جلسه شورای اداری دانشگاه پران دایر شد 10-03-1400

parwan_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۱ - ۹:۴۵
Parwan University Administrative Council was held - 31 May 2021

دوشنبه 10 جوزا 1400

جلسه شورای اداری دانشگاه دایر شد.

جلسه اداری دانشگاه پروان به رهبری محترم پوهاند محمد همایون رسولی رئیس دانشگاه پروان، و شرکت معاونین محترم امور علمی، مالی واداری ، امور محصلان و رواسای دانشکده های ده گانه دانشگاه دایر و روی آجندای مطروحه بحث و فیصله صورت گرفت.

در این جلسه روی :

 1 – نهایی سازی پلان استراتیژیک دانشگاه

 2 – بحث روی نتایج 14 پاسان معارف و تعین زمان شروع دروس شان

 3 – بحث روی پلان تطبیقی تشکیل صنوف و ترتیب تقسیم اوقات 14 پاسان و شماری از موارد دیگر که درج آجندان بود فیصله صورت گرفت.