دیپارتمنت انگلیسی

اسم: حبیب الرحمن  
تخلص: احمد زی
ولد: عبدالرحمن
متولد: 1362
نمبر تماس: 93700256195+
آدرس الکترونیکی: Ahmadzay_habib@yahoo.com
وظیفه: آمر دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی
دوره خدمت: 12 سال
درجه تحصیل: ماستر
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات انگلیسی

 

دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی

دیپارتمنت انگلیسی درسال 1354 در پهلوی دیپارتمنت دری باهم یکجا درچوکات تربیه معلم پروان ایجاد وتاسیس گردید وتا سال 1377 محصلین را بعد از دوسال دوره تحصیل فارغ داده است. همزمان با ارتقای این کانون در 2 حمل سال 1378 از تربیه معلم به پیداگوژی پروان این دیپارتمنت از ادبیات دری جدا و مستقلانه در چوکات پوهنخی زبان و ادبیات عمل نموده است. درسال 1381 همزمان با ارتقای پیداگوژی پروان به موسسه تحصیلات عالی پروان الی اکنون اموراتش در چوکات پوهنخی زبان وادبیات به پیش برده میشود. ازآن زمان تاحال 5 دورفارغ داده است فعلآ این دیپارتمنت 277 تن محصل را در خود دارد که از آنجمله 44 اناث و باقی ذکور میباشند این دیپارتمنت سالانه از50 تا 60 تن فارغین جوان را به جامعه تقدیم میکند . به ضمیمه شماره ( ) مراجعه شود دیپارتمنت انگلیسی فعلا دارای 11 تن استاد بوده که از جمله چهار تن آنها درجه ماستری خویش را از کشور های فلپین و هندوستان به دست آورده اند ، چهار تن ازایشان در حال حاضرمصروف پروگرام ماستری در پوهنتون تعلیم وتربیه استاد برهان الدین ربانی و پوهنتون عثمانیهُ کشور هندوستان میباشند وباقی استاتید این دیپارتمنت به درجه لیسانس بوده که انشاالله درآینده کاندید بورس های ماستری میگردید. استادان در این دیپارتمنت از رتبه علمی نامزد پوهیالی تا پوهنوال میباشند که اساس وزیربنای کاری ایشان را تدریس ، ترجمه ، تحقیق ، تألیف و رهنمایی محصلان در عرصه های گوناگون علمی و اکادمیک تشکیل میدهد. به ضمیمه شماره ( ) مراجعه شود

اهداف

از آنجا که تدریس زبان انگلیسی جزء نصاب درسی سیستم تحصیلی افغانستان است. تربیت آموزگاران متخصص در آموزش زبان انگلیسی جهت تدریس آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این راه توجه به جنبه های فنی و تخصصی در آموزش زبان ، ایجاد مهارتهای خواندن و درک مطلب متون ، تلفظ و بیان صحیح در تهیه برنامه درسی نه تنها برای مربیان بلکه برای کسانیکه مربی نیستند اما میخواهند مشکلات وظیفوی و خصوصی زندگی خویش را با این زبان مرفوع سازند از اولویت و اهمیت برخوردار بوده است . این دیپارتمنت درپهلوی فعالیت های علمی واکادمیک خویش رسالتی چون رشد افکارسیاسی وفرهنگی جامعه ، تربیه نمودن کادر های علمی و مسلکی به معارف ، موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی درجهت رشد شگوفایی کشور، ایجاد زمینه های تحقیق علمی برای استادان ومحصلان با استفاده از متون انگلیسی وبالا بردن مهارت های تحقیقی و ریسرچ ایشان در بخش های مختلف تحقیقاتی را نیز دنبال می نماید این دیپارتمنت وظیفه خود میداند تا بخاطر ایجاد ارتباطات بين کارگزاران علمی مانند استادان ، پژوهشگران ، دانشجويان و ساير افرادی که به نحوی در آموز ش زبان انگليسی برای مقاصد علوم انجنیری، علوم تکنولوژی و صنعت و علوم طبی و رشته های مختلف دیگر در سطح جهانی کار مینمایند ، محصل را تربیه و فارغ دهد. فارغین این دیپارتمنت نه تنها در لیسه ها و مکاتب به حیث معلم استخدام خواهند شد بلکه در تمامی ادارات ، دولتی و یا خصوصی که در آن نیاز برای استفاده زبان انگلیسی محسوس است به حیث ترجمان ها ویا کارمندان آن بخشها وظیفه داده خواهند شد که این خود سهولت را به سطح ملی بمیان خواهد آورد.

دیدگاه

امروزه یادگیری زبان انگلیسی یک ضرورت انکار ناپذیر است چراکه زبان انگلیسی زبان تکنالوژی و آموزش رشته‌های مختلف در سطوح عالی و نیمه عالی است. با افزایش روند جهانی سازی ارتباطات بین المللی، برنامه‌های رادیوئی و تلویزیونی، تجارت جهانی و آموزش علوم جدید همه به زبان انگلیسی صورت می‌گیرند و عدم آشنایی با این زبان برابر با عدم زندگی در دنیای مدرن امروزیست. زبان انگلیسی یکی از زبانهای زنده و بین المللی دنیابوده که پر طرفدار ترین زبان مکالمه در دنیای امروزی محسوب شده است. دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه پروان بر این عقیده است که زبان انگلیسی تاثیر مستقیم در ادامه تحصیل دارد و برا ی یاد گیری هر چه بهتر این زبان متقاضیان روز به روز به تعداد ایشان افزوده میشود. زیرا اکثر تقاضا کننده گان به این فکر اند که درجه لیسانس خود را میتوانند از این رشته در داخل کشور به دست آورند و برای دوره ماستری و دکتورا روزنه را باز کنند که از آن طریق به کشور های خارجی راه پیداکرده و دردانشگاه های معتبر دینا ادامه تحصیل خود را به ساده گی به پیش برند.

رسالت

دیپارتمنت انگلیسی دانشگاه پروان از بدو تاسيس در امر آموزش زبان انگليسی برای محصلان ، جوانان و جامعه مصدر خدمت بوده و در امر ارائه خدمات آموزشی زبان انگلیسی برای ایشان همواره کوشش مینماید. هدف از آموزش زبان انگلیسی در این دیپارتمنت ، تربیت مربیانی است که با برخورداری از دانش نظری و مهارتهای عملی در دوره چهار ساله توانایی و تسلط در تدریس زبان انگلیسی دوره لیسه را کسب نموده و ضمن دارا بودن نگرش مثبت نسبت به کار خود به نحو مطلوب از عهده تدریس زبان انگلیسی در دوره ثانوی تحصیلی برآیند و شاگردان را به فراگیری این زبان علاقه مند سازند و به دلیل اینکه آموزش زبان انگلیسی در عصر امروزی (موجودیت خارجی ها درکشور که اکثرآ با این زبان صحبت مینمایند) در سراسر افغانستان به شکل بی سابقه تاریخی وبسیار زیاد محسوس است ، علاقه مندان و متقاضیان زیادی وجود دارند که از خود در امر آموزش زبان انگلیسی دلچسپی خاصی نشان میدهند و این دیپارتمنت برای رفع چنین نیازمندی و نظر به شرایط روزچنین ضرورت را حس و درک مینماید.

نکات قوی

                    ·داشتن چهار استاد به درجه تحصیلی ماستر در رشته های مختلف زبان و ادبیات انگلیسی که ماستری خویش را از کشور های فلپین و هندوستان و دانشگاه زبان وادبیات شهید استاد برهان الدین ربانی به دست آورده اند و چهار استاد دیگر شامل پروگرامهای ماستری در داخل و خارج کشور

                    ·تدریس زبان انگلیسی که نیاز جامعه بوده و علاقه مندانش همه روزه زیاد میشوند.

                    ·داشتن نظم و دسپلین خاص در امورات تدریسی

                    ·دایر نمودن سیمینار ها و کنفرانس های علمی توسط تمامی اعضای دیپارتمنت به نمونه ارایه سیمینار تحت عنوان : مطالعه متن زبان منبع (انگلیسی) با متن زبان هدف (فارسی) در ترجمه یک رمان ( پیر مرد ودریا) به ضمیمه مراجعه شود

                    ·داشتن 11 تن اساتید مجرب ازرتبه علمی پوهنوال شروع الی نامزد پوهیالی

                    ·مجهز بودن صنوف درسی ما با چارت ها ، بنر ها ، و خلص معلومات راجه به هر مضمون

                    ·داشتن 2 پایه پراجکتور و لودسپیکر

                    ·داشتن کتاب های ماخذ در داخل دیپارتمنت جهت استفاده استادان و محصلین

                    ·داشتن مکان امن وفضای دور از تشنج و مناسب درسی

                    ·داشتن سابقه کاری 39 ساله

                    ·داشتن مفردات و پالیسی عیار با سیستم و نصاب درسی به سیستم کریدت ، و لوایح مقام محترم وزارت

                    ·داشتن برنامه هاي ارتقاي ظرفيت ، وركشاپ ها و سمینار ها جهت رشد استعداد محصلین و اعضای دیپارتمنت .

نکات ضعیف

                    ·نبود صنوف درسی کافی

                    ·به دسترس قرار نداشتن امکانات و ضروریات جهت تحقیق و ریسرچ

                    ·نداشتن لابراتوار های زبان و کمپیوتر لب

                    ·نبود كتاب های درسی مربوط مضامین مختلف انگلیسی.

                    ·نداشتن یک تا لار بزرگ برای سمینار ها و کنفرانس ها

                    ·ضعیف بودن سطح دانش محصلین که از مکاتب فارغ گردیده اند و دانش مورد نیاز دیپارتمنت را ندارند.

موانع وچالش ها

چالش های عمده دیپارتمنت انگلیسی قرار زیر میباشد:

                    ·عدم همکاری و تمایل جامعه به ريسرچ وتحقيقات علمی که باعث بی علاقه گی استادان به انجام چنین تحقیقات میگردد.

                    ·نبود برنامه هاي ارتقاي ظرفيت ووركشاپ ها و سيمسنارها ازطرف پوهنخی ، دانشگاه و وزارت.

                    ·نداشتن صنوف لازم با معیار های جهانی برای آموزش زبان

                    ·صنوف کوچک با تعداد زیاد محصلان (60-90) تن

                    ·ضعف سويه تعليمي انگلیسی شاكردان که از مكاتب فارغ میگردند.