در باره دانشکده

تاریخچه

   دانشکده علوم اجتماعی غرض آموزش و پرورش و تربیه کادرهای جوان جهت خدمت گذاری به جامعه رنج دیده ما در چوکات دانشگاه پروان ایجاد گردیده است. این دانشکده ابتدا در چوکات دانشکده تعلیم و تربیه فعالیت می نمود. در سال 1392خورشیدی در نتیجه سعی و تلاش هیئت رهبری دانشگاه، از بدنه دانشکده تعلیم و تربیه تحت نام دانشکده علوم اجتماعی با دیپارتمنت های تاریخ، جغرافیه و تعلیمات اسلامی جدا گردید. بعد از شکل گیری بخش علوم اجتماعی به عنوان یک دانشکده مستقل، دیپارتمنت جامعه شناسی و فلسفه نیز در چوکات آن ایجاد گردید. در این مدت کادر های متخصص و ورزیده از دیپارتمنت های این دانشکده فارغ گردیدند. دیپارتمنت تعلیمات اسلامی در سال 1397خورشیدی تحت عنوان دانشکده شرعیات از بدنه علوم اجتماعی جدا گردیده و در حال حاضر این دانشکده با سه دیپارتمنت(تاریخ، جغرافیه و جامعه شناسی) فعالیت می نماید.

 

    وضعیت فعلی

       دانشکده علوم اجتماعی به عنوان یکی از دانشکده های فعال در میان (9) دانشکده در دانشگاه پروان در یک بلاک به شکل  مستقل جا بجا شده است. طی سال های اخیر این دانشکده در عرصه های علمی و اکادمیک فعالیت ها و دست آوردهای قابل چشم گیری داشته است. این دانشکده در حال حاضر دارای سه دیپارتمنت( تاریخ، جغرافیه و جامعه شناسی) بوده و در تشکیل خویش 22 تن اعضای کادر علمی، مدیریت عمومی تدریسی و مدیریت اجرائیه و سه تن کارکن خدماتی را دارا می باشد. در میان اعضای کادر علمی،(7 ) تن به سویه داکتر، (14) تن ماستر و یک تن لیسانس می باشد که از این میان یکی آن بانو می باشد. هم چنان در حدود 600 دانشجو در این دانشکده در بخش روزانه و شبانه مصروف تحصیل می باشند که بیشتر از هفتاد تن آنان را بانوان تشکیل می دهند.

 

 

 

رتبه و سویه تحصیلی اعضای کادر علمی

                                                                                 سویه تحصیلی

داکتر

ماستر

لیسانس

مجموع

7

14

1

22

 

رتبه علمی

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

مجموع

0

0

1

6

9

6

22

 

احصائیه محصلین

تاریخ

جغرافیه

جامعه شناسی

مجموع عمومی

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

458

130

24

121

27

138

18

 

تناسب میان استاد و دانشجو در این دانشکده یک بر 21 می باشد.

شورای علمی

      شورای علمی دانشکده بلند ترین مرجع تصمیم گیری در سطح دانشکده بوده و مطابق با قانون و لوایح وزارت تحصیلات عالی کشور تشکیل گردیده و در رأس آن رئیس دانشکده و اعضای آن معاون دانشکده، آمرین دیپارتمنت ها و دوتن از استادان از هر دیپارتمنت می باشند.

نقاط قوت

 1. داشتن کادرهای علمی مجرب و مسلکی در هر سه رشته با درجات تحصیلی دکترا و ماستری.
 2. یکی از دانشکده های پیشتاز در سطح دانشگاه پروان.
 3. موجودیت کمیته های فرعی و فعالیت دوامدار آنها.
 4. تعیین استاد رهنما برای ترفیع علمی استادان همکار؛
 5. موجودیت کتابخانه.
 6. موجودیت تالار کنفرانسها برای دانشجویان؛
 7. مدیریت تدریسی فعال
 8. صنوف درسی مجهز با LCD
 9. داشتن گاهنامه جهت نشر مقالات دانشجویان
 10. داشتن دفاتر مستقل به ریاست دانشکده، دیپارتمنت ها و اتاق جلسات کمیته های هشت گانه.

نقاط ضعف

 1. نبود زمینه های مناسب جهت ارتقای درجه تحصیلی استادان.
 2. کمبود کتاب های اکادمیک و مرجع؛
 3. نبود مجله علمی برای نشر مقالات استادان و دانشجویان؛
 4. کمبود استادان مسلکی به سویه داکتر،
 5. نبود امکانات مناسب برای استادان این دانشکده از جمله اتاق های جداگانه و کمپیوتر لپ جهت تحقیقات بیشتر استادان.