شورای علمی دانشگاه پروان دایر شد-دلو1399

parwan_admin
Mon, Feb 22 2021 3:31 PM
شورای علمی -ماه دلو1399

شورای علمی پوهنتون پروان دایر شد.

امروز دوشنبه مورخ ۲۷ دلو شورای علمی پوهنتون پروان تحت ریاست محترم پوهاند محمد همایون رسولی رئیس پوهنتون پروان معاونین و حضور اعضای دایمی آن دایر و روی آجندای مطروحه بعد از بحث و تبادل نظر فیصله صورت گرفت.

در این شورا تاییدی دوسیه های ترفع علمی چند تن از استادان ایجاد و تعین اعضای کمیته نشرات، چگونگی ترتیب اهداف مرامنامه و شعار برای دانشکده ها محور اساسی بحث بود.

شورای با تلاوت کلام گهر بار الهی آغاز و نیت آمدن صلح سرتاسری در کشور خاتمه یافت.

Latest news

Sat, Apr 10 2021 11:12 PM
Background image

Regular meeting of the Human Resources Network was held at Parwan University.

 

Before noon of today, Sunday April 10, 2021, sessions of the Human Resources Network were held at Parwan University in the presence of Mr. Mohammad Homayoun Rasooli, President of the. . .

Sat, Apr 10 2021 10:54 PM
Background image

A new performance evaluation method workshop was introduced to Parwan University employees.

Today April 10, 2021 a workshop was introduced to introduce a new performance evaluation method.

 A one-day workshop introducing the new evaluation and performance worksheet was held. . .

Thu, Apr 01 2021 11:10 AM
Background image

New initiative from students of the Faculty of Education - Parwan University

The initiative of the student of the Faculty of Education is commendable! Hezbollah is a third-year student in the Physics Department of the Parwan University School of Education. And. . .

BACK TO NEWS