دوره ششم کارگاه‌آموزشی O.B.E - S.C.L در پوهنتون پروان آغازشد

parwan_admin
Tue, Feb 23 2021 10:42 AM
دوره ششم کارگاه‌آموزشی O.B.E - S.C.L در پوهنتون پروان آغازشد

دوره ششم کارگاه‌آموزشی O.B.E - S.C.L ( در پوهنتون پروان آغازشد.

دور ششم کارگاهِ‌آموزشی (O.B.E - S.C.L ) آموزش مبتنی بر نتیجه و محصل‌محوری) صبح امروز شنبه 2 حوت در حضور داشت محترم پوهاند محمد همایون رسولی رئیس پوهنتون و معاون امور علمی آغاز شد.

آقای رسولی برطبیق این برنامه به گونه عملی از سوی استادان تاکید نموده افزود که استادان ما باید پس از عملی ساختن این برنامه برای غنامند شدن این برنامه پیشنهادات اصلاحی نیز داشته باشند.

احمد محسن استانکزی نماینده بانک جهانی در پوهنتون پروان افزود که در دور ششم این برنامه 15 تن از استادان اشتراک می نمایند که از سوی دو تن از استادان پوهنحی زبان ادبیات پوهنتون پروان محترم پوهنیار محمد ظفرجامع و پوهنیار خلیل الله توحیدیار به حیث ترینر به پیش برده خواهد شد.

این برنامه از سال ۱۳۹۶ آغاز شده است و همه‌ ساله در پوهنتون‌های کشور با پشتیبانی برنامه‌ انکشافِ تحصیلاتِ عالی(H.E.D.P) توسط اساتیدی که قبلا در کشور مالیزیا آموزش دیده اند، برگزار می‌شود. تطبیق این برنامه‌ها در دانشگاه‌های کشور الزامی است که برای تغییر و تحول در نظام‌آموزشی. اولین تغییر در این عرصه نصاب‌ِ‌ تحصیلی/کریکولم جدیدی است که در سال جاری از طریق وزارت تحصیلات عالی در پوهنتون‌‌ها بکارگرفته خواهد شد. نصاب جدید تا حدی متکی بر معیار‌های آموزش مبتنی‌برنتیجه و محصل‌محوری می‌باشد.

پوهنتون پروان از شمار نهاد های علمی در کشور است که بیشترین استادانش این دوره آموزشی را سپری کرده اند.

Latest news

Tue, Jul 13 2021 12:22 PM
Background image

The Monthly Scientific council of Parwan University was held on Monday - July,12,2021

Monday July 12, 2021

The scientific council of Parwan University was formed.

The Academic Council of Parwan University, headed by Prof. Mohammad Humayun Rasooli, the Vice. . .

Tue, Jun 01 2021 9:45 AM
Background image

Parwan University Administrative Council was held - 31 May 2021

The administrative meeting of Parwan University was Established by Pohand Mohammad Homayoun Rasouli, President of Parwan University, and attended by the Vice Presidents of Science,. . .

Mon, May 31 2021 6:53 PM
Background image

Parwan University held Kankor exam for electronic ID cards (Tazkera) of Parwan Information and statistics Presidency 28 May,2021

Friday 28 May,2021

Parwan University held an entrance exam for electronic ID cards and statistics!

This Friday morning, the leadership board, professors and staff of the. . .

BACK TO NEWS