داشنکده زراعت

 

اسم: حکیم الله  
تخلص: امینی
ولد: محمد مدثر
متولد: 1367
نمبر تماس: 93728909303+
آدرس الکترونیکی: hakimamimy497@gmail.com
وظیفه: رئیس دانشکده زراعت
دوره خدمت: 6 سال
درجه تحصیل: ماستر
رشته تحصیلی: اگرانومی

 

معرفی پوهنځی زراعت

     پوهنځی زراعت در سال (1390) هجری خورشیدی در چوکات پوهنتون پروان با داشتن یک دیپارتمنت به نام علوم نباتی یا اگرانومی تآسیس گردید ، در اثر سعی و تلاش مقام محترم رهبری پوهنتون پروان و منظوری وزارت محترم تحصیلات عالی کشور در سال (1391) هجری خورشیدی سه دیپارتمنت دیگر هریک دیپارتمنت علوم حیوانی ، دیپارتمنت باغداری یا هارتیکلچر و دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی نیز ایجاد گردید که فعلا دارای چهار دیپارتمنت متذکره می باشد. دیپارتمنت های چهارگانه دارای صنوف اول، دوم، سوم و چهارم می باشند و در هر صنف بطور اوسط (60) محصل که شامل پسران و دختران می باشد، تحت آموزش قرار دارند که بطور اوسط مجموع تمام محصلان پوهنځی زراعت به (960) تن می رسد. اعضای کادر علمی این پوهنځی در حال حاضر به (17) تن میرسد که برخی از آنان در خارج از کشور مصروف تحصیل بوده و برخی دیگر در کنار کارمندان اداری این پوهنځی مصروف خدمت به اولاد وطن بوده و در زمینه نیل به اهداف پوهنځی زراعت از هیچ نوع فداکاری دریغ نمی ورزند و همیشه در خدمت جامعه خویش قرار دارند.

 

پوهنیار حکیم الله امینی رئیس پوهنځی زراعت

     پوهنیارحکیم الله"امینی" فرزند محمد مدثر"امینی"  که درسال ۱۳۶۷ هـ ش دریک خانواده متدین  و روشن فکر درقریه اشترشهر ولسوالی شینواری ولایت پروان دیده بدنیا گشود وآموزش ابتدائی را در مسجد محل  و درسال ۱۳۷۶ شامل لیسه عالی نعمانیه اشترشهر گردید ودرسال ۱۳۸۶هـ ش ازصنف دوازدهم فارغ گردیده است، تحصیلات عالی آن در پوهنتون بغلان  پوهنځی زراعت از۱۳۸۷الی ۱۳۹۰ فراگرفته واز آنجا بدرجه اعلی فارغ گردیده ودرسال ۱۳۹۱ توسط رقابت آزاد بحیث عضو کادر علمی دیپارتنمت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون پروان تقرر حاصل نمود  و بعد یک سال خدمت در پوهنتون مذکور در سال ۱۳۹۲ طی امتحان رقابتی بورسیه ماستری کشور دوست قزاقستان موفق گردید. برای ۳ سال عازم کشور مذکور گردید.  در سال ۱۳۹۵ از پوهنتون ملی زراعتی )(KAZNU)پوهنځی اگروبیولوژی دیپارتمنت اگرانومی به درجه اعلی (A+) فارغ التحصیل گردید.از سال ۱۳۹۰الی ۱۳۹۱به حیث مسؤل انستیتیوت صحی امام بخاری (رح)ایفای وظیفه نموده و به حیث ترینر در موسسه (ADA)  اشغال وظیفه نموده اند.  به زبانهای داخلی (پشتو دری اوزبکی ) وبه زبانهای  خارجی (انگلیسی ,روسی ,قزاقی )تسلط کامل دارد.اثار علمی ۳ مقاله های علمی به زبان خارجی و یک مقاله علمی در ژورنال بین المللی تإلیف نموده و در کنفرانسهای بین المللی اشتراک نموده اکنون به حیث ریس پوهنځی زراعت ,مسؤل کمیته فرهنگی پوهنتون مذکور و عضو کمیته های یازده گانه پوهنتون ایفای وظیفه می نمایید.

 

پوهیالی احمد ذبیر قاضی زاده معاون پوهنځی زراعت

     پوهیالی احمد ذبیر قاضی زاده فرزند محترم قاضی عبدالسلام بصیرت در سال (1362) هجری خورشیدی در مرکز ولایت پروان در یک خانواده روشن فکر و متدین دیده به جهان هستی گشود و باشنده اصلی قریه خانقا – والسوالی بگرام ولایت پروان می باشد. در سال (1387) هجری خورشیدی از لیسه عالی تجربوی محمد عثمان بدرجه اعلی فارغ گردید، در سال (1388) هجری خورشیدی شامل دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون کابل گردید و در سال (1391) هجری خورشیدی با اخذ نمرات کادری بدرجه عالی از رشته مذکور فارغ گردید. بعد از فراغت مدتی را در مؤسسات غیر دولتی در رشته مربوطه خویش مصدر خدمت گردید سپس طی یک امتحان رقابتی در پوهنځی زراعت پوهنتون کابل به تاریخ 23 سنبله سال (1392) بحیث استاد در دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون پروان تقرر حاصل نمود در سال (1394) بحیث معاون پوهنځی تعیین گردید و فعلا بحیث استاد دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) و معاون پوهنځی زراعت مصروف تدریس، تحقیق، نشر مضامین علمی و خدمت به اولاد وطن می باشد.

 

استراتیژی تحصیلی

     پوهنځی زراعت پوهنتون پروان فارغان صنوف دوازدهم مکاتب را از طریق امتحان کانکور جذب نموده و بعد سپری نمودن دوره آموزشی چهار ساله، بسویه لیسانس فارغ می دهد. در دو سال اول که شامل سمستر های اول، دوم، سوم و چهارم می شود، اغلب مضامین مقدماتی و اساسی که تهداب رشته های مختلف زراعت را تشکیل می دهد تدریس می شود درین دوره محصلان باید مضامین تهدابی چون ریاضی، فزیک، کیمیا، انگلیسی تخصصی، کامپیوتر و همچنان مضامین اساسی را جهت آشنایی کامل با سکتور زراعت فراگیرند. در دو سال بعدی (سمستر های پنجم، ششم، هفتم و هشتم) محصلان مطابق به رشته (دیپارتمنت) مربوطه خویش مضامین اختصاصی را بگونه عملی و تیوریکی فرا می گیرند. دانش تیوریکی توسط استادان جوان و با حوصله این پوهنځی به محصلان انتقال میابد و محصلان چانس آن را دارند تا آموخته های علمی خود را در فارم پوهنځی زراعت تطبیق نمایند، بر علاوه فعالیت های عملی نیز توسط استادان این پوهنځی در داخل صنف و یا فارم راه اندازی می گردد. تعدادی از موسسات غیر دولتی نیز در فعالیت های عملی چه در داخل پوهنتون و چه در خارج از محدوده پوهنتون با پوهنځی زراعت همکاری نموده و ارتقای ظرفیت محصلان کمک می نمایند. به اساس تفاهم که با ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت پروان و همچنان مرکز تحقیقات زراعتی آن ریاست صورت پذیرفته است همه ساله محصلان پوهنځی زراعت را بشکل انترنشیپ پذیرایی و تحت آموزش های مسلکی قرار می دهند. علاوه بر فراگیری مضامین عمومی، اساسی و تخصصی محصلان باید یک سمینار علمی را در جریان سمستر هفتم و همچنان یک سمینار علمی را در جریان سمستر هشتم تهیه و تحریر نموده و در آخر سمستر در حضورداشت هیآت ژوری و محصلان ارائه و دفاع نمایند. این دو سمینار علمی شرط حتمی فراغت بسویه لیسانس محسوب می شود.

 

انترنشیپ و سیر علمی

     پوهنځی زراعت همواره تلاش می نماید تا محصلان خویش را در برنامه های انترنشیپ به مؤسسات دولتی و غیر دولتی معرفی نماید تا کار آموخته شده و از فرصت های کاری نیز مستفید گردند. در جریان تحصیل پوهنځی زراعت سعی می کند تا زمینه سیر علمی محصلان را مراکز تحقیقاتی، مراکز تولیدی، فارم های دولتی و غیر دولتی، نمایشگاه ها، فارم های نمایشی و ترویجی ... مساعد سازد. محصلان در برنامه های انترنشیپ با محیط کاری و شیوه کار آشنایی حاصل نموده و جانب دیگر با نهاد های دولتی وغیر دولتی استخدام کننده معرفت حاصل نموده و از چانس کاریابی برخوردار می شوند.

 

شیوه تدریس و پروسه آموزش

    شیوه فراگیری دانش برای هر مضمون متفاوت و متناسب به نوعیت مضمون انتخاب و بکار گرفته می شود. بصورت از شیوه های لکچر، حل تمرینات، پرسش پاسخ، پاورپاینت، نمایش تصاویر و ویدیو های آموزشی، کار های گروپی، سیر علمی، کار های ساحوی، تطبیقات، آزمایشات عملی بکار گرفته می شود. تا حد امکان سعی می گردد تا شیوه های نوین آموزش جایگزین شیوه های سنتی گردد و محصلان فرصت ابراز نظریات و سهم گیری در پروسه آموزش را بیابند.

 

شیوه ارزیابی محصلان

     ارزیابی محصلان عمومآ در سه کتگوری صورت می گیرد که شامل ارزیابی روزانه یا دوامدار، امتحانات وسط سمستر و امتحانات نهایی می گردد. برای ارزیابی شیوه های مختلف شفاهی، تحریری، انجام کار خانگی، پروژه و سمینار بکار گرفته می شود. بر علاوه تهیه، تحریر و ارائه (سمینار اول) در سمستر هفتم و (سمینار دوم) در سمستر هشتم که توسط استاد سمینار، استاد رهنما و هیآت ژوری در مراحل مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

وضعیت فعلی پوهنځی زراعت

     در حال حاضر این پوهنځی دارای چهار دیپارتمنت بوده و در هر دیپارتمنت صنوف اول، دوم، سوم و چهارم موجود می باشد. دیپارتمنت های چهار گانه سالانه فارغان صنوف دوازدهم مکاتب را از طریق امتحانات کانکور جذب نموده و پس از سپری نمودن دوره تحصلی چهار ساله بسویه لیسانس فارغ می دهد. اعضای کادر علمی این پوهنځی به (16) تن میرسد که تعدادی در خارج از کشور مصروف تحصیل و تعدادی دیگر در داخل کشور مصروف خدمت درین پوهنځی می باشند. اعضای کادر علمی شامل رئیس، معاون، آمرین دیپارتمنت ها و اساتید پوهنځی زراعت می باشد. پرسونل اداری شامل مدیر عمومی تدریسی و مدیر اجرائیه تدریسی و اجیران می باشد. فارم تحقیقاتی این پوهنځی کدام تشکیل رسمی و کارمندان برحال نمی باشد. تعمیر جدید پوهنځی زراعت که از بودجه مالی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر جدیدآ اعمار گردیده است عنقریب به بهره برداری سپرده خواهد و پاره ئی از مشکلات عمده این پوهنځی را مرفوع خواهد ساخت. کمبود بست های کادری و اداری، کمبود تجهیزات مانند میز، چوکی، تخته، مارکر، کمپیوتر لیب، لابراتوار و غیره و عدم برنامه های مشخص ماستری و دوکتورا از مشکلات عمده پوهنځی زراعت می باشد.

 

رسالت

     رسالت پوهنځی زراعت در چوکات پوهنتون پروان تربیه اشخاص مسلکی، متخصص، کاردان، و مجهز با دانش نوین و متعهد به وطن می باشد که جوابگوی نیازمندی های سکتور زراعت در بخش های هارتیکلچر (باغداری)، علوم حیوانی، اگرانومی و اقتصاد توسعه زراعتی کشور بوده و موجب رشد و شگوفایی اقتصادی و فاه جامعه گردد.

 

دیدگاه

آموزش قوای بشری متخصص و متعهد به وطن، مجهز به دانش نوین و پابند به ارزش های دینی و ملی که جوابگوی نیامندی های جامعه بوده و موجب رشد، انکشاف و شگوفایی اقتصادی و اجتماعی کشور گردد.

 

اهداف

1-    تحقیقات علمی، تآلیف کتب درسی و غیر درسی، نشر مقالات علمی و راه اندازی کنفرانس های علمی توسط استادان این پوهنځی.

2-    بهبود کیفیت تدریس و استفاده از مواد درسی جدید، ارزیابی و امتحان به شیوه معیاری

3-    انکشاف و خلاقیت در در تربیه قشر جوان بصورت عملی و نظری در رشته های چهارگانه این پوهنځی جهت تولید محصولات زراعتی و مالداری، تحقیقات علمی و ترویج شیوه های جدید علمی و معیاری زراعت و مالداری با در نظرداشت نیازمندی های جامعه.

4-    افزایش کمیت و کیفیت محصولات زراعتی و مالداری جهت رفع نیازمندی های بازار های داخلی و صادر به سایر کشور های خارجی.

5-    جلوگیری از ضایعات و کنترول کیفیت محصولات زراعتی و مالداری جهت تولید محصول با کیفیت عالی و مطابق با معیار های جهانی.

6-    تآمین مسئونیت غذایی در کشور، رفاه عمومی، بهبود وضعیت زندگی هموطنان و ارتقای سطح اقتصاد ملی کشور.

 

نقاط قوت

1-    موجودیت کادری علمی جوان، پر انرژی و متعهد با داشتن مهارت های مسلکی و آماده فراگیری تحصیلات در مقاطع ماستری و دوکتورا.

2-    موجودیت فارم تحقیقاتی جهت تطبیقات، تحقیقات و اجرای فعالیت های عملی و آرمایشات علمی.

3-    تعمیر تدریسی این پوهنځی که کار اعمار آن روبه تمام شدن است و عنقریب به بهره برداری سپرده خواهد.

4-    موجودیت حدود (900) محصل در این پوهنځی که آماده فراگیری دروس عملی و نظری می باشند و قشر فعال جامعه را تشکیل می دهند.

5-    همکاری ریاست محترم زراعتی آبیاری و مالداری ولایت پروان و مؤسسات غیر دولتی.

 

نقاط ضعف

1-    کمبود اعضای کادر علمی در هر دیپارتمنت.

2-    عدم استادان با رتب علمی پوهندوی، پوهنوال و پوهاند.

3-    عدم پروگرام های مشخص ماستری و دوکتورا مخصوص کادر علمی.

4-    عدم تشکیل اداری و بودیجه برای فارم تحقیقاتی جهت پیشبرد آزمایشات علمی و تحقیقات.

5-    برخی دیپارتمنت ها تآسیس نگردیده و مضامین آن ها توسط استادان خلاف رشته تدریس می گردد.

 

فرصت ها

1-    نظر به پلان وزارت تحصیلات عالی کشور برای استادان لیسانس پروگرام های ماستری در پوهنځی پوهنتون کابل و پوهنتون علوم زراعتی و تکنولوژی ولایت قندهار.

2-    استفاده از تفاهم نامه هایی که بین وزارت تحصیلات عالی کشور با پوهنتون های خارجی به امضا رسیده است، جهت اعزام اعضای کادر علمی به بورسیه های ماستری و دوکتورا.

3-    اخذ بست های کادری و اداری جهت انکشاف و بهبود وضعیت این پوهنځی و ارتقای آن به مدارج عالی و رسیدن به معیار های ملی.

4-    جذب همکاری مؤسسات غیر دولتی در بخش فعالیت های عملی در فارم و ساختن زیربنا ها مانند لابراتوار، کتاب خانه و غیره.