اعلان مجدد ( مرتبه دوم ) یک بست کادری دانشکده زراعت دانشگاه پروان.

parwan_admin
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ - ۲۰:۲۰
اعلان مجدد ( مرتبه دوم ) یک بست کادری دانشکده زراعت دانشگاه پروان.

Publish Date

Closing Date

Location

Parwan University, AH76, Charikar, Afghanistan

اعلان مجدد ( مرتبه دوم ) یک بست کادری دانشکده زراعت دانشگاه پروان.

به منظور سپردن کار به اهل آن و جذب افراد متخصص و توانا اینک دانشگاه پروان یک بست کادری خویش را با مشخصات ذیل مجدداً به سویه دکتر و ماستر به اعلان می سپارد.

دانشگاه

دانشکده

رشته / دیپارتمنت

تعداد بست

سویه تحصیلی

مدت اعلان

پروان

زراعت

اقتصاد و توسعه زراعتی

1 بست کادری

دکتر و ماستر

1399-12-13 الی 03-01-1400

 

متقاضیان میتوانند درخواستی شمولیت در کادر علمی بست متذکره را ضم ترانسکریپت نمرا، کاپی رنگه دیپلوم، کاپی رنگه تذکره تابعیت و کاپی اعلان از ویب سایت دانشگاه پروان و ویا وزارت تحصیلات عالی، اعتبار از تاریخ 23-12-1399 الی 03-01-1400 به ریاست دانشگاه پروان تسلیم نمایند.

با احترام

پوهاند محمد همایون " رسولی "

رئیس دانشگاه پروان

Documents

برای دانلود اسناد اعلان اینجا را کلک نمائید

Related VacanciesShow all

Back to vacancies