تحقیقات

اسم: عبدالوحید  
تخلص: قدسی
ولد: عبدالقدوس
متولد: 1335
نمبر تماس: 0799031189
آدرس الکترونیکی: eng.abdulwahidqudsi@gmial.com
وظیفه: آمر تحقیقاتی علمی و امور استادان
دوره خدمت: 10 سال
درجه تحصیل: ماستر
رشته تحصیلی: تکنالوزی کیمیاوی
اسم: حکیم الله  
تخلص: امینی
ولد: محمد مدثر
متولد: 1367
نمبر تماس: 93728909303+
آدرس الکترونیکی: hakimamimy497@gmail.com
وظیفه: رئیس دانشکده زراعت
دوره خدمت: 6 سال
درجه تحصیل: ماستر
رشته تحصیلی: اگرانومی