فعالیت های عمده آمریت تکنالوژی معلوماتی دانشگاه پروان طی سال 1398 و 1399

بیوگرافی محترم حشمت الله نوری سرپرست آمریت تکنالوژی معلوماتی دانشگاه پروان

Hashmatullah Noori’s Bio, Parwan University IT Head Office

حشمت الله نوری فرزند نورآقا نوری باشنده اصلی و فعلی گلبهار ولسوالی جبل السراج ولایت پروان میباشد، وی در خاندان روشن فکر در سال 1373 چشم به جهان گشود، نوری تعلیمات ابتدائی خویش را در مکتب خصوصی خواجه عبدالله انصاری در کشور ایران فرا گرفته و در سال 1385 تعلیمات متوسطه و لیسه خویش را در لیسه فقیر حیدر گلبهار فرا گرفته و به درجه اعلی در سال 1391 از این لیسه فارغ گردید.

نوری در سال 1392 از طریق امتحان جمعی کانکور با بلند ترین نمره در رشته انجنیری کمپیوتر به دانشکده انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک دانشگاه پولی تخنیک کابل راه یافت و تحصیلات عالی خویش را در سال 1395  به پایان رسانید.

وی در نیمه سال 1396 در یک شرکت خصوصی ISP  بنام North Telecom و Stark Telecom در شهر چاریکار آغاز به کار کرد و الی 1398 ادامه داد.

وی در16 سرطان 1397 از طریق امتحان جمعی کانکور بست های خدمات ملکی در بست مدیریت سیستم معلوماتی منابع بشری ( HRMIS ) دانشگاه پروان تقرر حاصل نمود و بنابر تجربه کاری و توانائی های مسلکی شان در ماه قوس 1398 بحیث سرپرست آمریت تکنالوژی معلوماتی دانشگاه پروان ایفای وظیفه میکنند.

 

فعالیت های عمده آمریت تکنالوژی معلوماتی دانشگاه پروان طی سال 1398 و 1399

  • برگزاری ورکشاپ آموزشی تحت عنوان استفاده معیاری از ایمل و انترنت به مدت ( یک هفته ) از تاریخ 14 الی 19 جدی 1398 به تمام استادان دانشکده ها و کارمندان واحد اداری دانشگاه پروان.