دوره ششم کارگاه‌آموزشی O.B.E - S.C.L در پوهنتون پروان آغازشد

parwan_admin
Tue, Feb 23 2021 10:42 AM
دوره ششم کارگاه‌آموزشی O.B.E - S.C.L در پوهنتون پروان آغازشد

دوره ششم کارگاه‌آموزشی O.B.E - S.C.L ( در پوهنتون پروان آغازشد.

دور ششم کارگاهِ‌آموزشی (O.B.E - S.C.L ) آموزش مبتنی بر نتیجه و محصل‌محوری) صبح امروز شنبه 2 حوت در حضور داشت محترم پوهاند محمد همایون رسولی رئیس پوهنتون و معاون امور علمی آغاز شد.

آقای رسولی برطبیق این برنامه به گونه عملی از سوی استادان تاکید نموده افزود که استادان ما باید پس از عملی ساختن این برنامه برای غنامند شدن این برنامه پیشنهادات اصلاحی نیز داشته باشند.

احمد محسن استانکزی نماینده بانک جهانی در پوهنتون پروان افزود که در دور ششم این برنامه 15 تن از استادان اشتراک می نمایند که از سوی دو تن از استادان پوهنحی زبان ادبیات پوهنتون پروان محترم پوهنیار محمد ظفرجامع و پوهنیار خلیل الله توحیدیار به حیث ترینر به پیش برده خواهد شد.

این برنامه از سال ۱۳۹۶ آغاز شده است و همه‌ ساله در پوهنتون‌های کشور با پشتیبانی برنامه‌ انکشافِ تحصیلاتِ عالی(H.E.D.P) توسط اساتیدی که قبلا در کشور مالیزیا آموزش دیده اند، برگزار می‌شود. تطبیق این برنامه‌ها در دانشگاه‌های کشور الزامی است که برای تغییر و تحول در نظام‌آموزشی. اولین تغییر در این عرصه نصاب‌ِ‌ تحصیلی/کریکولم جدیدی است که در سال جاری از طریق وزارت تحصیلات عالی در پوهنتون‌‌ها بکارگرفته خواهد شد. نصاب جدید تا حدی متکی بر معیار‌های آموزش مبتنی‌برنتیجه و محصل‌محوری می‌باشد.

پوهنتون پروان از شمار نهاد های علمی در کشور است که بیشترین استادانش این دوره آموزشی را سپری کرده اند.

Latest news

Sat, Apr 10 2021 11:12 PM
Background image

Regular meeting of the Human Resources Network was held at Parwan University.

 

Before noon of today, Sunday April 10, 2021, sessions of the Human Resources Network were held at Parwan University in the presence of Mr. Mohammad Homayoun Rasooli, President of the. . .

Sat, Apr 10 2021 10:54 PM
Background image

A new performance evaluation method workshop was introduced to Parwan University employees.

Today April 10, 2021 a workshop was introduced to introduce a new performance evaluation method.

 A one-day workshop introducing the new evaluation and performance worksheet was held. . .

Thu, Apr 01 2021 11:10 AM
Background image

New initiative from students of the Faculty of Education - Parwan University

The initiative of the student of the Faculty of Education is commendable! Hezbollah is a third-year student in the Physics Department of the Parwan University School of Education. And. . .

BACK TO NEWS