امروز 21 ماه حمل سال 1400ورکشاپ معرفی کارشیوه جدید ارزیابی اجراآت برای کارمندان دانشگاه پروان دایر شد.

parwan_admin
شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۱ - ۲۲:۵۴
A new performance evaluation method

ورکشاپ معرفی کارشیوه جدید ارزیابی اجراآت دایر شد.

ورکشاپ یک روزه معرفی کارشیوه جدید ارزیابی و اجراآت صبح امروز 21 حمل 1400 با حضور محترم پوهاند محمد همایون رسولی رئیس پوهنتون پروان ،معاونین، کارمندان واحد اداری برگزار شد.

این ورکشاپ از سوی ریاست منابع بشری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی به رهبری آموزگار ارتقای ظرفیت محترم عبید الله مولایی همکار بخش ارتقای ظرفیت منابع بشری وزارت تحصیلات عالی به تشریح گرفته شد.

در این برنامه موضوعاتی از جمله:

  1. معرفی موثریت ارزیابی مطابق طرزالعمل جدید
  2. توزیع پرسشنامه ها قبل از فراگیری برنامه آموزشی
  3. پیام رئیس عمومی اداره خدمات ملکی
  4. ارایه پرزنتیشن معلوماتی
  5. توضیع فورم های نمونه وی

توضیع پرسشنامه ها، ایجاد فرصت پرسش و پاسخ ،کار گروپی از بخش های دیگر این ورکشاپ بود.

قابل یادهانی است که یک هفته می شود که عین برنامه از سوی بخش کارشناس

آمریت اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت پروان نیز برای کارمندان واحد اداری به معرفی گرفته شده بود.