معاونیت امور علمی

اسم: ذبیح الله
تخلص: عالمیار
فرزند: گل علم
متولد: 1361
نمبر تماس: 93700047355+
آدرس الکترونیکی: Zabih.alim@gmail.com
وظیفه: معاون علمی
دوره خدمت: 12 سال
درجه تحصیل: ماستر
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات انگلیسی

 

معاونیت علمی

معرفی نامه مختصر پوهنمل ذبیح الله عالمیار

محترم استاد ذبیح الله عالمیار درسال 1361هجری شمسی درولایت پروان دریک خانواده روشن فکر بدنیا آمده، تعلیمات ابتدای را در دیار هجرت (پاکستان) وتعلیمات ثانوی را درلیسه عالی صادقی شهر چاریکار به اتمام رسانیده است . آقای عالمیار تحصیلات عالی را به سویه لیسانس ازپوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان در رشته ادبیات انگلیسی و دوره ماستری را دررشته تدریس زبان انگلیسی منحیث زبان دوم (TESL) از پوهنتون زبان انگلیسی و زبان های خارجی (EFL-U) کشور هندوستان به درجه A+ کسب نموده است. نامبرده در بخش های ماستر ترینری ، مهارت های کمپیوتر، آمریت محصلان، آمریت دیپارتمنت آنگلیسی، معاونیت پوهنخی تعلیم وتربیه، ریاست پوهنخی زبان وادبیات انکشاف تجارت و تخصص داشته ودرسطوح مختلف نهاد های آموزشی دولتی ونهاد های خارجی (USAID، US ARMY, BMZ, DVV International, ANAFAE) درداخل وخارج کشور کارنموده وخدمات شایان از خود بجاگذاشته است . موصوف بیشتر از ده سال درابعاد مختلف مدیریتی، رهبری وهسته گذاری در رشد وانکشاف نظام تحصیلات عالی منجمله ساختن پلان استراتیژیک پنج ساله برای پوهنخی زبان وادبیات که در مطابقت باپلان استراتیژیک پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی ساخته شده سهم فعال داشته است. موصوف عضو شورای علمی و رهبری پوهنتون بوده و در کمیته های مختلف چون: امتحانات ، تضمین کیفیت ، نظم ودسپلین و برنامه آموزش برمبنای نتایج و شاگرد محوری فعالانه اشتراک داشته و کارکرد هایش ماندگار ودرخورستایش است ، که می توان به گونه زنده پس منظر کارکردهای ایشان را مختصروفشرده به بحث گرفت.

تصدیق نامه ها

    تصدیق نامه عالی مدیریت آموزشی برای رئسا و پیشتازان افغان از مرکز آموزش ساحوی سازمان وزرای معارف جنوب شرق آسیا (SEAMEO) کشور ویتنام.

    تصدیق نامه تشخیص و ارزیابی آموزش زبان انگلیسی استادان از طریق دومین کنفرانس بین المللی (British Council & EFL-U) در شهر حیدرآباد هندوستان.

    تصدیق نامه رهبریت موُثر در محیط متغیر (پروژه تحصیلات عالی و USAID)

    تصدیق نامه تیم انکشاف موسساتی (پروژه تحصیلات عالی و USAID)

    تصدیق نامه اشتراک در ورکشاب بین المللی انکشاف وظیفه در وضعیت اضطرار (EFL University حیدرآباد هندوستان)

    تصدیق نامه قدردانی از لکچر دهی یکماهه (پیرامون مرور تاریخ افغانستان) برای رئیس واعضای تیم PRT کشور کوریا

    تقدیر و تحسین نامه ها ازسوی: مشرانو جرگه ، شورای ولایتی پروان، مقام ولایت پروان ، ریاست اطلاعات و فرهنگ و ریاست پوهنتون پروان.

تصدیق نامه هاکارکردها در ارگان های دولتی وغیر دولتی

استاد و عضو کادر علمی دیپارتمنت انگلیسی پوهنخی زبان وادبیات درپوهنتون پروان.

آمر محصلان تحصیلات عالی پروان.

معاون ریاست پوهنخی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان.

آمر دیپارتمنت انگلیسی پوهنخی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان.

رئیس پوهنخی زبان و ادبیات پوهنتون پروان.

مشاور ارتقاء ظرفیت در موسسه BMZ, DVV International

عضو تیم انکشاف موسساتی IDT, HEP, USAID

سوپروایزر و مترجم در بخش Logistic Task Force US Army

دست آورد های مهم

استاد عالمیار به اثر تلاش و زحمات شبا روزی در سه سال گذشته با هدفمندی خاص: اداره ، استادان ، کارمندان ومحصلان را رهنمایی نموده، نیازمندی های پوهنتون را تشخیص داده و برای بهبود مؤثریت همواره تلاش ورزیده وبطور دوره یی عملکرد خودرا بر حسب مرام وهدف پوهنتون بازنگری نموده است. موصوف دست آورد های مهم ، ارزنده و قابل ستایش ذیل را انجام داده است:

در بخش های علمی و اکادمیک

                     تدویر بیشتر از یازده سیمینار به ابتکار خود و استادان پوهنخی در پوهنتون های پروان ، البیرونی ، موسسه خصوصی تحصیلات عالی دانش و لیسه عالی صادقی

                    ·ارایه دو کنفرانس علمی غرض ترفیع به رتبه پوهنملی

                    ·نشر سه مقاله علمی در بخش های آموزش و تدریس زبان انگلیسی در نشریه رمز ادب و چراغ حکمت

                    ·تکمیل یک پروژه تحقیقی زیر نام تآثیر گرایشات شاگردان بر آموزش زبان انگلیسی منحیث زبان خارجی در افغانستان

                    ·تحقیق پیرامون مطالعه نقش زبان مادری در آموزش زبان خارجی در صنوف درسی

                    ·رهنمائی نگارش آثار علمی چهار تن از استادان موسسات تربیه معلم

                    ·تدویر دو ورکشاپ برای استادان پوهنتون پروان از اندوخته های اشتراک شان در ورکشاپ های (آموزش مبتنی بر نتایج و شاگرد محوری) از سوی استادان کشور مالیزیا و پروژه انکشافی وزارت تحصیلات عالی

دربخش های زیر بنا و سرسبزی

·تجهیز دفاتر ریاست پوهنخی ، معاونیت و دو دیپارتمنت با الماری ، میز ، پرنتر، چوکی و کوچ با پول شخصی خود و همکاری مالی بعضی افراد میهن دوست

ساخت یک پارک منظم تفریحی مجهز با چوکی های باغی و زینتی برا پوهنخی زبان وادبیات با پول شخصی خود، محصلین و همکاری مالی سرمایه داران میهن دوست ، استادان و محصلین داوطلب

رنگمالی ، تجهیز صنوف درسی با چراغ و پکه و نصب تابلو های توسط محصلین

خریداری پایپ و واتر پمپ جهت آبیاری پارک ها ، شست و شوی دهلیز ها و صنوف

هموارکاری و سرک کشی شرق و شمال شرق بلاک پوهنخی

هدف نامه عمومی معانیت علمی

پوهنتون پروان مثل سایر پوهنتون های افغانستان به یک هدف خاص که همانا تربیه نسل جوان مطابق معیار های جهانی در رشته های تخصصی به اساس نیازمندی های جامعه ،معیار های ملی وبین المللی ایجاد گردیده است .بناً پوهنتون پروان برای رسیدن به هدف عمومی اهداف فرعی ذیل را دنبال مینماید:

·جذب اساتید دلسوز با درجات تحصیلی بالا مثل دوکتورا و ماستر و اعزام استادان فعلی به بورسیه ها.

رشد مفید و همه جانبه نهادهای عدلی و قضایی با استخدام جوانان فارغ التحصیل و وطن دوست از این نهاد و اکادمیک که نیاز اشد آنها به شرایط آن احساس میگردد.

ارایه خدمات موثر و مفید در عرصه های شگوفایی تعلیمی تربیتی مملکت از طریق فارغ التحصیلان و استخدام آنها در جامعه .

تنویر اذهان قشراناث و ذکور جوان مملکت با ارزشهای اسلامی جهت ایجاد صلح وامنیت و مبارزه با انواع مناسب مالی های که ناشی از جهل است.

معیاری ساختن پوهنتون با به میان آوردن تغیر در تدریس ، کارکرد دیپارتمنت ها و پوهنحی ها به اساس پیش بینی آموزش مبتنی برنتایج و اصل شاگرد محوری .

مجهز ساختن پوهنتون با وسایل پیشرفته روز مثل پروجکتور و وسایل لابراتواری ،کمپیوتر و انترنت با کیفیت.

توسعه وانکشاف پوهنتون با ایجاد دانشکده های مختلف مانند انجینری ،طب وشرعیات.

اعمار بلاک های تدریسی برای پوهنحی های زبان وادبیات ،علوم اجتماعی ،حقوق و ژورنالیزم .

قابل ذکر است که برای رسیدن به اهداف فرعی ذکر شده پوهنتون پروان دارای پلان استراتیژیک سه ساله بوده که به اساس آن کار وفعالیت خویشرا دنبال می نماید.