مدیریت تدریسی

بیوگرافی مدیر عمومی تدریسی دانشکده علوم اجتماعی

اسم: عبدالباسط

تخلص: عالمیار

ولد: گل علم

سال تولد: 1370 خورشیدی

درجه تحصیل: ماستر

رشته تحصیلی: انگلیسی

بست: 4

مدت خدمت: پنج سال

وظیفه: مدیر عمومی تدریسی دانشکده علوم اجتماعی- دانشگاه پروان

شماره تماس: 0784614432

ایمیل آدرس:basitalimyar@gmail.com

    عبدالباسط"عالمیار" فرزند گل علم در سال 1370 خورشیدی در یک خانواده متدین، علم دوست وعلم پرور ولسوالی بگرام ولایت پروان دیده به جهان گشود. موصوف تعلیمات ابتدائیه خویشرا در لیسه عالی تجربوی شهر چاریکار، دوره متوسطه را در مدرسه حضرت عمر بن حزم در دیار هجرت درکشور پاکستان تکمیل نموده وبعداز تحولات اخیر دوره لیسه را در لیسه عالی  تجربوی شهر چاریکار به پایان رسانیده و در سال 1385 خورشیدی به درجه عالی از آن لیسه فارغ گردیده است. بعد از سپری نمودن امتحان کانکور در سال 1386 خورشیدی شامل رشته انگلیسی دانشکده تعلیم و تربیه، دانشگاه پروان گردیده و بعداز سپری نمودن موفقانه دوره چهارساله تحصیلی در سال 1389 خورشیدی به درجه عالی و اخذ نمرات کادری از آن دانشگاه فارغ گردیده است.

    عبدالباسط عالمیار در بخش های مختلف آموزشی، اداری و موسسات خارجی و NGO ها ایفای نموده است. موصوف در سال 1394 خورشیدی بعد از سپری نمودن آزمون رقابتی شامل بست مدیریت عمومی تدریسی در دانشکده علوم اجتماعی- دانشگاه پروان گردیده و به انجام وظیفه آغاز نمود. آقای عالمیار در سال 1396 خورشیدی بعد از سپری نمودن آزمون رقابتی شامل دوره کارشناسی ارشد (ماستری) در دانشگاه تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی گردید. وی در سال 1397 خورشیدی کارشناسی ارشد خویشرا در رشته انگلیسی TESOL (تدریس زبان انگلیسی به صحبت کنندگان زبان های دیگر)از دیپارتمنت انگلیسی، دانشکده زبان و ادبیات- دانشگاه تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی کابل افغانستان بدست آورده و با اخذ نمرات خوب به درجه عالی فارغ گردید.    

       عبدالباسط عالمیار در کنار کارهای اداری در اوقات رسمی ، مصروف تدریس، ترتیب پلان درسی و مواد ممد درسی در نهادهای مختلف نیز میباشد. و اخیرآً در یک برنامه آموزشی مهارت های مدیریتی برای استادان و کارمندان ITEC کشور هندوستان اشتراک نموده و تجارب خوبی کسب نموده است. همچنان برای موصوف از جانب نهادهای مختلف ملی و بین المللی تقدیر نامه و تحسین نامه نیز اعطا شده است.