دانشگاه پروان در دیپارتمنت تعلیمات مسلکی دانشکده تعلیم و تربیه خویش سال 1400 به (2) بست کادری جدید ضرورت دارد

parwan_admin
شنبه ۱۴۰۰/۳/۱ - ۲۳:۱۴
اعلان بست

Publish Date

Closing Date

Location

Parwan University, AH76, Charikar, Afghanistan

  دانشگاه پروان در دیپارتمنت تعلیمات مسلکی دانشکده تعلیم و تربیه خویش سال 1400 به (2) بست کادری جدید ضرورت دارد

Documents

کاپی اعلان را با خود داشته باشید- اینجا را کلک کنید

Related VacanciesShow all

Back to vacancies