اعلان دو بست کادری دانشکده تعلیم و تربیه در رشته تعلیمات مسلکی

parwan_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۳ - ۲۲:۳۶
اعلان دو بست کادری دانشکده تعلیم و تربیه در رشته تعلیمات مسلکی

Publish Date

Closing Date

به منظور سپردن کار به اهل آن و جذب افراد متخصص و توان اینک دانشگاه پروان دو بست کادری خویش را با مشخصات ذیل برا بار مجدد (دوم) به سویه دکتر، ماستر و لیسانس به اعلان می سپارد:

دو بست کادری رشته تعلیمات مسلکی در رشته های تحصلی ذیل:

- پیداکوژی

- روان شناسی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies