گزارش فعالیت ها و دست آوردهای علمی و فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی از بابت سال 1398 خورشیدی

دانشکده علوم اجتماعی یکی از دانشکده های نه گانه در دانشگاه پروان می باشد که با سه دیپارتمنت و 20 تن از اعضای کادر علمی و مدیریت تدریسی در در این دانشگاه فعالیت می نماید. در این دانشکده در حدود 458 دانشجو مصروف تحصیل می باشند که 69تن آن را بانوان تشکیل می دهند. این دانشکده جهت بلند بردن سطح ظرفیت استادان و دانشجویان برنامه های را در سال 1398 خورشیدی راه اندازی نموده است که مهمترین فعالیت های علمی و فرهنگی آن قرار ذیل می باشد:

 1. فعالیت های علمی استادان
 • ارایه کنفرانس علمی توسط استاد روحانی در مورد استقبال از ماه مبارک رمضام به تاریخ 11/2/1398 خورشیدی.
 • هم چنان کنفرانس علمی توسط پوهنیار راشد صاحب در ماه ثور 1398 خورشیدی
 • ارایه کنفرانس علمی توسط پوهنمل دکتر سید مبین هاشمی معاون امور علمی و عضو دیپارتمنت جامعه شناسی تحت عنوان(رابطه دین و اخلاق)
 • کنفرانس دوم توسط پوهنمل دکتر سید مبین هاشمی در ماه حمل 1398 خورشیدی  تحت عنوان رابط دین و سیاست.
 • ارایه کنفرانس توسط پوهنمل دکتر سید مبین هاشمی در مورد استقلال افغانستان به تاریخ 15/4/1398
 • کنفرانس علمی توسط پوهنمل دکتر سید مبین هاشمی تحت عنوان(اوضاع اجتماعی، فرهنگی و دینی استادان در دانشگاه پروان) به تاریخ 30 قوس 1398 خورشیدی
 • ارایه کنفرانس توسط پوهیالی محمد عارف شریفی تحت عنوان( نقش کوشانی ها در توسعه دین بودیزم) به تاریخ 5/5/ 1398 خورشیدی
 • ارایه چشم دید ها توسط محترم پوهیالی ملاجان رحمانی بعد از ختم دوره ماستری و برگشت به کشور در ماه عقرب 1398 خورشیدی
 • ارایه چشم دیدهای سفر هند توسط پوهنمل دکتر سید مبین هاشمی به تاریخ 26/9/1398 خورشیدی
 • اشتراک پوهنمل دکتر سید مبین هاشمی در تلویزیون های طلوع و آرزو و بحث پیرامون موضوعات مشخص.
 1. دعوت مهمانان از بیرون
 • دعوت از پوهاند احمد ضیا نیکبین استاد دانشگاه کابل و ارایه کنفرانس تحت عنوان( سیر تکامل جامعه شناسی) به تاریخ 9/4/1398 خورشیدی
 • ارایه کنفرانس توسط علی امیری استاد دانشگاه در رابطه به نقش فلسفه در تکامل فرهنگ به تاریخ 4/9/1398 خورشیدی
 • ارایه کنفرانس علمی توسط احمد سعیدی استاد دانشگاه و کارشناس مسایل سیاسی تحت عنوان( علل دوامدار شدن جنگ در افغانستان) به تاریخ 15/8/1398 خورشیدی
 • ارایه کنفرانس توسط
 • ارایه کنفرانس توسط محمد مختاری عضو کمیسیون نظارت بر توافق نامه حکومت وحدت ملی تحت عنوان( چگونگی عقد تفاهم نامه حکومت وحدت ملی و چگونگی عملی شدن آن) به تاریخ 25/8/1398 خورشیدی
 • ارایه کنفرانس توسط عمر احمد پروانی رئیس نشرات وزارت معارف در رابطه به نقش آموزش و پرورش در جامعه در ماه عقرب 1398 خورشیدی
 • ارایه کنفرانس علمی توسط مسیح الله هارونی رئیس اقتصاد ولایت پروان در رابطه به انکشاف پایدار در افغانستان به تاریخ 4/9/1398 خورشیدی
 1. کارهای علمی و اداری
 • برگزاری جلسات ماهوار شورای علمی دانشکده در آغاز هر ماه و بحث و تصامیم لازم روی موضوعات مشخص
 • برگزاری جلسات با نماینده گان صنوف و استماع مشکلات و پیشنهادات آنها
 • تکمیل سیستم HEMIS  توسط مدیریت تدریسی، درج معلومات دانشجویان و نمرات آنها
 • تکمیل جدول فراغت دانشجویان صنف چهارم
 • نظارت دوامدار از صنوف و برنامه ریزی جهت بهبود وضعیت تدریسی در صنوف
 • توزیع کارت هویت برای دانشجویان که در سال 1398خورشیدی از طریق پروسه کانکور معرفی گردیده بودند.
 • برگزاری جلسات کمیته های فرعی در سطح دانشکده علوم اجتماعی
 • راه اندازی آزمون رقابتی سیرت النبی به تاریخ 26/3/1398 خورشیدی
 • راه اندازی آزمون رقابتی کتاب خوانی به تاریخ 29/8/1398 خورشیدی
 • افتتاح تالار دانشکده علوم اجتماعی
 • ساخت وترین و نصب آن در دهلیز دانشکده علوم اجتماعی جهت نشر برنامه ها و نگهداری آثار استادان و دانشجویان
 • چاپ و نصب نصاب درسی بخش های تاریخ و جامعه شناسی و نصب آن در صنوف جهت آگاهی دانشجویان
 • رونمایی گاهنامه دانشجو- نشریه دانشکده علوم اجتماعی به تاریخ 30/9/ 1398 خورشیدی و نشر مقالات دانشجویان در آن
 • سایر برنامه ها مطابق لایحه وظایف مسئولین دانشکده

4. کنفرانس ها و فعالیت های دانشجویان

 • راه اندازی کنفرانس علمی توسط جواد ایوبی تحت عنوان جامعه پذیری و فرهنگ پذیری به تاریخ28/2/1398 خورشیدی
 • راه اندازی سمینار علمی توسط یکتن از دانشجویان تحت عنوان اسلام و سکولاریزیم به تاریخ 8/4/1398 خورشیدی
 • ارایه چشم دیدهای دانشجویان صنف سوم تاریخ بعد از سیر علمی و بازدید از آرشیف ملی، نگارستان ملی و موزیم ملی افغانستان در ماه عقرب 1398 خورشیدی
 • راه اندازی کنفرانس توسط دانشجویان بخش جغرافیه به تاریخ10/4/1398 خورشیدی
 • راه اندازی مناظره میان دانشجویان بخش جامعه شناسی و حقوق و علوم سیاسی در ماه میزان
 • اشتراک دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی در گفتمان دانشجویی در داخل دانشگاه و بیرون از آن
 • اشتراک نصیر احمد قدیری و اختری فرهمند دانشجویان بخش تاریخ در گفتمان دانشجویی در داخل دانشگاه پروان.
 • معرفی محمد جواد ایوبی دانشجوی صنف چهارم جامعه شناسی به کنفرانس ملی در کابل و بدست آوردن تقدیرنامه از آن برنامه

 5. ویدیو کنفرانس

 • به ادامه راه اندازی دروس از راه دور، ویدیو کنفرانس را به تاریخ 22/8/1398 خورشیدی تنظیم نموده و محترم پوهنمل فرهاد شمال در رابطه به اهمیت تاریخ هنر با دانشجویان بخش تاریخ ارایه نمودند.

 

6. نشر مقالات علمی و شرکت در کنفرانس ها

 • اشتراک پوهنمل دکتر سید مبین هاشمی در سمپوزیم بین المللی(IKSAD) کشور دوست ترکیه و ارایه یک کنفرانس در آن سمپوزیم
 • معرفی محترم پوهنمل عبد القدیر حیدری آمر بخش جامعه شناسی به برنامه ملی بازنگری رشته جامعه شناسی در دانشگاه شهید ربانی
 • اشتراک پوهنمل دکتر سید مبین هاشمی در برنامه دفتر کوریدت در ولایت پروان تحت عناوین نقش زنان در روند صلح و نقش زنان در انتخابات
 • نشر دو مقاله بین المللی توسط پوهنمل دکتر هاشمی در سازمان (IKSAD)  کشور ترکیه تحت عناونی( تبعیض و نتایج آن) و (چگونگی مشارکت سیاسی زنان در افغانستان)
 • نشر مقاله علمی پوهنمل دکتر سید مبین هاشمی در رابطه به استقلال که مقام سوم را کسب نمود
 • چاپ مقاله علمی پوهنمل دکتر سید مبین هاشمی تحت عنوان( طرز نگارش مقاله علمی) در مجله علمی چراغ حکمت
 • نشر مقاله پوهنمل دکتر سید مبین هاشمی در مجله علمی چراغ حکمت تحت عنوان( چیستی دین از نگاه جامعه شناسی).
 • نشر مقاله علمی محترم پوهنمل دکتر سید مبین هاشمی تحت عنوان( فرصت ها و چالش های راه لاجورد)
 • نشر مقاله محترم پوهنمل درمحمد ابراهیمی در مجله چراغ حکمت تحت عنوان( نگاهی به جنگ دوم افغان و انگلیس)
 • نشر مقاله پوهنیار صنعت الله فروتن در مجله چراغ حکمت تحت عنوان( نقش سید جمال الدین در شکل گیری اندیشه پان اسلامیسم)
 • نشر مقاله بین المللی پوهنیار صنعت الله فروتن در یکی از ژورنال های بین المللی کشور هندوستان تحت عنوان(The causes and types of violence against women in Afghanistan)
 • نشر مقاله پوهنیار صنعت الله فروتن تحت عنوان(نگاهی برجایگاه و اهمیت تاریخی راه لاجورد)
 • نشر مقاله محترم پوهنمل درمحمد ابراهیمی تحت عنوان(اهمیت فرهنگی راه لاجورد)
 • نشر مقاله محترم پوهنمل فرهاد شمال تحت عنوان(اقلام صادراتی راه لاجورد در گستره ای تاریخ)
 • نشر مقاله محترم پوهنیار مجتبی رفیعی تحت عنوان( احیای راه لاجورد( احیای موقعیت جیوپلیتیک افغانستان).
 • نشر مقاله محترم پوهنیار محمد اسرافیل آزادمنش تحت عنوان(راه لاجورد توسعه تجارت افغانستان)

7. دست آوردهای استادان دانشکده علوم اجتماعی

 •  کسب مقام سوم مقاله پوهنمل دکتر سید مبین هاشمی در رابطه به استقلال و تقدیر از طرف ریاست جمهوری.
 •  نشر مقاله علمی پوهنمل دکتر سید مبین هاشمی تحت عنوان( چگونگی مشارکت سیاسی زنان در افغانستان) در سازمان (IKSAD)کشور ترکیه و بدست آوردن جایزه علمی بهترین مقاله سال از طرف این سازمان.
 •  نشر مقاله و ارائه کنفرانس از طرف پوهنمل در محمد ابراهیمی تحت عنوان( اهمیت فرهنگی راه لاجورد) در دانشگاه کابل و بدست آوردن تقدیر نامه.