معاونیت مالی و اداری

معاونیت مالی واداری!

نگاهی گزرا به معرفی محترم  لطف الله عزیزی معاون مالی واداری:

محترم لطف الله عزیزی درسال ۱۳۵۰ هجری شمسی درولایت پروان دریک خانواده روشن فکر وجهادی چشم به جهان هستی گشود، دوره  تعلیمات ابتدای را از سال ۱۳۵۶ آغاز ودر سال ۱۳۷۱ از صنف ۱۴ فارغ وبحیث معلم در لیسه الجهاد تتمدره علیا مقرر و الی سال ۱۳۷۶ مصروف خدمت بوده  در سال ۱۳۷۷ به صفت مدیر اداری تربیه معلم مقرر والی سال ۱۳۸۱ در بست فوق مصدر خدمت بوده   در سال ۱۳۸۲ بحیث مدیر عمومی مامورین موسسه تحصیلات عالی پروان مقرر والی سال ۱۳۹۱ در بست مدیر اداری کار کرده و در برج سنبله سال ۱۳۹۱ بحیث معاون مالی واداری دانشگاه پروان تعین والی اکنون در خدمت مردم شریف وعلم دوست کشور عزیز خود می باشم.

تصدیق نامه ها

 • در جریان مدت خدمت که سالهای آن در بالا به آن پرداخته شده  به تعداد زیادی از تحسین نامه ها ، تقدیر نامه ها ولوح سپاس از آدرس نهاد های دولتی ، خصوصی  و شورا های ملی ولایتی به پاس زحمات شبانه روز بدست آورده که یاد آوری آن ازحوصله این تحریر بیرون است.

دست آورد های مهم

 • اقای عزیزی در پی تلاش شبانه روزی خود در جریان سالهای پسین همواره به دنبال رشد و تکامل پلان های دراز مدت وکوتاه مدت بود و هدفمندی خاص: برای رشد وترقی اداره پوهنتون پروان راجستجو نموده است.
 • و اولویت های اولیه را تشخیص و به اسرع وقت به آن رسیده گی نموده است.
 •  

در بخش های واحد مالی واداری

 • جذب واستخدام کارمندان وکار کنان خدماتی از طریق پروسه ریفورم یا رقابت آزاد.
 • پیشنهادات مکرر غرض غنامندی بودیجه برای رشد وانکشاف پوهنتون به مقام محترم وزارت تحصیلات عالی.
 • توجه به سرسبزی ومحیط سالم پوهنتون.
 • توجه و تلاش برای جذب کمک های افراد خییر و وطن دوست در جهت آبادانی پوهنتون.
 • جذب مساعدت های موسسه ها و سکتورهای مساعدتی داخلی وخارجی که شرح آن در ادامه تذکر خواهد داده شد.
 • تلاش برای تجهیز و اکمال وسایل دفتر برای دفاتر پوهنتون.
 • سعی همه جانبه برای ایجاد فرصت های آگاهی دهی از هر روزنه ممکن برای اساتید ، کارمندان و دانشجویان.
 • ازدیاد بست های کادری ، اداری و خدماتی.
 • تعداد بست های اکادمیک
 • پوهندوی (۶) بست استاد
 • پوهنمل (۱۳) بست استاد
 • پوهنیار(۴۹) بست استاد
 • پوهیالی(۷۲) بست استاد
 • نامزد پوهیالی(۱) بست استاد
 • در بست های اداری:
 • بست (۲) ۱۱ بست ریاست و معاونیت ها
 • بست (۳) ۳ بست آمریت ها
 • بست (۴) ۱۰ بست مدیریت های عمومی
 • بست (۵) ۲۱ بست مامورین اجراییه
 • بست(۶) ۶ بست معتمد جنسی
 • بست (۷) ۲۳ بست آشپز ، تحویلدار
 • بست (۸) ۵۰ بست کارکن خدماتی

دربخش های زیر بنا ، سرسبزی و انکشاف آینده

 • تجهیز دفاتر ریاست پوهنخی ، معاونیت و دیپارتمنت د فاتر اداری با الماری ، میز ، پرنتر، چوکی و کوچ از بودیجه انکشافی و همکاری مالی بعضی افراد میهن دوست و خیر.
 • ساخت چندین پارک تفریحی  مجهز با چوکی های باغی و زینتی برا ی پوهنخی ها د رهمکاری افراد خیر ، کارمندان و نیروی کاری کارکنان خدماتی دانشگاه ،
 • رنگمالی ، تجهیز صنوف درسی ترمیم حمام ها وتشناب های خوابگاه دخترانه.
 • اعمار کتابخانهبه شکل معیاری
 • اعمار بلاک تدریسی برای دانشکده کمپیوتر ساینس
 • اعمار بلاک تدریسی برای دانشکده ژورنالیزم
 • تهیه موازی (۱۰۰۰) جریب زمین دولتی و انتقال آن به ملکیت وزارت تحصیلات عالی و احاطه آن به شکل اساسی.
 • براه انداختن پروژه های تحقیقی در بخش های زراعت ، تجدید نصاب و مفردات ، نگارش و طبع مقالات.
 • مصؤن ساختن محوطه پوهنتون با نصب کتاره وسیم خاردار.
 • اعمار یک باب کودکستان.
 • تجهیز و خریداری لوازم آموزشی از قبیل کمپیوتر ، پراجکتورو LCD .
 • مساعد ساختن امکانات انترنتی و تسهیل نمودن آموزش از طریق انلاین.
 • خریداری ۳ عرده موتر کرولا برای معاونیت های پوهنتون در آینده نزدیک.

هدف نامه عمومی معاونیت مالی واداری

پوهنتون پروان همانند سایر پوهنتون های کشور به یک استراتیژی وهدف واحد که همانا تربیه نسل جوان مطابق معیار های جهانی در رشته های تخصصی به اساس نیازمندی های بارز جامعه ، معیار های ملی وبین المللی ایجاد گردیده است که پوهنتون پروان هم جهت رسیدن به قله های بلند موفقیت سیرتاریخی خود در حال پیمودن است این موضوع در پلان های انکشافی پوهنتون تدوین گردیده است.

تاسیس و انکشاف زیربنا ها و جذب اساتید با درجات علمی بلند و تحصیلات عالی به سویه ماستر و دکتور، رهنمایی جهت ارتقای کیفیت اداری تسریح و اجراات امور در پلان های آینده در نظر گرفته شده است.