2023

2022

2021

2020

2019

ارزیابی شش برنامه

ارزیابی چهار برنامه

ارزیابی هشت برنامه

ارزیابی شش برنامه

ارزیابی دو برنامه

 

 

برنامه های فوق لیسانس

2022

2023

ایجاد برنامه ماستری در پوهنحی حقوق

ایجاد برنامه های ماستری پوهنحی اقتصاد و در دیپارتمنت های تاریخ و جامعه شناسی

 

 

2.     اعضای کادر علمی

دیدگاه ما

این بخش در بر گیرنده موارد ذیل است:

-        انکشاف مسلکی استادان

-        اعزام استادان به بورسیه های تحصلی

-        جذب استادان با درجه تحصیلات عالی بلند

-        ایجاد مرکز انکشاف مسلکی استادان

-        سهیم ساختن استادن در روند اعتباردهی

-        داشتن پلان انفرادی 

-        داشتن  پلان بهبود تدریس

 

2023

2022

2021

2020

2019

کورس آموزش روش محصل محوری

 

 

15 نفر

15 نفر

25 نفر

کورس های رهبری و مدیریت

صد فیصد

70 فیصد

50 فیصد

30 فیصد

 

استفاده از روش محصل محوری

100 فیصد

90 فیصد

80 فیصد

70 فیصد

60 فیصد

 

 

کورس های ارتقای ظرفیت

 

2023

2022

2021

2020

2019

اعزام به بورسیه های تحصلی

پنج نفر

7 نفر

پنج نفر

پنج نفر

4 نفر

ارزیابی روش تدریس حدود120 استاد

20 استاد

30 استاد

30 استاد

20 استاد

20 استاد

 

 

3.     بخش کارمندان اداری

 

دیدگاه ما

 

در این بخش کار های ذیل صورت می گیرد

-        ظرفیت سازی کارمندان

-        جذب کارمندان متخصص و متعهد

-        کورس های ارتقای ظرفیت کارمندان

 

2023

2022

2021

2020

2019

اعزام به بورسیه ها

یک نفر

دو نفر

یک نفر

یک نفر

3 نفر

اعزام به برنامه های آموزشی کوتاه مدت

یک نفر

یک نفر

یک نفر

یک نفر

یک نفر

کورس های رهبری و مدیریت

100صد فیصد

90 فیصد

50 فیصد

30 فیصد

 

ارزیابی کارمندان اداری

 

 

100 فیصد

95 فیصد

70 فیصد

 

 

 

 

4.     محصلان

 

دیدگاه ما

این بخش موارد ذیل را در بر می گیرد

-        تعیین استاد مشاور برای صنوف (برای هر صنف یک استاد مشاور تعیین گردیده و استاد پیرامون موضوعات تضمین کیفیت، سیستم کریدت، نظم و دسپلین آگاهی دهی کرده و مشوره های لازمه را برای آنها می دهد

-        ارزیای استاد توسط محصل (استادان سالانه دو بار یکبار در سمستر اول بار دوم در سمستر دوم بین هفته های 10-12 از طرف محصلان ارزیابی می گردد. فورم های ارزیابی را آمر دیپارتمنت توزیع نموده بعد از توحید گزارش آنرا به ریاست پوهنحی و آمریت ارتقای کیفیت ارسال همچنان به سمع استاد می رساند. استاد با در نظرداشت فید بک های محصلان خود را آماده می کند.

-        ایجاد انجمن محصلان در سحط پوهنحی ها ( قرار است در سطح هر پوهنحی یک انجمن محصلان ایجاد گردد. اعضای انجمن توسط خود محصلان انتخاب گردیده و آنها اساسنامه خود را ساخته بعد از تاییدی شورای علمی پوهنحی و پوهنتون به فعالیت های علمی و فرهنگی آغاز می کند. تصمیم بر آن است در سال 2019 در یک پوهنحی در سال 2020 در چهار پوهنحی در سال 2021 در چهار پوهنحی و در سال 2022 در یک پوهنحی انجمن محصلان ایجاد گردد.

-        تدویر برنامه های خوش آمدی گویی ( همه ساله در آغاز سال تحصیلی برنامه های خوش آمد گویی برای محصلان جدیدالشمول از طرف ریاست پوهنحی ها با هماهنگی کمیته های فرهنگی دایر می گردد

-        ایجاد کمیته های ورزشی و فرهنگی ( این کمیته به خاطر تشویق محصلان به ورزش ایجاد گردیده و در این راستا  فعالیت می کند. در راس کمیته های ورزشی یکتن از استادان قرار دارد. پوهنتون دارای کمیته اصلی در سطح نهاد و کمیته های فرعی در سطح پوهنحی ها است. در سال 2019 در هفت پوهنحی و در سال 2020 در دو پوهنحی کمیته ورزشی ایجاد می گردد

-        ایجاد شورای مشوره دهی (در سطح نهاد یک شورای مشوره دهی ایجاد گردیده در راس آن یک استاد روان شناس قرار می گیرد این شوار در بخش های مشوره دهی برای محصلان در قسمت یادگیری درس و رفع مشکلات روانی و استرس های فعالیت می کند

-        ایجاد شورای کاریابی در سحح پوهنتون: در سطح نهاد یک شورای کاریابی ایجاد می گردد و این شورا در اخیر سال تحصیلی برای محصلان صنوف چهار برنامه های کاریابی را دایر می نماید.

-        ایجاد بخش ارتباط با فارغ التحصیلان در سطح پوهنحی ها: در سال 2019 در دو پوهنحی و در سال 2020 در هفت پوهنحی بخش ارتباطات با فارغ التحصیلان ایجاد گردیده و مسوولین پوهنحی ها با آنها در تماس شده در برنامه های مختلف آنها را دعوت می نمایند. در سال های بعدی انجمن فارغ التحصیلان ایجاد می گردد

 

5.     بخش تضمین و اعتلای کیفیت

 

دیدگاه ما

-        قابل اجرا شدن و نهادینه تضمین کیفیت  ( تضمین کیفیت با امکانات موجوده به فعالیت شروه می کند و قرار است در وسط سال 2019 میلادی اداره محترم انکشاف برنامه های تحصیلات عالی بخش تضمین کیفیت پوهنتون را تجهیز کند. همچنان در سال 2019 میلادی پلان استراتیژیک تضمین کیفیت آگاهی دهی شود. در سال 2020 2021 2022 و 2023 در راستای تطبیق مواد های درج شده در این پلان کار صورت می گیرد

-        آگاه شدن استادان و کارمندان چیستی و چگونگی فعالیت بخش تضمین کیفیت ( در سال 2019 میلادی برای روسای فاکولته ها و آمرین دیپارتمنت ها جلسات آگاهی دهی تضمین کیفیت دایر می گردد در سال 2020 برای استادن و کارمندان بخش اداری جلسات آگاهی دهی تضمین کیفیت و اعتباردهی دایر می گردد در سال 2021 2022 و 2023 برنامه های تکراری تضمین کیفیت برای روسا آمرین دیپارتمنت و استادان دایر می گردد

-        آگاه شدن محصلان از محتوای تضمین کیفیت: در سال 2019 20 فیصد محصلان در سال 2020 50 فیصد محصلان در سال 2021 80 فیصد و در سال 2023 صد فیصد محصلان از برنامه تضمین کیفیت آگاهی حاصل می کنند. چون برای آنها کورس های آگاهی دهی دایر می گردد.

-        پلان ارزیابی خودی و انکشاف آن

-        پلان تطبیقی ارزیابی خودی ( در سال 2020 پلان تطبیقی ارزیابی خودی تدوین می گردد

-        گزارش ارزیابی خودی (گزارش ارزیابی خودی به سمع همه رسانده می شود)

-        انکشاف و توسعه پلان پنج ساله تضمین کیفیت با در نظرداشت محتوا و اهداف دفتر محترم انکشاف تحصیلات عالی

-        ارایه گزارش به دفتر محترم انکشاف برنامه های تحصیلات عالی (گزارش ارزیابی ها سالانه به ریاست محترم ارتقای کیفیت و دفتر محترم انکشاف برنامه های تحصیلات عالی ارسال می گردد

-        آگاه شدن و متعهد بودن استادان و کارمندان جهت تطبیق استندرد های مد نظر گرفته شده تضمین کیفیت ( معاون امور علمی جلسات آگاهی دهی را با روسای پوهنحی و ها و آمرین دیپارتمنت دایر می کند؛ روسا و آمرین با استادان و کارمندان اداری

-        شریک سازی معیار های تضمین کیفیت با مؤسسات دیگر (پوهنتون پروان آماده است که در صورت امکان مؤسساتی که همراه شان توامیت امضا گردیده است را رهنمایی و کمک نماید. 

-        تخصیص بودجه از طرف وزارت (سعی می شود که بودجه بیشتری از طرف مقام محترم وزارت گرفته شود

-        تداوم فعالیت های اعتلای کیفیت (همه ساله فعالیت های به شکل مستمر جریان پیدا می کند

 

پلان اعتلای کیفیت

 

پوهنتون پروان با در نظرداشت تمام معیار های مد نظر گرفته شده در بخش اعتباردهی مصمم است با طی کردن مراحل ذیل مرحله اعتباردهی را کسب کند:

-        ارزیابی خودی

-        ارزیابی اصلاحی

-        ارزیابی بازنگر بیرونی

-        اعتباردهی کامل

 

===============================================

جلسه نوبتی با آمرین دیپارتمنت ها را دایر نموده پیرامون توحید گزارش ارزیابی خودی، چگونگی‌طی مراحل دوسیه های تثبیت و ترفیع رتبه علمی استادان، چگونگی برقراری ارتباط با دانشجویان فارغ شده، آمادگی برای ارزیابی سالانه و مسابقه علمی.

===============================================

جریان ارائه پالیسی انصاف و عدالت دانشگاه پروان:

==========================================================================================

جلسه نوبتی با آمرین دیپارتمنت ها را دایر نموده پیرامون توحید گزارش ارزیابی خودی، چگونگی‌طی مراحل دوسیه های تثبیت و ترفیع رتبه علمی استادان، چگونگی برقراری ارتباط با دانشجویان فارغ شده، آمادگی برای ارزیابی سالانه و مسابقه علمی. 

=======================================================================
جلسه با آمرین دیپارتمنت ها پیرامون معیار های یازده گانه و تفسیر آن.
 
 
==================================================================
برنامه آگاهی دهی شرح معیار های یازده گانه با استادان دانشگاه پروان.
 
========================================
 
گزارش نقش پوهنتون ها در تحقق اهداف انکشاف پایدارافغانستان