Announcements menu

VacanciesAll vacancies

Sun, Sep 10 2023 1:41 PM
Background image

اعلان 15 بست خدمات ملکی پوهنتون پروان

پوهنتون پروان بمنظور سپردن کار به اهل آن و شایسته لایق به تعداد(۱۵) بست رتبه سوم ، چهارم ، پنجم و ششم کارکنان خدمات ملکی خویش را از تاریخ الیوم یکشنبه(۱۹) سنبله سال ۱۴۰۲ الی (۳) میزان ۱۴۰۲ به مدت دوهفته کاری به اعلان می سپارد.

  1. آمریت امور محصلان بست سوم یک بست .
  2. آمریت منابع بشری بست رتبه سوم یک بست.
  3. مدیرعمومی استخدام وانکشاف اداره بست رتبه چهارم یک بست.
  4. کارشناس علوم اجتماعی بست رتبه چهارم یک . . .
Wed, Aug 04 2021 10:36 PM
Background image

اعلان دو بست کادری دانشکده تعلیم و تربیه در رشته تعلیمات مسلکی

به منظور سپردن کار به اهل آن و جذب افراد متخصص و توان اینک دانشگاه پروان دو بست کادری خویش را با مشخصات ذیل برا بار مجدد (دوم) به سویه دکتر، ماستر و لیسانس به اعلان می سپارد:

دو بست . . .

ClosedShow all

Sun, Sep 10 2023 1:41 PM

اعلان 15 بست خدمات ملکی پوهنتون پروان

پوهنتون پروان بمنظور سپردن کار به اهل آن و شایسته لایق به تعداد(۱۵) بست رتبه سوم ، چهارم ، پنجم و ششم کارکنان خدمات ملکی خویش را از تاریخ الیوم یکشنبه(۱۹) سنبله سال ۱۴۰۲ الی (۳) میزان . . .

OpenShow all

Wed, Aug 04 2021 10:36 PM
Background image

اعلان دو بست کادری دانشکده تعلیم و تربیه در رشته تعلیمات مسلکی

به منظور سپردن کار به اهل آن و جذب افراد متخصص و توان اینک دانشگاه پروان دو بست کادری خویش را با مشخصات ذیل برا بار مجدد (دوم) به سویه دکتر، ماستر و لیسانس به اعلان می سپارد:

دو بست . . .

Sat, May 22 2021 11:14 PM

Parwan University, AH76, Charikar, Afghanistan

Background image

دانشگاه پروان در دیپارتمنت تعلیمات مسلکی دانشکده تعلیم و تربیه خویش سال 1400 به (2) بست کادری جدید ضرورت دارد

  دانشگاه پروان در دیپارتمنت تعلیمات مسلکی دانشکده تعلیم و تربیه خویش سال 1400 به (2) بست کادری جدید ضرورت دارد

Sun, Mar 07 2021 8:20 PM

Parwan University, AH76, Charikar, Afghanistan

Background image

اعلان مجدد ( مرتبه دوم ) یک بست کادری دانشکده زراعت دانشگاه پروان.

اعلان مجدد ( مرتبه دوم ) یک بست کادری دانشکده زراعت دانشگاه پروان.

به منظور سپردن کار به اهل آن و جذب افراد متخصص و توانا اینک دانشگاه پروان یک بست کادری خویش را با مشخصات ذیل مجدداً . . .