جلسه کمیته شمولیت معلمان ۱۴پاس به دوره لیسانس دایر شد

parwan_admin
Mon, Feb 22 2021 3:35 PM
جلسه کمیته شمولیت معلمان ۱۴پاس به دوره لیسانس دایر شد

جلسه کمیته شمولیت معلمان ۱۴پاس به دروه لیسانس دایر شد.

این جلسه که به رهبری پوهنیار محمدظریف مهرزاد وارسی کننده معاونیت امور محصلان دانشگاه بااشتراک رواسای محترم دانشکده ها وآمرین دیپارتمنت های مربوطه امروز چهار شنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۹ برگزارشد.

آقای مهرزاد هدف از برگزاری این جلسه را نهایی سازی طی مراحل اسناد وتنظیم صنوف در دیپارتمنت های ده گانه عنوان نمود.

* از تمام معلمان ۱۴ پاس امتحان اختصاصی شمولیت اخذ می گردد.

دیپارتمنت های مربوطه مسوولیت گرفتند الی ۵ ماحوت سوالات امتحان را ترتیب دراختیار کمیته قرار دهند، تاریخ اخذ امتحان بعداً اعلان میگردد.

* دروس مرکز و۴ ولسوالی نزدیک به مرکز با در نظرداشت وظایف معلمان در اوقات قبل ازظهروبعدازظهر تنظیم میگردد.

* دروس ۵ ولسوالی دور دست به نسبت مشکلات معلمان هرزمستان یک سمستر تنظیم می گردد.

* آنعده دیپارتمنت های که در چوکات دانشکده تعلیم وتربیه فعال نیستند درصورت ۶۰ فیصد مشابهت کریکولم آنها بادیپارتمنت های تعلیم وتربیه دروس شان را تحت نظر رهبری دانشکده تعلیم وتربیه تنظیم نمایند درصورتیکه مشابهت کریکولم از ۶۰فیصد پایین باشد کریکولم دانشکده تعلیم وتربیه را تطبیق نمایند.

* مکان تدریس بنابر تفاهم ریاست محترم دانشگاه پروان وریاست محترم معارف دارالمعلمین پروان تعین می گردد.

Latest news

Sat, Apr 10 2021 11:12 PM
Background image

Regular meeting of the Human Resources Network was held at Parwan University.

 

Before noon of today, Sunday April 10, 2021, sessions of the Human Resources Network were held at Parwan University in the presence of Mr. Mohammad Homayoun Rasooli, President of the. . .

Sat, Apr 10 2021 10:54 PM
Background image

A new performance evaluation method workshop was introduced to Parwan University employees.

Today April 10, 2021 a workshop was introduced to introduce a new performance evaluation method.

 A one-day workshop introducing the new evaluation and performance worksheet was held. . .

Thu, Apr 01 2021 11:10 AM
Background image

New initiative from students of the Faculty of Education - Parwan University

The initiative of the student of the Faculty of Education is commendable! Hezbollah is a third-year student in the Physics Department of the Parwan University School of Education. And. . .

BACK TO NEWS