دانشکده کمپیوتر ساینس

کمپیوتر ساینس

تاریخچۀ مختصر پوهنځی کمپیوترساینس

پوهنځی کمپیوتر ساینس یکی از پوهنحی‌های هشت‌گانۀ پوهنتون پروان می باشد که برای نخستین بار در سال 1391 با 55 دانشجو در چوکات پوهنحی تعلیم و تربیه تحت عنوان دیپارتمنت آموزش کمپیوتر به فعالیت آغاز کرد. دیپارتمنت یاد شده در آغاز دارای اساتید رسمی نبوده و استادان پس از یک سمستر تدریس افتخاری، شامل کارد علمی این دیپارتمنت گردیدند. دیپارتمنت مذکور به اساس پشنهاد شماره 543 سال 1393 پوهنتون پروان به ریاست انسجام اکادمیک و بر اساس مکتوب شماره 2067 سال 1394 وزارت تحصیلات عالی، به پوهنحی کمپیوتر ساینس ارتقاء نمود. دروس این پوهنحی تا ختم سمستر چهارم به گونه عمومی تدریس شده و پس از آن به دو دیپارتمنت سیستم های معلوماتی و تکنالوژی معلوماتی رشته بندی می شود. در پوهنحی کمپیوتر ساینس کمیته های امتحانات، نظم و دیسیپلین و ورزشی فعال می باشد.

اهداف پوهنحی کمپیوتر ساینس

هدف عمده و اساسی این پوهنحی نظر به نصاب تحصیلی آن، تربیه کادر ها و اشخاص مسلکی در بخش مدیریت و امنیت شبکه های کمپیوتری و مدیریت سیستم های معلوماتی می باشد که مهم‌ترین اهداف آن را در نکات ذیل خلاصه می‌کنیم:

                    ·فهم تیوری های اساسی ومسلکی در بخشهای مختلف علوم کمپیوتری و توانای فارغان این رشته در تطبیق و عملی نمودن این تیوری‌ها با استفاده از وسایل وتخنیک‌های موثر برای تشخیص، دیزاین تطبیق و محافظت سیستم‌های مختلف کمپیوتری.

                    ·داشتن قدرت تحلیل و ارزیابی مسایل و تعیین راه حل‌های موثر در وقت معین و داشتن مهارت های ارتباط بادیگران به شکل شفاهی وتحریری وتوانایی کار در پروژه های فردی وگروپی برای دیزاین سیستم های مختلف کمپیوتری وتکنالوژی معلوماتی.

                    ·- توانایی برداشت مسولیت‌های مسلکی، تخصصی، قانونی، اجتماعی، و اخلاقی در اثنای استفاده از کمپیوتر و سیستم‌های مختلف کمپیوتری جهت جلوگیری از ضرر های ناشی از آن و هم‌چنان ایجاد تشریک مساعی با بخش های مختلف جامعه بشری، وپنداشتن تکنالوژی به حیث هدف نه بلکه وسیله، ودر خدمت قرار دادن تکنالوژی و سیستم‌های کمپیوتری جهت رفاه عامه.

چالش های فراروی پوهنحی

از آنجایکه پوهنحی کمپیوتر ساینس یک پوهنحی تازه تاسیس است با مشکلاتی فروانی دست و پنجه نرم می کند که می شود به مسایل ذیل اشاره کرد

                    ·کمبود استاد برای تدریس در این پوهنحی.

                    ·نداشتن وسایل تخنیکی مانند پراجکتور، کمپیوتر و غیره.

                    ·استادان پوهنحی ودیپارتمنت کمپیوترساینس دارای تحصیلات لیسانس هستند و زمینه برای ارتقأ تحصیلات شان مساعد شود.

                    ·نبود ساختمان تدریسی و نبود صنف های درسی معیاری.

                    ·عدم موجودیت لابراتوار

                    ·صنف اختصاصی کمپیوتر بخاطر آموزش بخش شبکه، پروگرامنگ و دیتا بس وجود ندارد.

                    ·نبود کتابخانه اختصاصی برای پوهنحی و نبود کتاب های مربوط به این پوهنحی در کتاب خانه عمومی پوهنتون

                    ·نبود کنیکشن انترنیت برای استفاده استادان و محصلین

بیوگرافی سرپرست پوهنحی

پوهیالی همایون بهمنش فرزند دولت محمد، زادۀ روستایی جیگانی ولسوالی شهربزرگ استان بدخشان است. او در مهر ماه سال 1368 در یک خانوادۀ روشنفکر به دنیا آمد و نامش را همایون گذاشتند. آقای بهمنش پس از سپری نمودن دورۀ ابتدائیه در لیسۀ ندیمی ولسوالی شهر بزرگ، وارد لیسۀ سایف شهید در شهر فیض آباد کردید و در سال 1387 از این لیسه به درجۀ اعلی فارغ شد. او پس از فارغ شدن از رشتۀ کمپیوتر ساینس پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، در سال 1393 عضو کادر علمی دانشکدۀ کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان شد و فعلن مسئولیت سرپرستی ریاست این پوهنحی را به عهده دارد. بهمنش به دلیل علاقه شدیدش به آگاهی دهی و روشنگری در جامعه، در سال 1392 هفته نامۀ را زیر نام «موج نخست» با جمعی از همراهانش تاسیس کرد که فعلن یکی از رسانه های چاپی معتبر در سطح کشور است. از استاد بهمنش چندین مقاله در ویب سایت های مختلف و نشریه های چاپی منتشر شده است.