به صفحه انترنیتی دانشگاه پروان خوش آمدید!

‌بنام خداوند مهربان

دانشگاه پروان یکی از برجسته‌ ترین کانون علمی در چوکات وزارت محترم تحصیلات عالی  افغانستان است که بنیاد آن در سال 1340 هـ . ش گذاشته شده است.

این دانشگاه باداشتن استادان مجرب و متعهد بهترین آثار علمی- پژوهشی را در عرصه‌های مختلف به‌جامعه تقدیم کرده و در راه تعلیم و تربیه‌ی دانشجویان، انتقال دانش به نهادهای دیگرِ علمی و کاربردی  ساختن  دانش در جامعه نقش استوار و ارزشمند دارد .

    پوهنتون پروان که دارای نه (9) پوهنځی است ظرفیت‌ها وامکانات نسبتاٌ مناسبی را داراست که از جمله به ذکر ساختمان‌های مناسب، لابراتوارهای جدید، کتابخانه، صنوف درسی و پارک‌های زیبا آن بسنده می‌شود.

هیأت رهبری دانشگاه، استادان و کارمندان دانشگاه پروان همیشه در تلاش اند تا برای دانشجویان با استفاده از کمترین امکانات بهترین زمینه‌ی آموزش را فراهم نماید و برای سایر نهادهای دولتی و خصوصی، که به‌نحوی با این کانون در ارتباط اند، خدمات و دست‌آوردهای علمی و اداری را به بهترین روش تقدیم نماید.

این صفحه خوانندگان گرامی را با تشکیلات، امکانات، منابع و سایر پیشرفت‌های پوهنتون پروان آشنا می‌نماید، نظریات ارزشمند خوانندگان، مراجعین و ملت قهرمان و دانش‌دوست، ما را معاونت می‌کند تا بیشتر از پیش به‌سوی تکامل و ترقی گام‌های استوار بگذاریم.