کمیته تضمین کیفیت

دانشگاه پروان

معاونیت امور علمی

آمریت ارتقای کیفیت و اعتباردهی

پلان استراتژیک پنج­ساله بخش ارتقای کیفیت و اعتباردهی

 

زمستان 1398 خورشیدی

v    مقدمه

v    دیدگاه

v    مأموریت

v    معرفی دانشگاه

v    نقاط قوت

v    نقاط ضعف

v    فرصت­ها

v    چالش­ها

v    استراتژی

v    پلان استراتژیک

v   اهداف پلان استراتژیک ارتقای کیفیت و اعتباردهی: «شرح نیاز دارد»

اول: چشم انداز علمی بر ارتقای کیفیت و اعتباردهی «شرح نیاز دارد»

·        بلند بردن ظرفیت علمی استادان

·        انکشاف بست­های هیأت علمی، کارکنان اداری و خدماتی

·        فرستادن ده تن از استادان ماستر برای فراگیری دوره دکترا به داخل و خارج از کشور به صورت سالانه

·        فراهم­سازی فرصت برای برگزاری کنفرانس­ها، سمینارها، ورکشاپ­ها و گفتگوهای دانشگاهی برای استادان و دانشجویان در داخل و خارج از کشور

·        فراهم­سازی فرصت فراگیری زبان­های خارجی به خصوص زبان انگلیسی برای استادان و دانشجویان

·        فراهم­سازی تسهیلات برای استادان و دانشجویان در بخش پژوهش­های علمی و تحقیقی

·        معیاری سازی تراکم صنوف درسی دانشجویان

·        تدوین نصاب تحصیلی پویا در مطابقت با نیازسنجی کشور و معیارهای بین­المللی

·        فراهم­سازی تسهیلات برای تطبیق نصاب تحصیلی جدید

·        ایجاد تعادل میان تدریس نظری و عملی بالاخص در بخش علوم طبیعی

·        نهادینه­سازی اصل دانشجو محوری (OBE – SCL) در فرایند تدریس

·        بهینه­سازی کمیته اصلی تضمین کیفیت و اعتباردهی به منظور ارزیابی پروسه تدریس، نصاب تحصیلی و پژوهش­های علمی استادان

·        نظارت از کارکرد کمیته­های فرعی تضمین کیفیت و اعتباردهی در میان دانشکده­ها و دیپارتمنت­های فارغ­ده

 

دوم: موثریت تأسیس و انکشاف زیربناها بر ارتقای کیفیت و اعتباردهی «شرح نیاز دارد»

·        ایجاد و انکشاف دیپارتمنت­ها در مطابقت با نیازمندی جامعه و تحولات  علمی مدرن

·        ایجاد مراکز تحقیقاتی با تجهیزات نوین و بروز شده آن

·        انکشاف کتابخانه­ای فزیکی و الکترونیک استندرد در سطح دانشگاه و دانشکده­ها

·        ایجاد مرکز نشرات معیاری غرض نشر آثار علمی و تحقیقاتی استادان

·        تأسیس یک تالار مجهز برای تدویر ویدیوکنفرانس­های داخلی و خارجی­

·        ساخت یک آپلیکشن پیشرفته برای ثبت، نگهداری و دسترسی پایان­نامه­های دانشجویان به­صورت الکترونیک

·        جایگزینی روش هوشمند و الکترونیک بجای سیستم اداری کنونی

·        فراهم­سازی یک لابراتوار کامپیوتر برای دانشکده کامپیوترساینس

·        توسعه و میکانیزه­سازی فارم تحقیقاتی دانشکده زراعت با وسایل چون تراکتور و دیگر سامان آلات

·        فراهم­سازی و کاربرد تکنالوژی معلوماتی در پروسه تدریس و تحقیق استادان

·        نصب نمودن پروجکتورها و دیگر وسایل جدید در صنوف درسی

·        تأسیس و گسترش مراکز لابراتوار بالاخص در بخش کیمیا، بیولوژی، فزیک، اگرانومی، خاک­شناسی و جغرافیه

·        توسعه و انکشاف مرکز تکنالوژی معلوماتی (IT) دانشگاه با معیارهای جهانی

·        تنظیم سیستم­های برق پایدار و بدون وقفه برای ساختمان­های اداری و تدریسی با استفاده از شبکه برق شهری، انرژی خورشیدی، بادی و یا دیگر فناوری­های جدید

·        اعمار و انکشاف تعمیرات و اتاق­های درسی مجهز برای دانشجویان

·        اعمار و انکشاف تعمیرات و اتاق­های مجهز اداری

·        اعمار شهرک رهایشی برای استادان و کارمندان

·        اعمار جمنازیم استندرد برای کمیته ورزش

·        اعمار ادیتوریم عصری برای کنفرانس­ها و نمایشات خاص

·        بهینه­سازی شبکه آبرسانی دانشگاه

 

سوم: به­سازی برابری جنسیتی (Gender) در امر ارتقای کیفیت و اعتباردهی «شرح نیاز دارد»

·        تدویر سمینارها و نوشتن مقالات علمی پیرامون مفهوم جنسیت و برابری جنسیتی

·        نفی ذهنیت مردسالاری و تأکید بر اصل انسانیت به عنوان یک کلیت در محیط دانشگاه

·        استخدام زنان در تشکیل هیأت علمی، اداری و خدماتی جهت برابری جنسیتی

·        جذب دانشجویان اناث در آزمون کانکور به منظور تعادل جنسیتی

·        فرستادن استادان و دانشجویان اناث در مقاطع لیسانس، ماستری و دکترا به داخل و خارج از کشور

·        توسعه کمی و کیفی بخش مدیریت برابری جنسیتی (Gender)

·        تجهیز و  انکشاف خوابگاه دانشجویان اناث

·        انکشاف مرکز لنکینگ دختران

·        اعمار کودکستان

·        ساخت پارک تفریحی کودکان

·        ساخت مکان ورزشی ویژه دختران

v   جمع­بندی:

===============================================

جلسه نوبتی با آمرین دیپارتمنت ها را دایر نموده پیرامون توحید گزارش ارزیابی خودی، چگونگی‌طی مراحل دوسیه های تثبیت و ترفیع رتبه علمی استادان، چگونگی برقراری ارتباط با دانشجویان فارغ شده، آمادگی برای ارزیابی سالانه و مسابقه علمی.

===============================================

جریان ارائه پالیسی انصاف و عدالت دانشگاه پروان:

==========================================================================================

جلسه نوبتی با آمرین دیپارتمنت ها را دایر نموده پیرامون توحید گزارش ارزیابی خودی، چگونگی‌طی مراحل دوسیه های تثبیت و ترفیع رتبه علمی استادان، چگونگی برقراری ارتباط با دانشجویان فارغ شده، آمادگی برای ارزیابی سالانه و مسابقه علمی. 

=======================================================================
جلسه با آمرین دیپارتمنت ها پیرامون معیار های یازده گانه و تفسیر آن.
 
 
==================================================================
برنامه آگاهی دهی شرح معیار های یازده گانه با استادان دانشگاه پروان.
 
========================================
 
گزارش نقش پوهنتون ها در تحقق اهداف انکشاف پایدارافغانستان