محصلین پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان طرح های دست ساز شانرا به رُخ تماشاچیان قرار دادند.

parwan_admin
Sat, Nov 12 2022 12:46 PM
کمپیوتر

محصلین پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان طرح های دست ساز شانرا به رُخ تماشاچیان قرار دادند.

مسئولان در پوهنتون پروان از ساخت 7 پروژه کاری هوشمند بگونه‌ی آزمایشی توسط محصلین پوهنحی کمپیوتر ساینس این این پوهنتون خبر می دهند.

پوهنیار عصمت الله ثابت، سرپرست پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان می گوید که محصلین صنف های چهارم از قشر اناث و ذکور در یک ابتکار و خلاقیت بی پیشینه توانستند که 7 پروژه آزمایشی را که برای یک زندگی مرفه و مدرن نیاز است در حد آزمایشی طرح ریزی کنند.

آقای ثابت می افزاید که پارکینگ هوشمند، سیستم آبیاری هوشمند، ساخت سولر هوشمند، اتومات سازی خانه ها، شیر آب هوشمند، سطل زباله دانی هوشمند، تشخیص صدا در موتر  بگونه‌ی هوشمند و سیستم مکتب هوشمند از مواردی است که این محصلین روی آن پروژه انجام داده اند.

در عین حال دکتور محمد عزیز کاظم، رئیس پوهنتون پروان خلاقیت و ابتکار عمل محصلین را می ستاید و از ایشان می خواهد که برای نیاز های اساسی کشور روزی افغانستان از  وابستگی های تکنالوژی کشورهای جهان تا حدی رهایی یابد و این کشور در ردیف ممالکی قرارگیرد که بتواند ابزار و آلات هوشمندانه برای رفاه خود دیگران طراحی کند.

آقای دکتور کاظم نیز تصریح می کند که برای خود بسنده‌گی باید محصلین در پوهنتون ها از سوی نهاد های دولتی و بازرگانان حمایت مالی شوند.

در همین حال برکت الله حنفی، معاون مالی و اداری پوهنتون پروان ضمن ستایش از ابتکارات محصلین نیز می افزاید که هئیت رهبری پوهنتون پروان همواره در تلاش رُشد استعداد های محصلین بوده و این بار هم در حمایت شان برای به ثمر رساندن این بتکارات شان همکاری همه جانه خواهند کرد.

با این همه نقیب الله حمیدی و  صمیم قاسمی از جمله محصلینی است روی طرح هاکار شبانه روزی انجام داده می گویند که اگر رهبری پوهنتون و دولت در زمینه دستیاری بدهند برای تطبیق و راه اندازی این پروژه ها آخرین سعی خود را بخرچ خواهند تا باشد که در منسه‌ی عمل برای جامعه تطبیق اش کنیم.

این محصلین تصریح می کنند که آماده سازی هر حرح به گونه‌ی میانگین مبلغ شش الی هفت هزار افغانی هزینه برداشته و مدت 3 الی 4 ماه زمان برداشته است و شماری از پرزه جات این طرح ها را حتی از دوبی نیز خریداری کرده اند.

گفتنی است که در جریان هفته جاری شماری از محصلین پوهنحی زراعت نیز نزدیک به 16 نوع فرآورده های زراعتی پروسس شده  را که از آن در ترکیب غذای استفاده می شد در معرض دید بازدید کننده گان قرار داده بود.

Latest news

Mon, Oct 10 2022 3:40 PM
Background image

جلسه‌ی اداری با کارمندان واحد اداری دایر شد.

پس از چاشت امروز( سه سنبه 12 میزان 1401 )جلسه‌ی اداری به رهبری محترم قاری برکت الله حنفی معاون مالی و اداری و نماینده فوق العاده وزارت تحصیلات  عالی برای ولایت  پروان  با شماری از آمرین. . .

Sat, Oct 01 2022 2:02 PM
Background image

test

Dr. Hanif also presented the relevant examples and documentation of the current employees with arguments from Quranic verses and Prophetic hadiths, which attracted the attention and. . .

Sat, Oct 01 2022 9:58 AM
Background image

دومین برنامه‌ی کمیته دعوت و ارشاد پوهنتون پروان زیر عنوان (فضایل جماعت) برگزارشد.

به سلسله راه اندازی برنامه های کمیته ارشاد و دعوت پوهنتون پروان پیش از چاشت امروز (چهارشنبه 6 میزان) دومین برنامه‌ی این کمیته در مورد فضیلت و اهمیت نماز جماعت در سالون کنفرانس های. . .

BACK TO NEWS