آزمون کانکور برای جذب آموزگارِان چهارده پاس به دوره لیسانس در دانشگاه پروان برگزار شد- 13حوت1399

parwan_admin
Thu, Mar 04 2021 12:34 AM
آزمون کانکور برای جذب آموزگارِان چهارده پاس به دوره لیسانس در دانشگاه پروان برگزار شد.

آزمون کانکور برای جذب آموزگارِان چهارده پاس به دوره لیسانس در دانشگاه پروان برگزار شد.

این آزمون بر بنیاد فرمانِ رئیس جمهوری کشوروطرح ارسالی وزارت محترم تحصیلات عالی در خصوص جذب شمولیت آموزگاران چهارده پاس به دوره لیسانس در دانشگاهِ ولایت پروان امروز ۱۳ حوت ۱۳۹۹ در ده رشته تحصیلی و ۴ دانشکده از ۱۶۰۰ تن داوطلب زیر چتر دانشکده تعلیم و تربیه اخذ شد.

در مراسم افتتاح این آزمون محترم قاضی صاحب شاه ولی شاهد معاون مقام ولایت، محترم پوهاند محمد همایون رسولی رئیس دانشگاه پروان ، محترم عبدالظهور حکیم رئیس معارف، محترم شمس الحق شیخانی منشی شورای ولایتی ، محترم مولوی صاحب جاوید حنفی رئیس شورای علمای پروان ، معاونین دانشگاه رواسای دانشکده های ده گانه و استادان دانشگاه اشتراک ورزیده بودند.

محترم پوهاند محمد همایون رسولی رئیس دانشگاه ولایت پروان حینِ گشایش این آزمون می گوید، قرار است نزدیک به ۲هزار آموزگارِ چهارده پاس در ۳مرحله جذب دانشگاه شوند.

و در مرحله اول برای ۶۰۰ تن آنان زمینه ادامه تحصیلات عالی فراهم می گردد.

رهبری دانشگاه پروان متعهد بر ارتقای سویه تحصلی تمامی معلمین ۱۴ پاس به دوره لیسانس در یک چارچوب و میکانیزم مشخص خواهدبود.

در عین حال پوهنیار محمد ظریف مهرزاد وارسی کننده معاونیت امور محصلان می گوید که دروس آموزگاران مرکزوچهارولسوالی نزدیک به مرکز (بگرام، سیدخیل، جبل‌السراج و سالنگ) بادرنظرداشت مصروفیت معلمان درمکاتب دراوقات قبل ازظهر وبعد ازظهر ودروس آموزگاران ولسوالی های دور دست (کوه‌صافی، شینواری، سیاه‌گرد، سرخ‌پارسا و شیخ‌علی) در هر زمستان یک سمستر تدریس خواهد شد.

با عین حال محترم عبدالظهور حکیم رئیس معارف ولایت پروان ضمن قدر دانی از همکاری هیئت رهبری دانشگاه افزود که برای به‌روز سازی نصاب آموزشی در کشور، شمولیت آموزگاران به دوره لیسانس از نیاز های جدی در سکتور معارف پنداشته می شود.

برای آنعده آموزگارانیکه به دلیل عدم ارایه اسناد کافی از آزمون امروزی بازمانده اند پس از تکمیل وتائید اسناد شان ازطرف ریاست محترم معارف، بزودی آزمون متفرقه برگزارمی گردد.

 

 

 

 

 

 

 

Latest news

Mon, Dec 27 2021 9:48 PM
Background image

Parwan University Administrative coordination meeting was held_Dec-27-2021

Monday, December 27, 2021

An administrative coordination meeting was held in Parwan under the leadership of Qari Sahib Barakatullah Hanafi, a special representative of the Islamic. . .

Mon, Dec 27 2021 8:38 PM
Background image

The Scientific Council of Parwan University was established_ Dec-27-2021

Wednesday, December 27, 2021

The Scientific Council of Parwan University was established.

The Academic Council of Parwan University was convened this morning in the presence of the. . .

Sun, Sep 12 2021 9:11 PM
Background image

Scientific Council of Parwan University was established 6-Sep-2021

Monday 6 September 2021

The Scientific Council of Parwan University was established.