تحقیقات

اسم: عبدالوحید  
تخلص: قدسی
ولد: عبدالقدوس
متولد: 1335
نمبر تماس: 0799031189
آدرس الکترونیکی: eng.abdulwahidqudsi@gmial.com
وظیفه: آمر تحقیقاتی علمی و امور استادان
دوره خدمت: 10 سال
درجه تحصیل: ماستر
رشته تحصیلی: تکنالوزی کیمیاوی

مجله علمی و تحقیقی

چراغ حکمت

این نهاد علمی یک مجله علمی و تحقیقی دارد که همه وقت کادر های علمی این نهاد زحمات و دست آوردهای تحقیقی خود را توسط همین مجله به سمع خوانندگان می رسانند.

هر دور به نشر رسانیدن این مجله توسط یک شماره که در عقب مجله می باشد تنظیم شده است.

اینک چکیده مقالات علمی شماره ۵ که توسط کادر های علمی این نهاد تحقیق و به نشر سپاریده شده است.

پوهنیار خواجه محمود  " راشد "

تأیید کننده: پوهندوی امین الله  " معتصم "

شناسایی با سنت شرط اساسی اجتهاد است

چکیده:

    اجتهاد واژه ای است که در شریعت اسلامی جایگاه بخصوص خود را دارد، واژه نامأنوس نیست، اجتهاد است که خصوصیات شریعت اسلامی را کشف و برملا میسازد و برایش این عظمت و قدرت را می بخشد تا مطابق راز و رمز نزولش رهبریت جامعۀ بشری را عهده دار باشد.

    بلی! بدون شک در صورتی که اجتهاد را اهلش انجام بدهد و در جای و موردش قرار گیرد؛ ولی انسان آنگاه مجتهد و اهل اجتهاد شده میتواند که شروط آن را تکمیل کرده باشد؛ اجتهاد شروط مخصوص خود را دارد که اینک در این مقاله یکی از شروط مهم و اساسی آن را که شناسایی با سنت میباشد چنین مورد مطالعه و پژوهش قرار میدهیم؛ جایگاه وأهمیت إجتهاد؛  أهداف إجتهاد؛ شناسائی باسنت نبوی صلی الله علیه وسلم، تعریف سنت، اقسام سنت؛ شناسائی حدیث متناً، معنی، و سنداً؛ شناسائی احوال رواة؛ شناسائی ناسخ و منسوخ؛ و این که در اجتهاد شناسایی چه مقدار حدیث شرط است!؟.

برای دریافت مکمل این مقاله به مدیریت عمومی نشرات دانشگاه پروان مراجعه نماید.

ایمل آدرس: wais.farhadi@gmail.com / sshas56@gmail.com

پوهنمل ذبیح الله عالمیار

تایید کننده: پوهنوال عبدالرؤوف مشتری

تحلیل تفاوت ها میان زبان انگلیسی امریکائی و زبان انگلیسی بریتانیائی و نوع انگلیسی مطرح در افغانستان

چکیده:

این مقاله روی تفاوت ها میان زبان انگلیسی امریکایی و انگلیسی بریتانیایی از نظر تلفظ، دستور زبان، و ،فرهنگ لغات و املای برخی از کلمات مشابه استفاده شده توسط هر دو گویندگان آمریکایی و انگلیسی روشنی می اندازد.

به طور دقیق، هیچ نسخه درست یا غلط از استفاده از هر دو زبان امریکایی یا انگلیسی بریتانیایی وجود ندارد. با این حال موضوع زمانی مشکل ساز می گردد که گویندگان دیگر زبان ها(غیر زبان انگلیس) که زبان انگلیسی را می آموزند و یا در محیط زندگی و فعالیت ایشان با هر یک از این زبان هاسرو کار دارند ب مشکلات قابل توجهی رو به رو شده نمیدانند کدام انگلیسی را دنبال نمایند.

این مقاله همچنین در مورد چگونگی استفاده زبان انگلیسی مریکایی در به افغانستان نیز بحث می نماید. با در نظرداشت این مطلب، یافته ها نشان می دهد که آموزش زبان انگلیسی آمریکایی در دهه 1940 در افغانستان آغاز وترجیح داده شده است. این  نه تنها به دلیل نفوذ جامعه بین المللی و موارد سیاسی، اقتصادی، تکنولوژی در کشور بوده بلکه بخاطر روابط تاریخی حهانی میباشد.

برای دریافت مکمل این مقاله به مدیریت عمومی نشرات دانشگاه پروان مراجعه نماید.

ایمل آدرس: wais.farhadi@gmail.com / sshas56@gmail.com

پوهیالی عبدالولی "هژیر"

عوامل ارشادی تولید و ویژیهای آن

چکیده:

مقاله حاضر در رابطه به عوامل ارشادی تولید و ویژیهای آن به‏طور خلاصه نگاشته شده است.

بنده دراین مقاله مطالب را پشت سرهم آورده ام که شامل جایگاه تاریخی نیروی بشری در تولید کالاها و خدمات، اهمیت نیروی بشری در طول تاریخ برسی شده.

سپس تعریف نیروی کار، مفهوم نیروی کار ازجنبه های مختلف، حقوق نیروی کار، عرضه و تقاضای نیروی کار را به بحث وبرسی گرفته ام.

در لابلای مطالب موضوعات چون: جمعیت، دلایل بیکاری نیروی کار، استخدام نیروی کار، بازار نیروی کار، چگونگی تعین دستمزد نیروی کار و نقش نیروی کار در رشد اقتصادی مورد تدقیق قرار گرفته است.

و در انتها بحث را با ذکر خلاصه ای از موضوع، نتیجه گیری موضوع مقاله، ارایه پیشنهادات و فهرست مأخذ،  به پایان رسانده ام.

برای دریافت مکمل این مقاله به مدیریت عمومی نشرات دانشگاه پروان مراجعه نماید.

ایمل آدرس: wais.farhadi@gmail.com / sshas56@gmail.com

پوهنیار عزیزآقاعزیزی

تأیید کننده: پوهندوی غلام داود بها

تنفس سالم وتاثیرش بر آرامش

چکیده

سیستم تنفسی یکی از سیستم های خیلی ها مهم بدن انسانها میباشد که دارای اهمیت فوق العاده است و به بیشتر سیستم های بدن ما ارتباط مستقیم دارد که از جمله میتوان به سیستم هاضمه و سیستم عصبی اشاره نمود،نقش تنفس در حیات موجودات زنده بی نهایت مهم بوده که در آرامش اعضای بدن انسانها نقش دارد که میتوان به موارد زیر توجه داشت:

بهره گیری از روش تنفس مناسب، شما را در برابر ابتلا به عفونت های دستگاه تنفس وحتی سرماخوردگی های معمولی مصئون می کند و مقاومت بدن را در برابر بیماری ها بالا می برد. از طرفی کارایی و کیفیت خون به میزان اکسیجن موجود در آن بستگی دارد. اگر در اثر تنفس نادرست، اکسیجن کافی در اختیار خون قرار نگیرد، مواد سمی ناشی از سوخت و ساز بدن در آن انباشته می شود. همان گونه که می دانید تمام سلول های بدن انسان برای دریافت مواد مورد نیاز خودبه خون وابسته اند و باقی ماندن مواد سمی در خون، تمام بدن را تحت تاثیر قرار می دهد، از این جهت تنفس کامل در پاک سازی کلی بدن، نقش مهمی دارد
حتی دستگاه گوارش نیز از بخش هایی است که در اثر تنفس نادرست آسیب می بیند؛ زیرا فرآیند هضم و جذب مواد غذایی به اکسیجن نیاز دارد.

برای دریافت مکمل این مقاله به مدیریت عمومی نشرات دانشگاه پروان مراجعه نماید.

ایمل آدرس: wais.farhadi@gmail.com / sshas56@gmail.com

پوهنیار سیف محمد نیکزاد، استاد دیپارتمنت کیمیا

تایید کننده : پوهندوی عبدالرب میرزا خیل

تهیه نانو ذرات سولفات های آب دار فلزات واسطه با استفاده از دستگاه ها

چکیده:

دراین تحقیق سولفات های فلزات واسطه، مانند سولفات آهن هفت آبه (FeSO4.7H2O) سولفات مگنیزیم یک آبه، (MgSO4.H2O) سولفات جست هفت آبه، (ZnSO4.7H2O) سولفات کادمییم هشت آبه، (CdSO4.8H2O) سولفات مس پنج آبه، (CuSO4.5H2O)  با استفاده ازدستگاه آسیاب ماهواره ای نانو شدند و به واسطه دستگاه طیف سنج مادون قرمز (FT-IR) شناسایی شدند. اندازه نانو ذرات سنتز شده به وسیله دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD) ورابطه دبای شررمحاسبه شدند که هریک از نمونه ها با ابعاد مختلف به دست آمدند. سطح مورفولوژی نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM)  مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه ای این روش ها نانو ذرات سولفات آهن با اندازه تقریبی54 نانومتر تولید شد، و در تصاویرمیکروسکوپ الکترونی روبشی  بطورمتراکم مشاهده میشود.همچنان نانو ذرات سولفات مگنیزیم با اندازه تقریبی50 نانو متر سنتز شد ودر تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی قابل مشاهده است. نانو ذرات سولفات روی با اندازه تقریبی70 نانو متر، سولفات کادمیم به اندازه 69 نانو متر، سولفات مس به اندازه 76 نانو متر سنتز شدند ودر تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی قابل مشاهده هستند. اندازه میانگین نانو ذرات سولفات ها درشدت های مختلف در حدود68 نانو متر به دست آمد. این ترکیبات و سنتز های معدنی کار برد زیاد دارند.

 

برای دریافت مکمل این مقاله به مدیریت عمومی نشرات دانشگاه پروان مراجعه نماید.

ایمل آدرس: wais.farhadi@gmail.com / sshas56@gmail.com

پوهنمل حبیب الرحمن احمدزی

تدریس تلفظ زبان انگلیسی برای دانشجویان افغان

خلاصه

تلفظ یک بخش جدا ناپزیز  تدریس زبان انگلیسی و دیگر زبان ها میباشد. افهام و تفهیم خوب از گوینده میخواهد تا پیامش را بطور درست و قابل فهم به شنوینده ابراز کند. در حقیقت درتدریس بالخصوص در آوازشنایسی سیستم آواز های زبان و هدف آموزنده بخاطر آموزیش زبان باید در نظر گرفته شود. اگر هدف آموزندگان زبان انگلیسی تدریس زبان باشد، و یا برای کار و بار، امورات اکادمیک، سفر، و یا امورات دیگرباشد، باید تلفظ را به صورت دقیق، درست و موثق بیاموزند در غیر آن اگر وضیعت و شرایط طور باشد که مکالمه مهم و حیاتی شمرده شود، تلفظ کامل به معنی تفاوت بین موفقیت و ناکامی میباشد.

برای دریافت مکمل این مقاله به مدیریت عمومی نشرات دانشگاه پروان مراجعه نماید.

ایمل آدرس: wais.farhadi@gmail.com / sshas56@gmail.com

پوهنیار شفیق حبیبی

استاد پوهنځی اقتصاد پوهنتون پروان   

پاسخ به سوالات اساسی اقتصاد در سیستم های مختلف اقتصادی

چکیده

در اقتصاد عنعنوی استدلال می گردد که نیازهای بشر نامحدود بوده و منابع غرض رفع نمودن این نیازها محدود می باشد، همین کمیابی منابع مشکل اساسی اقتصاد (Economic Problem) می باشد، که برای بار نخست مشکل اقتصادی توسط سامویلسن به شکل واضیح و روشن توضیح گردید. به نظر سامویلسن یک جامعه برای حل مشکل اقتصادی باید به سه سوال اساسی اقتصاد پاسخ ارایه نماید. سیستم اقتصادی یک کشور به سوالات اساسی اقتصاد پاسخ ارایه می نماید.

مشکل اقتصادی ( کمیابی) باعث میگردد تا در مورد اینکه چه تولید شود؟ چگونه تولید شود؟ و برای کی تولید شود تصمیم اتخاذ گردد. این مسله باعث ایجاد سوالات عمومی دیگری میگردد. اینکه تصمیم گیرنده در مورد فعالیت های اقتصادی چه کسانی هستند، فعالیت اقتصادی با همدیگر چگونه هماهنگ می گردند و کدام میکانیزم تداوم فعالیت های اقتصادی را تضمین می نماید. در اقتصاد بازار تصمیم گیری و رهبری فعالیت های اقتصادی به عهده مردم و انفس های اقتصادی میباشد، فعالیت اقتصادی در بازار با هم وفق و انسجام می یابند، و تداوم فعالیت های اقتصادی به وسیله ای رقابت و مفاد تضمین میگردد. در مقایسه با سیستم اقتصاد بازار در سیستم اقتصاد پلان گذاری مرکزی تصمیم گیرنده در مورد فعالیت های اقتصادی دولت بوده، فعالیت های اقتصادی توسط دولت باهم منسجم میگردند و تداوم فعالیت های اقتصادی با مزد جایزه و اعطای مدال ها تضمین می یابد.

در سیستم اقتصاد بازار، سیستم اقتصادی عمدتا متکی به مالکیت شخصی و سکتور خصوصی بوده در حالیکه در سیستم اقتصاد پلانگذاری مرکزی عمدتا مالکیت عامه بوده و فعالیت های اقتصادی توسط سکتور عامه صورت میگرد.

برای دریافت مکمل این مقاله به مدیریت عمومی نشرات دانشگاه پروان مراجعه نماید.

ایمل آدرس: wais.farhadi@gmail.com / sshas56@gmail.com

پوهنیار عبدالحق"حنیف"

حکم عقد نکاح از طریق وسایل الکترونیکی

چکیده:

عقد ازدواج از طریق وسایل الکترونیکی پدیده ای که پیشرفت تکنالوژی در کنار همه، مسایل دیگر به آن تعلق پیدا کرده چون از این طریق ازدواج صورت میگرد. و این سؤال را ببار آورده است که آیا عقد ازدواج از طریق وسایل الکترونیکی درست می شود یاخیر؟  این مشکلی است که بسیاری مردم عملا به آن مواجه اند. پاسخ  درست به این سؤال در واقع حل مشکل خواهد بود. عقد ازدواج از طریق وسایل ارتباطی الکترونیکی که در این تحقیق به چهار بخش عمده تقسیم گردید (از طریق نامه های الکترونیکی، مکالمات صوتی، مکالمات تصویری، ارسال صوت یا ویدیویی ضبط شده)، به استثنای یک بخش (از طریق ارسال صوت یا فیلم تو سطه نوارهای صوتی و ویدیوئی و مانند آن) درست می شود، مشروط بر اینکه: 1- در شروط صحت ایجاب و قبول خلل وارد نشود.2- مکاتبه، مکالمهء صوتی و ویدیوئی،- توسط هر آله ای که باشد- از تغییر، تحریف و تزویر مصئون باشد.3- شاهدان نیز ایجاب و قبول طرفین را به صورت دقیق و عاری از هر نوع خلل بشنوند، یا هم ببینند و هم بشنوند.

برای دریافت مکمل این مقاله به مدیریت عمومی نشرات دانشگاه پروان مراجعه نماید.

ایمل آدرس: wais.farhadi@gmail.com / sshas56@gmail.com

پوهنمل عبدالولی اعظم صافی

استفاده از نظریۀ گراف در رینگ مترکس های مرتبه دوم

چکیده:

 نخستین مقاله در نظریۀ گراف را اویلر ریاضیدان مشهور سویسی نوشت که در سال 1736منتشر شد. از دیدگاه ریاضی، نظریۀ گراف در ابتدا مهم به نظر نمی رسید، زیرا بیشتر با معما های سرگرم کننده  سروکار داشت. اما پیشرفت های اخیر در ریاضیات، به خصوص کار برد های آن، تکانی قوی به نظریۀ گراف داده است.

برای دریافت مکمل این مقاله به مدیریت عمومی نشرات دانشگاه پروان مراجعه نماید.

ایمل آدرس: wais.farhadi@gmail.com / sshas56@gmail.com

 

 پوهندوی غلام داود "بها"

آبیاری تاکهای انگور

چکیده:

آبیاری جز مهم و اساسی درر کتور زراعت میباشد که باعث رشد و نموی تمام نباتات میگردد اما میوه انگور که مستلزم محصول زحمات انسانهای تمام قاره های دنیا میباشد عملیه های جدید در این راستا در قسمت آبیاری انجام شده است و دارای کیفیت عالی ،محصول خوب و انرژی بهتر در انگور شده باید از آن هم استفاده نمود.آب یک مرکب حیاتی است برای هر موجود زنده ضروری پنداشه میشود.استفاده از شیوه های جدید آبیاری سببب رشد و تقویت تاکهای انگور و از جانب دیگر جلو گیری از امراض مختلف و باعث حاصل خیزی بهتر در باغداری انگور میشود.

برای دریافت مکمل این مقاله به مدیریت عمومی نشرات دانشگاه پروان مراجعه نماید.

ایمل آدرس: wais.farhadi@gmail.com / sshas56@gmail.com

پوهیالی حبیب الله حازم

تائید کننده: پوهندوی غلام داود بها

ویژه گیهای زیست پرندگان

چکیده

پرندگان بخش نسبتا عظیمی ازموجودات فقاریه راتشکیل میدهند تاحال 8700 نوع آن شناسایی گردیده است. علمی که پرندگان رامورد مطالعه قرارمیدهدبنام Ornitholog  یادمیشود. پرندگان درسطح وسیعی از ازمناطق خشک وبیابانی،نواحی جنگلی، سواحل، جزایرودریاچه ها گسترش دارند. تنها درصورت توجه به نقش پرندگان درطبیعت است که میتوان به ارزش وجودی واهمیت واقعی آنها پی برد.

پرندگان درزمینه کنترول امراض وآفات زراعتی نقش موثری را ایفا مینمایند که اهمیت آنهارا را درطبیعت دوچندان ساخته است بطوریکه درزمره مهمترین عوامل کنترول کننده آفات نباتی قرارگرفته اند. پرندگان علاوه بردانه خواری درنتیجه کنترول کننده علف های هرزه ،کنترول کننده ناقلین امراض وبسیاری ازحشرات مضرنیزمیباشند.ازجانب دیگریکی ازمهمترین عوامل گرده افشانی درتکثرجنسی نباتات محسوب میشوند چنانچه درعدم موجودیت پرندگان پروسه گرده افشانی دریکعده ازنباتات مختل خواهدشد، ازاهمیت اقتصادی شان برای انسان نیزچشم پوشی نمیتوان کرد.ویژگی دیگر پرندگان  این است که دارای پیچیده ترین دستگاه تنفسی دربین تمام موجودات زنده میباشند.

برای دریافت مکمل این مقاله به مدیریت عمومی نشرات دانشگاه پروان مراجعه نماید.

ایمل آدرس: wais.farhadi@gmail.com / sshas56@gmail.com

پوهنیار حبیب الله "کاشفی"

موسيقيِ شعرِ حکيم‌سنائي

 چکيده:

حکيم‌سنائي تنوع‌جويي‌ و ساختارشکني‌هاي گوناگوني را در قافيه و رديف شعر فارسي انجام داده‌است؛ اين فراهنجاري‌ها نشانگر آن است که گوينده قافيه و رديف را رام خود کرده و در جاي‌هاي متعدد ساختارهاي تازه‌اي را به وجود آورده‌است. شاعر گونه‌هاي تازه‌اي را که در قافيه و رديف آفريده‌، توانسته‌ با مهارت تمام موسيقي کناري شعر دري را گسترش دهد و در مواردي هم پيوند نغمه‌ي حروف را در ميان قافيه و رديف در نهايت زيبايي پرورش داده‌است.

چشم‌گيرترين خوشه‌هاي موسيقايي شعر سنائي تکرار صامت‌ها و مصوت‌ها در محور افقي شعر يا در سراسر بيت است. نغمه‌ي حروف در بسا موارد برمبناي حروف اساسي قافيه و رديف شعر شاعر استوار است، اين ويژگي بيش‌تر در سراسر مصراع يا بيت و زماني‌هم در تمام ابيات شعر چهره مي‌نمايند. شاعر در مطلعِ مصرع همگوني آوايي را، به تناسب ابيات ديگر، بيش‌تر در نظر داشته‌است و تاجاي گسترش داده‌ که مي‌توان آن را هسته‌ي مرکزي موسيقايي شعر او در سراسر بيت قلمداد کرد. شاعران و نويسندگانِ بزرگ ادب فارسي از ديرگاه بدين‌سو به اين هنر توجه داشته‌اند که چيره‌دسترين آن‌ها حافظ شيرازي دانسته شده‌است.

هرچند قافيه‌هاي مياني در شعر سنائي کم‌رنگ است، ولي تکرار قافيه در قسمت‌هاي مختلف بيت، قافيه‌هاي يکسان در معاني گوناگون، قافيه‌هاي بلاغي، ذوقافتين، سه گونه قافيه در مصراع‌هاي يک شعر، رديف‌هاي متنوع و طولاني و مانند آن مواردي اند که از سويي تنوع‌جويي و ساختارشکني شاعر را در قلمرو شعر فارسي به رخ‌کشيده و از ديگرسو باعث آفرينش موسيقي مضاعف در شعر شده‌اند.

سنائي، در ميان شاعران سبک خراساني، طولاني‌ترين و متنوع‌ترين رديف‌هاي سرشار از گرمي و موسيقي را به گونه‌ي دل‌نشين تجربه کرد و برگردان‌هاي مخصوص را براي نخستين‌بار در شعر فارسي پديد آورد، که بعدها مولوي جلال‌الدين و ديگر بزرگان شعر دري از آن بهره‌ها بردند.

برای دریافت مکمل این مقاله به مدیریت عمومی نشرات دانشگاه پروان مراجعه نماید.

ایمل آدرس: wais.farhadi@gmail.com / sshas56@gmail.com

پوهنیار درمحمد ابراهیمی

بررسی روابط بین المللی افغانستان با ممالک همجوار، 1834-1863م

خلاصه

         امیردوست محمدخان پسر سردارپاینده محمدخان بارکزایی، بعد از دوازده سال حکمرانی در کابل دو بار در افغانستان به قدرت رسید، بار اول از1834-1839م و بار دوم از1843-1863م حکومت کرد. اساس سیاست خارجی امیردوست محمدخان را در دورۀ اول امارتش مسألۀ پشاور تشکیل می داد، زیرا پشاور در سال1832م توسط سکهـ ها اشغال شده بود. در این وقت امیر به خاطراسترداد پشاور سعی و تلاش فراوان کرد، موصوف از یک طرف دست به آماده گی های جنگی زد و از طرف دیگر کار و فعالیت های سیاسی را با انگلیس ها آغاز نمود. اما به هیچگونه پیشرفت های قابل ملاحظه یی دست نیافت. به این ترتیب امیردوست محمدخان به روسها مراجعه کرد و آن ها از طریق ویکوویچ به امیرافغانستان وعدۀ هرگونه مساعدت را دادند و همچنان او را برضد انگلیس ها تحریک   کردند. چون انگلیس ها مقارن این رویدادها در صدد عملی نمودن سیاست پیشروی خودشان بودند بالای امیر تهمت زدند که، دشمن انگلیس ودوست روس است و... از این سبب منافع انگلیس ها در خطراست. بنابراین تصمیم گرفتند و تمام روابط خود را با حکومت امیردوست محمدخان قطع کردند و تا این که در سال1839م پس از انعقاد معاهدۀ سه جانبۀ لاهور، 25 جولای1838م  و اعلامیۀ کلکته در اول اکتوبر1838م شاه شجاع درانی را روی پوش نخستین تجاوزخویش قرارداده و از دو راه بالای افغانستان حمله کردند. به این شکل شاه شجاع درانی صاحب تخت وتاج افغانستان شد و از سال1839-1842م پادشاهی نمود. در این دوره جنگ اول افغان و انگلیس راه اندازی گردید و در نتیجه قشون انگلیس تباه شده و انگلیس ها سخت شکست خوردند وهمچنان شاه شجاع درانی نیز در سال1842متوسط مجاهدین افغان به قتل رسید. بعد از این تاریخ امیردوست محمدخان مجدداً پادشاه افغانستان گردید و امیر در سیاست خارجی خود از احتیاط تمام کار می گرفت و اساس سیاست خارجی او در دورۀ دوم سلطنت اش عبارت از، دوستی دایمی با انگلیس وصلح با دیگرهمسایگان بود. چنانچه با دولت قاجاری فارس روابط عادی داشت و با دولت روسیۀ تزاری و بخارا روابط مستقیم نداشت.

برای دریافت مکمل این مقاله به مدیریت عمومی نشرات دانشگاه پروان مراجعه نماید.

ایمل آدرس: wais.farhadi@gmail.com / sshas56@gmail.com

پوهنیار رحم الدین "راسخ"

Teaching Simple Present Tense in Afghan Classes

خلاصه

زمان حال ساده یک بخش مهم دستور زبان است که باید درست تدریس گردد. محصلین اغلبا در تشکیل زمان حال ساده ، دراستعمال ان مشکلات داشته که نمی تواند پیام شان را به درستی به دیگران برساند. این مقاله تحقیقی می تواند محصلین زبان انگلیسی را کمک کند که درموقعیت های مناسب زمان حال ساده را استفاده نمایید و هم جملات صحیح را بااستفاده ازطریقه ها وروش های ذکرشده را بسازد. این مقاله تحقیقی همچنان محصلین زبان انگلیسی را  کمک می کند تا کلمات را به صورت درست و مناسب ان تلفظ کند. 

برای دریافت مکمل این مقاله به مدیریت عمومی نشرات دانشگاه پروان مراجعه نماید.

ایمل آدرس: wais.farhadi@gmail.com / sshas56@gmail.com

پوهنیار حکیم الله (امینی )

استاد رهنما : پوهنوال داکتر امیرجان (سعیدی)

کود سبز و اهمیت آن

خلاصه

به معنی وسیع کلیمه کود سبز به زیر خاک کردن محصولات زراعتی مختلف جهت بالا بردن مواد عضوی خاک اطلاق میشود با این حال ازدید دیگر کود سبز محصولی است که قبل از رسیدن و زمانیکه هنوز سبز است بوسیله قلبه زیر خاک میشود.محصولات محافظ محصولاتی هستند که برای جلوگیری از فرسایش و آبشویی خاک کشت می شوند.بعداز تامین شده این هدف محصولات محافظ برای بهبود خاک بوسیله قلبه زیرخاک میشود بنابراین درحقیقت محصولات محافظ کود سبز نیز هستند با توجه به بهای زیاد زمین ارزان بودن نسبی کود نایتروجن وضرورت حفظ تولید سالانه محصولات درحد اکثر موارد مشکل است بتوان کشت محصولی رافقط به منظورکود سبز توصیه نمود.

برگردانده مواد گیاهی پوسیده نشده به خاک را کود سبز گویند قلبه کردن مواد گیاهی سبز درخاک نه تنها مواد عضوی بلکه مقداری هم نایتروجن به خاک اضافه می کند البتهدرصورتکه ازگیاهان خانواده بقولات بعنوان کود سبز استفاده میشود.

گیاهان که به منظور کود سبز کشت میشوند اثر محافظتی عناصر غذایی دارند زیراگیاه درطی دوره رشد و نموی خود با جذب عناصر غذایی محلول درخاک بعضی شرایط دوباره در اثر علاوه شده خودگیاه به خاک عناصر ضروری ره به خاک حفظ مینمایند.

برای دریافت مکمل این مقاله به مدیریت عمومی نشرات دانشگاه پروان مراجعه نماید.

ایمل آدرس: wais.farhadi@gmail.com / sshas56@gmail.com

پوهنمل سیدیحی اکبری

باتأیید: پوهندوی مریم صاحبی

ویژه گی های فکری در اشعار ناصر خسرو

چکیده

آنچه باعث تحول فکری ودرونی ناصر خسرو شد،از دوران جوانی تازمان تصمیم به سفربرای

زیارت کعبه شکل گرفت.این دگرکونی ،وی رابه شخصیت دیگری تبدیل کرد.

هدف ازاین نوشتار آن است که بن مایه های تحول فکری توضیح داده شود؛ تاگــــمان نرود که ناصرخسرو تنها با دین یک «خواب» دست از همه چیز های دنیوی شسته است بلکه عوامل دیگری نیز وجود داشته که همگی دست به دست هم داده اند تا شاعر را برانگیزند که از خانه وکاشانه دل برکند ودرجستجوی حقیقت برآید. وی مانند یک « مصلح اجتماعی» ،خواهان «شهرآرمانی» و«انسان کامل»بود وسرانجام به عزم خویش آن را در «مصر» یافت. دراین مقاله زمینه های وعوامل فکری وروحی ناصرخسرومورد بررسی قرار گرفته وتبیین شده است.

برای دریافت مکمل این مقاله به مدیریت عمومی نشرات دانشگاه پروان مراجعه نماید.

ایمل آدرس: wais.farhadi@gmail.com / sshas56@gmail.com

نویسنده: پوهنیار عزت الله خرم

با تأیید: پوهندوی مریم صاحبی

وحدت الوجود درمثنوی معنوی

 چکیده

موضوع این مقاله«وحدت الوجود درمثنوی معنوی»است که درین تحقیق دیدگاه خداوند گاربلخ وبرخی ازشخصیت های عرفانی به صورت فشرده مورد بحث ومداقه قرارگرفته است.

مولانا از حیث مشرب قائل به وحدت وجود است و مثال‌های بی‌شمار لطیفی برای تبیین وحدت الوجود در مثنوی و سایر آثارش آورده است .و کسی در این باره به گرد او نرسیده است. اما وی در این عقیده، راه اعتدال پیموده است.

مولانا از طریق سمبول‌ها، علامات و اشارات دنیای کثرت، راه را به سوی تصویر بزرگ یعنی حقیقت وجود حق می‌گشاید که از دید عرفانی مولانا، وحدت الوجود حق با تمام جهات خدایی نه داخل در اشیاء و نه برون از آن است، بلکه از جهت فعل در اشیاء و از جهت ذات برون از اشیاء است.

وجودی جز وجود حق مطلق                   خیال اندر خیال اندر خیال است

و جهان را با همه پدیده های پیدا و نهان آن بیان‌گر و نمودی از اسماء و صفات حق می‌دانست که وجود حقیقی، حق تعالی است و بقیه موجودات و پدیده ها تجلی آن یک اصل اند.

برای دریافت مکمل این مقاله به مدیریت عمومی نشرات دانشگاه پروان مراجعه نماید.

ایمل آدرس: wais.farhadi@gmail.com / sshas56@gmail.com

پوهنمل لطیفه سادات

تایید کننده: پوهندوی غلام داود بها

اهمیت نباتات زینتی و گلها

خلاصه:

قسمیکه کشور عزیز ما افغانستان با داشتن آب و هوا مساعد و همچنان ارتفاعات مختلف دارای اقلیم های مختلف است، برای تربیه، پرورش و کشت گلها و نباتات رینتی بسیار زیاد مساعد میباشد، که میتوانیم گلها و نباتات زینتی را به قسم تجارتی تربیه و پرورش نمایم طوریکه از گلها و نباتات زینتی در عرصه های مختلف زنده گی استفاده صورت میگیرد، دارای ارزش خاص هستند. که حتی بعضی از کشورها در مراسم خاص ملی، مذهبی و فرهنگی خود نیز از گلها و نباتات زینتی استفاده میکنند.

و به همین ترتیب در جهان بین کشورها سالانه در اثر صادرات و واردات گلها و نباتات زینتی به میلیاردها دالر تجارت صورت میگیرد. که در نتیجه بالای اقتصاد ملی کشورهای تولید کننده تاثیر وارد میکند و در بلند بردن اقتصاد شان رول عمده دارد.

 در اثر تولید، تربیه، ذخیره و پروسس، بسته بندی، درجه بندی، مارکیتنگ و توزیع گلها زمینه کار برای بسیار مردم مساعد میشود.

همچنان از گلها و نباتات زینتی در عرصه صنعت مانند: عطرسازی و طبابت در ادویه کیمیاوی و طبی استفاده اعظیم صورت میگیرد، و به همین طور در عرصه های مختلف زندگی استفاده میشود.

برای دریافت مکمل این مقاله به مدیریت عمومی نشرات دانشگاه پروان مراجعه نماید.

ایمل آدرس: wais.farhadi@gmail.com / sshas56@gmail.com

تحقیق کننده: محمدرفیق "سعیدی"

تاییدکننده: پوهندوی سید نصرالدین "سادات"

کار برد های نانو تکنالوژی درطبابت

خلاصه

چون کلمه نانو به معنی  یک ملیاردم حصه است که به حسب عدد 10-9 میباشد. اگر هدف مقیاس طول باشد به نانو متر(nm) اشاره دارد که برابر به یک ملیاردم متر و یا یک میلونم ملی متر است. نیروی کار نانو بینش و سعی از مفاهیم محیط زیست، فزیک، کیمیا، اصول مهندسی، طراحی کنترول پروسه محصولات، طبابت.... دارد.

بناءً هرگاه ابعاد یک ماده را بتوانیم به مقیاس نانو برسانیم خواص آن با خواص جسامت قابل دید آن متفاوت است و میتوان از این خصوصیت آن در عرصه های مختلف استفاده نمود.

در این مقاله بررسی کاربرد های نانو تکنالوژی به خصوص در علم طبابت و محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است.

نانو تکنالوژی تحول انقلابی در تشخیص طبابت و درمان به همراه خواهد داشت، همچنان نانو تکنالوژی بر علاوه بر سهولت معرف دارو و فرمول ها، راه های جدیدی را برای رساندن دارو به بدن جستجومیکند که این به نوبه خود توانایی درمانی دارو ها را به شدت گسترش میدهد.

برای دریافت مکمل این مقاله به مدیریت عمومی نشرات دانشگاه پروان مراجعه نماید.

ایمل آدرس: wais.farhadi@gmail.com / sshas56@gmail.com

پوهنمل محمد صابر سروری

خراسان بعد از ابومسلم

چکیده:

این مقاله گویای احوال مبارزین سرزمین خراسان بوده که با وفاداری به عهد تا پای جان ایستاده اند . یاد این مردان بزرگ که در پی دریافت واقعیت ها با متانت گام برداشته اند بر نسل امروز بخصوص جوانان تاثیر عمیق داشته در جهت تربیت آنها بی تاثیر نخواهد بود. بی وفایی های که در حق فرزند نامور خراسان ابومسلم روا داشته شده است خراسان را به مرکز جنبش آزادی خواهی مبدل نموده است و چنان محیطی را به وجود آورده است که با پذیرش ارزش های والای اسلام بر ضد اعراب سلطه جو قیام ها به عمل آمده و تا سرنگونی تسلط آنها و بوجود آمدن دولت های مستقل خراسان مردان این سر زمین با شیوه ها و روش های گوناگون نهال آزادی را مثمر ثمر نموده اند.

برای دریافت مکمل این مقاله به مدیریت عمومی نشرات دانشگاه پروان مراجعه نماید.

ایمل آدرس: wais.farhadi@gmail.com / sshas56@gmail.com

پوهنمل محمد صایم رحمتیان

تایید کننده : پوهنوال داکتر نظر محمد حلیم

اسپکتروسکوپی مالیکولی مادون سرخ وسیله شناسایی ساختار

خلاصه

اسپکتروسکوپی ارتعاشی شامل چندین روش است که مهمترین آن مادون سرخ میانی و نزدیک است. اسپکتروسکوپی مادون سرخ میانی مشخصات بنیادی ارتعاشی را نتیجه داده که برای ساختار مالیکول که عنوان مقاله هذا است ‚ بکار میرود. اسپکتروسکوپی مادون سرخ نزدیک اورتون ها و اتصال نوار های بعضی ارتعاشات را اندازه گرفته و روش عالی سریع ‚ دقیق تحلیل توصیفی میباشد. اسپکتروسکوپی مادون سرخ علاوه از کاربرد های ذکر شده برای اهداف مقایسه ای تحلیل توصیفی نیز کارایی دارد. همه این روش ها از لحاظ دستگاه ‚ نمونه نشانی و کاربرد دارای معایب  و مزایا اند. اسپکتروسکوپی IR جهت مطالعه تعداد وسیع انواع نمونه ها استفاده شده که از یک تشخیص ساده تا به یک تشخیص عمیق نتیجه میدهد. اسپکتروسکوپی IR کاربرد های وسیع داشته و برای مشکلات خیلی جدی تحلیلی راه حل های دارد. تقریبا همه مرکبات که هم از عضوی و غیر عضوی که رابطه اشتراکی دارند‚ امواج الکترومقناطیسی ناحیه IR را جذب میکنند. بصورت تکنیکی تر واحد درست برای طول موج های نواحی IR مایکرومتر μm   بوده ولی اکثرا در طیف های IR استفاده میشود.

برای دریافت مکمل این مقاله به مدیریت عمومی نشرات دانشگاه پروان مراجعه نماید.

ایمل آدرس: wais.farhadi@gmail.com / sshas56@gmail.com

پوهنیار میر آقا عابد

اصل موضوع های آلبرت انیشتین

چکیده:

ازبعضی جهات ساختارعلم فزیک مشابهت به بنای بزرگی داردکه نمای بیرونی آن برای یک بازدیدکننده عادی واضح است.امادرک زندگی داخلی آن،یعنی آداب،رسوم ودیگرتشریفات آن که چشم اندازخاصی به ساکنان آن می بخشد،مستلزم صرف وقت وکوشش است.درواقع هدف ازتلاش کنونی ماوتحریر"مقاله هذا" ورودبه این قلمرو وآشنایی بااین شناخت خاص است.نظریه نسبیت خاص،درک انسانهاراازطبیعت به مقیاس وسیعتری تغیرداد.اماانیشتین آنرابه اساس دواصل ساده قرارداد.یکی اینکه قوانین فزیک درهمه سیستم های عطالتی صادق است.دوم اینکه سرعت انتشارنوردرخلا،درهمه سیستم های عطالتی ،یکسان است.امااین دواصل به ظاهرساده،پیامدهای پیچیده وطولانی رادرپی دارد.که ذیلاً سه پیامدازجمله آنهاراذکرمینمایم. (1) حوادثی که درنظریک ناظرهمزمان اند،ممکن است  درنظرناظردیک همزمان نباشد.(2) وقتی دوناظری که نسبت بهم دیگردر حرکت اند،یک انتروال زمانی یایک طول رااندازه می گیرند،ممکن است به نتایج یکسانی نرسند.(3) برای اینکه قوانین بقای انرژی ومومنتم درهمه سیستمهای مرجع عطالتی ارزشمندبمانندبایددرقانون دوم نیوتن ومعادلات انرژی تجدیدنظرشود.باتوجه به مطالب فوق به این نتیجه میرسیم که پیامدهای نظریه نسبیت درهمه رشته های فزیک، مانند ترمودینامیک، الکترومقناطیس، آپتیک فزیک هسته ای واتمی وفزیک انرژی های بالاحایزاهمیت است.

برای دریافت مکمل این مقاله به مدیریت عمومی نشرات دانشگاه پروان مراجعه نماید.

ایمل آدرس: wais.farhadi@gmail.com / sshas56@gmail.com