گالری رسانه

Prof Mohammad Homayoun Rasuli chancellor of Parwan University

محترم پوهاند محمد همایون رسولی رئیس صاحب دانشگاه پروان

Mr. Lutfullah Azizi, Administration & Financial Deputy of Parwan University

محترم پوهندوی سید مبین هاشمی معاون امور علمی دانشگاه پروان

نمای پارک کودکستان و شیرخوارگاه دانشگاه پروان

منظره های زیبا از دانشگاه پروان

محترم لطف الله عزیزی معاون صاحب مالی و اداری دانشگاه پروان

افتتاح سیستم مدیریت آموزشی وزارت تحصیلات عالی توسط رئیس جمهور طی ویدیو کانفرانس17 ثور 1399

Inauguration of HELMS Syestem by the President Mohammad Ashraf Ghani during the video conference on May 6, 2020

129 جلد کتاب برای دانشکده جدید التاسیس انجنیر دانشگاه پروان کمک صورت گرف

محفل معارفه دانشجویان دانشکده ژورنالیزم

Pagination