دانشگاه پروان آزمون کانکور بست های تذکره برقی احصایه و معلومات را برگزار کرد

parwan_admin
دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۰ - ۱۸:۵۳
28 May,2021

جمعه 7 جوزا 1400

دانشگاه پروان آزمون کانکور بست های تذکره برقی احصایه و معلومات را برگزار کرد!

صبح امروز جمعه هیئت رهبری ، استادان و کارمندان واحد اداری دانشگاه پروان میزبان برگزاری آزمون کانکور بست های تذکره برقی ریاست احصایه و معلومات ولایت پروان بود.

محترم پوهاند محمدهمایون رسولی رئیس دانشگاه پروان می گوید نظر به ارقام ارایه شده برای نزدیک به 3000 تن داوطلب بست های رقابتی تذکره برقی ریاست احصایه و معلومات ولایت پروان محل اخذ امتحان را آماده ساخته بودیم.

آقای رسولی افزود که هیئت رهبری دانشگاه پروان همواره در جهت ایجاد فرصت های راه یابی به تحصیلات عالی و فرصت های اشتغال زایی میزبان برگزاری چنین آزمون ها بوده است.

در عین حال محترم پوهنوال عبدالشکور داور نماینده اداره ملی امتحانات ضمن اظهار خورسندی از همکاری نیروهای امنیتی و هیئت رهبری دانشگاه می گوید امتحان بدون کدام چالش در یک فضای آرام برگزار شد.

محترم ایمل مرزایی رئیس اداره احصایه و معلومات ولایت پروان می گوید که پس از نهایی شدن واجدین شرایط آزمون در حدود 2814 تن از سراسر کشور برای 100 بست خالی خود را کاندید نموده بودند.

گفته می شود با ایجاد مراکز دیگر از میان افرادیکه نمرات بلند را دریافت نموده اند نیز در آینده استخدام صورت می گیرد.

که از آن جمله امروز جمعه در حدود 1550 تن داوطلب به آزمون حاضر شدند.

.