ریاست دانشگاه پروان

  این نهاد تحصیلی در سال 1340 هـ ش به شکل دارالمعلمین مستعجل در شهر چاریکار ولایت پروان تآسیس گردید. و در سال 1381 به انستیتیوت پیداگوژی ارتقا نموده و در سال 1387 تحت نام انستیتوت تحصیلات عالی ادامه فعالیت مینمود و در سال 1392 مطابق به معیار های وزارت تحصیلات عالی به پوهنتون پروان ارتقا نمود که این نهاد تحصیلی دارای  10 دانشکده و 28 دیپارتمنت فعال قرار ذیل میباشد.

 1. حقوق
  • قضاء و ثارنوالی
  • اداره و دپلوماسی
 2. کمپیوتر ساینس
  • سیستم های معلوماتی
  • تکنالوژی معلوماتی
 3. اقتصاد
  • امور مالی و بانکی
  • منجمنت و اداره تشبثات
 4. ژرونالیزم
  • رادیو تلویزیون
  • مطبوعات
 5. زراعت
  • اقتصاد و توسعه زراعتی
  • باغداری
  • علوم نباتی
  • علوم حیوانی
 6. زبان و ادبیات دری
  • دری
  • پشتو
  • انگلیسی
  • فرانسوی
 7. تعلیم و تربیه
  • روانشناسی
  • ریاضی
  • کیمیا
  • فزیک
  • بیولوژی
 8. علوم اجتماعی
  • ثقافت اسلامی
  • تاریخ
  • جغرافیه
  • فلسفه و جامعه شناسی
 9. دانشکده شرعیات​​​
  • تعلیمات اسلامی
  • فقه و قانون
 10. دانشکده انجنیری
  • شهر سازی
  • انجنیری آب و محیط زیست

این کانون علمی واکادمیک دارای 52 بست کارمند اداری به تعداد 161 بست کادر علمی (استاد) از این جمله استادان با مدارج تحصیلی  دوکتورا 4 تن ، ماستر 78 تن ، لیسانس71 تن، اسناد های تقرر 3 تن دیگر آنها در جریان میباشد. از جمله استادان این نهاد 50 تن ایشان شامل بورسیه های تحصیلی خارج و داخل کشور بوده اند و همچنان به تعداد 75 تن کارمند خدماتی  که در مجموع 274 تن در تشکیل سال 1396 مصروف خدمت در این نهاد علمی می باشند. لیلیه این نهاد تحصیلی در مجموع 570 تن محصل را در خود جاداده که تعداد 535 تن آن ذکور و 35 تن دیگر آن اناث بوده و تقریباً به تعداد 2000 تن محصلین این پوهنتون شامل بدل اعاشه می باشند. این نهاد علمی دارای یک فارم زراعتی بوده که محصلین به طور دوامدار جهت کار های عملی و تطبیقی خود از آن استفاده می نمایند، این فارم در محوطه4000m بوده که یک مساحت قابل ملاحظه برای همچو فارم های تدریسی و تطبیقی دارد. همچنان این نهاد علمی و اکادمیک دارای لابراتوار ها در بخش فزیک، کیمیا و بیولوژی بوده که محصلین میتوانند از آن در مسائل تطبیقی و عملی خود استفاده نمایند.

این نهاد تحصیلی دارای یک کتابخانه بوده که بیش از 14000 جلد کتاب دارد علاوتاً در حدود 2000 جلد مونوگراف،500 جلد مجلات علمی در بخش های زراعت. و همچنان یک اتاق رای زنی ایران که به کمک کشور ایران ایجاد شده همه روزه در خدمت محصلین استادان و کارمندان داخل دانشگاه و همچنان محققین خارج از دانشگاه که جهت حصول معلومات می آیند، فعال و آماده به کار می باشند.

در بخش ورزش این نهاد علمی دارای یک کمیته ورزشی بوده که سالانه تورنمنت ها بین دانشکده ها برگزار میگردد این تورنمنت ها شامل بازی فوتبال و والیبال می باشد، دانشگاه پروان دارای میدان های ورشی مانند فوتبال، والیبال و باسکتبال می باشد.

در بخش تکنالوژی این نهاد دارای کمپیوتر لب با همه امکاناتش که تقریباً تعداد کمپیوتر های آن در حدود 30 پایه می رسد، و یک اتاق ویدو کنفرانس بوده که هنگام ضرورت ویدوکنفرانس ها با مقام وزارت تحصیلات عالی و سایر نیازمندی های دیگر اجرا و مرفوع میگردد.

پوهاند محمد همایون رسولی، رئیس دانشگاه پروان

ریاست دانشگاه پروان

ریاست دانشگاه پروان