دیپارتمنت جامعه شناسی

خلاصه از زندگی پوهنمل عبدالقدیر حیدری آمر دیپارتمنت جامعه شناسی

عبدالقدیر حیدری هستم در سال 1361 در یک خانواده متوسط در قریه فاطمستی مرکز ولایت بامیان دیده به جهان گشودم. دوره ابتدائیه را در زادگاهم به پایه اکمال رسانیده ام و در سال 1382 از لیسه عالی حبیبیه فارغ التحصیل شدم. در همان سال در امتحان کانکور اشتراک نموده و در سال 1383 وارد دانشگاه بامیان گردیدم و در سال 1386از رشته جامعه شناسی مدرک تحصیلی لیسانس را بدست آوردم. بعد از یک و نیم سال خدمت به حیث معلم در لیسه ذکور مرکز ولایت بامیان جهت ادامه تحصیل راهی کشور هندوستان شدم. و در سال 1390 از رشته جامعه شناسی دانشگاه عثمانیه شهر حیدر آباد کشور هندوستان به درجه عالی مقطع تحصیلی ماستری را به پایان رساندم و در سال 1391 در شامل کادر علمی رشته جامعه شناسی دانشگاه بامیان شدم. به مدت سه و نیم سال در این دانشگاه خدمت نمودم. نهایتاٌ در سال 1395 نظر به مشکلاتی که داشتم خود را به دانشگاه پروان تبدیل نمودم و از سال ۱۳۹۷ الی اکنون به عنوان دیپارتمنت جامعه شناسی ایفای وظیفه می نمایم.