دیپارتمنت تاریخ

شرح زندگی احمد زبیر بیانفر؛

عضو کادر علمی گروه تاریخ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پروان

اسم:

احمد زبیر 
تخلص: بیانفر
ولد: عبدالقدیر
متولد: 1369
نمبر تماس: 93766551984
آدرس الکترونیکی: Bayanfar@ut.ac.ir
وظیفه: آمر دیپارتمنت تاریخ
   
درجه تحصیل: ماستر
رشته تحصیلی: تاریخ

احمد زبیر بیانفر در روستای کلکان ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان در سال 1370 خورشیدی چشم به دنیا گشوده است. وی دوره مکتب را در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان فراگرفت و دوره لیسانس خود را در سال 1391 خورشیدی در رشته تاریخ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه جوزجان به اتمام رسانید. احمد زبیر بیانفر در 13 جوزا 1394 به عنوان عضو کادر علمی دانشگاه پروان تقرر یافت، موصوف در جریان استادی از طریق بورسیه وزارت تحصیلات عالی در میزان سال 1396 غرض فراگیری دوره ماستر به کشور ایران معرفی و در میزان 1398 خورشیدی از بخش تاریخ اسلام دانشگاه تهران اسناد فراغت بدست آورد. وی اکنون استاد گروه تاریخ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پروان بوده و سمت آمریت گروه تاریخ را نیز بر عهده دارد. نامبرده تا حال دو مقاله زیر عنوان (نفوذ تفکر وهابیت در افغانستان) و (تأمل بر فعالیت های سیاسی و اجتماعی حزب التحریر در افغانستان) نوشته و در شرف چاب شدن است.