جلسه نوبتی شبکه منابع بشری  در دانشگاه پروان دایر شد.

parwan_admin
شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۱ - ۲۳:۱۲
 Human Resources Network

قبل از ظهر امروز شنبه 21 حمل 1400 جلسه نوبتی شبکه منابع بشری در پوهنتون پروان با حضور محترم پوهاند محمد همایون رسولی رئیس پوهنتون ، محترم نذیر احمد پویا رئیس منابع بشری مقام ولایت ، محترم وحید الله نصرت آمر اصلاحات اداری و خدمات ملکی ، معاونین پوهنتون و نماینده های عضو در شبکه یاد شده دایر شد.

در این جلسه طبق آجندای از قبل تعین شده روی موضوعاتی از جمله:

  1. آمادگی ادارات خدمات ملکی برای ارزیابی اجراآت کارکنان با استفاده از کارشیوه جدید ارزیابی و اجراات.
  2. ارایه معلومات مسلکی در مورد شیوه ارزیابی اجراآت بست های ردیف (ب،ج،د،ه) توسط کمیته های مشخص آن.
  3. ارایه پرزنتیشن معلوماتی در مورد ابدیت و رول اوت برنامه (HRMIS)
  4. ارایه و تشریح گزارش کار کرد سال 1399 ریاست پوهنتون پروان توسط سید نسیم هاشمی مدیرعمومی منابع بشری پوهنتون به اعضا.

جلسه با صحبت های اختتامیه رئیس منابع بشری مقام ولایت همراه با تشکری زیاد از دستندر کاران برگزار کننده و هیئت رهبری پوهنتون خاتمه یافت.

در پایان رئیس منابع بشری همراه با آمر اصلاحات اداری و خدمات ملکی پروان از شماری دفاتر داخل پوهنتون نیز دیدن نمودند.