کارگاه های آموزشی

کارگاه ها،کورس های آموزشی و محافل برای دانشجویان

 • راه اندازی کورس آموزشی انگلیسی برای دانشجویان ذکور و اناث از تاریخ 31/1/1398 خورشیدی
 • راه اندازی کارگاه آموزشی فن بیان توسط جواد ایوبی به تاریخ 31/1/1398 خورشیدی در تالار تعمیر دانشکده اقتصاد و توزیع تصدیق نامه های آن به تاریخ 9/1/1398 خورشیدی
 •  راه اندازی کورس آموزشی فن نقشه توسط راشد فیضی برای دانشجویان بخش جامعه شناسی به تاریخ 10/2/1398 خورشیدی
 • برگزاری محفل ختم قرآن کریم در اکثر صنوف به مناسبت ماه مبارک رمضان
 • توزیع تصدیق نامه برای 60 تن از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی
 • برگزاری محفل توزیع جوایز مسابقه سیرت النبی به تاریخ 28/3/1398 خورشیدی
 • محفل تقدیر از محترم عبد الباسط عالمیار مدیر صاحب تدریسی به نسبت فعالیت های به موقع در امورات کاری در ماه سرطان 1398 خورشیدی
 • برگزاری محفل معارفه با دانشجویان جدید الشمول دانشکده علوم اجتماعی
 • راه اندازی کارگاه فن بیان توسط جواد ایوبی( برای بار دوم) و توزیع تصدیق نامه های آن در تالار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 • راه اندازی برنامه فن سخنرانی توسط نصیر احمد قدیری دانشجوی صنف چهارم تاریخ و توزیع تصدیق نامه های آن به تاریخ 24/9/1398 خورشیدی
 • راه اندازی دو دوره کورس آموزشی انگلیسی سه ماهه توسط محمد احمدی و توزیع تصدیق نامه برای بیشتر از 50 تن از اشتراک کننده گان این کورس
 • راه اندازی کارگاه آموزشی خطاطی برای مدت یک ماه و توزیع تصدیق نامه برای اشتراک کننده گان آن
 • راه اندازی برنامه آموزشی انترنت برای دانشجویان از طرف دانشکده علوم اجتماعی و توزیع تصدیق نامه ها برای اشتراک کننده گان آن
 • راه اندازی کارگاه آموزشی GIS برای دانشجویان صنف چهارم بخش جغرافیه و توزیع تصدیق نامه برای اشتراک کننده گان آن به تاریخ 6/8/1398 خورشیدی.
 • تکمیل دفاع پایان نامه های بخش های جغرافیه و جامعه شناسی.