اعلان 15 بست خدمات ملکی پوهنتون پروان

parwan_admin
یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۹ - ۱۳:۴۱
اعلان 15 بست خدمات ملکی پوهنتون پروان

Publish Date

Closing Date

پوهنتون پروان بمنظور سپردن کار به اهل کار و افراد شایسته و لایق به تعداد (۱۵) بست رتبه سوم ، چهارم ، پنجم و ششم کارکنان خدمات ملکی خویش را از تاریخ الیوم یکشنبه(۱۹) سنبله سال ۱۴۰۲ الی (۳) میزان ۱۴۰۲ به مدت دو هفته کاری به اعلان می سپارد.

 1. آمریت امور محصلان بست سوم یک بست .
 2. آمریت منابع بشری بست رتبه سوم یک بست.
 3. مدیرعمومی استخدام وانکشاف اداره بست رتبه چهارم یک بست.
 4. کارشناس علوم اجتماعی بست رتبه چهارم یک بست.
 5. کارشناس علوم طبیعی بست چهارم یک بست.
 6. مدیرعمومی امور محصلان بست رتبه چهارم یک بست.
 7. مدیرعمومی تخنیکی رادیو بست رتبه چهارم یک بست.
 8. مدیراجراییه معاونیت علمی بست رتبه پنجم یک بست.
 9. مدیراجراییه معاونیت تحقیقات علمی بست رتبه پنجم یک بست.
 10. مدیر نشریه مجله علمی بست رتبه پنجم یک بست.
 11. مدیر تصحیح متون بست رتبه پنجم یک بست.
 12. مدیرتخصصات ونصاب تحصیلی بست رتبه پنجم یک بست.
 13. مدیرترانسپورت بست رتبه پنجم یک بست.
 14. لابرانت دیپارتمنت فزیک وریاضی بست رتبه پنجم یک بست .
 15. مامور اجراییه پوهنحی تعلیم وتربیه بست رتبه ششم یک بست.

واجدین شرایط  طبق رهنمود گزینش کارکنان خدمات  ملکی جدید التقرر وزارت محترم تحصیلات عالی از تاریخ فوق الزکر از آمریت منابع بشری پوهنتون پروان می توانند فورم کاریابی اخذ نمایند.

Documents

برای اخذ فورم کاریابی اینجا کلک نمایید

Related VacanciesShow all

Back to vacancies