محصلین پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان از سوی ریاست احیا و انکشاف دهات مورد تشویق قرار گرفت.

parwan_admin
Wed, Nov 23 2022 9:21 AM
تشویق محصلین اقتصاد

محصلین پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان از سوی ریاست احیا و انکشاف دهات مورد تشویق قرار گرفت.
مسئولان در ریاست احیا و انکشاف دهات پروان از توزیع کیت های صحی برای شماری از محصلین پوهنتون پروان که در یک دوره‌ی برکتیک/کار عملی مدت چهل روز کاری به آن ریاست  معرفی شده بودند از سوی رهبری آن اداره مورد تشویق قرار گرفتند.
ملا عبدالصمد صادق رئیس احیا وانکشاف دهات می گوید به منظور تشویق ۲۳ تن محصلین پوهنتون ولایت پروان که اخیرا دوره‌ی آموزشی ۴۰ روزه را در ریاست احیا وانکشاف دهات ولایت پروان با موفقیت کامل سپری نمودند کیت های حفظ الصحه وی برای شان توزیع گردید.
 محصلین سال چهارم دوره‌ی پرکتیک/کار عملی را در بخشهای مالی واداری، مالی و بودجه، تدارکات و منابع بشری توسط مدیران مجرب آن ریاست تدریس و تصدیق نامه های خویش را اخذ نمودند.
در عین حال دکتور محمد عزیز کاظم رئیس پوهنتون پروان ضمن قدردانی از رهبری و پرسونل واحد اداری ریاست احیا و انکشاف دهات می افزاید که تشویق و یاری رسانید به قشر جوان و تحصیل کرده از ویژه گی های افراد چیزفهم در یک جامعه است.
همچان دکتور کاظم تاکید نمود که برای پویایی و کسب تجارب و اندوخته های مسلکی در تلاش هستیم تا محصلین پوهنحی های دیگر را نیز به ادارات ذیربط که بتوان در قسمت انتقال کارعلمی/ پرکتیک محصلین را کمک کند معرفی خواهیم کرد.
محصلین پوهنتون ولایت پروان از رئيس و سایر مدیران و کارمندان ابراز امتنان نموده وعده سپردند که صادقانه در خدمت جامعه و مردم خویش قرار خواهیم گرفت.

Latest news

Mon, Oct 10 2022 3:40 PM
Background image

جلسه‌ی اداری با کارمندان واحد اداری دایر شد.

پس از چاشت امروز( سه سنبه 12 میزان 1401 )جلسه‌ی اداری به رهبری محترم قاری برکت الله حنفی معاون مالی و اداری و نماینده فوق العاده وزارت تحصیلات  عالی برای ولایت  پروان  با شماری از آمرین. . .

Sat, Oct 01 2022 2:02 PM
Background image

test

Dr. Hanif also presented the relevant examples and documentation of the current employees with arguments from Quranic verses and Prophetic hadiths, which attracted the attention and. . .

Sat, Oct 01 2022 9:58 AM
Background image

دومین برنامه‌ی کمیته دعوت و ارشاد پوهنتون پروان زیر عنوان (فضایل جماعت) برگزارشد.

به سلسله راه اندازی برنامه های کمیته ارشاد و دعوت پوهنتون پروان پیش از چاشت امروز (چهارشنبه 6 میزان) دومین برنامه‌ی این کمیته در مورد فضیلت و اهمیت نماز جماعت در سالون کنفرانس های. . .

BACK TO NEWS